(Chinhphu.vn) - Ngày 28/2, tại tỉnh Cà Mau, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2019 của Cụm thi đua Tây Nam Bộ. Những kết quả trên góp phần quan trọng vào thành quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của từng địa phương. Nhiều địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế-xã hội như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu ngân sách Nhà nước, kim ngạch xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư toàn xã hội. Các chỉ số về các lĩnh vực giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội, khoa học-công nghệ, văn hóa-thể dục và thể thao, công tác bảo vệ môi trường, công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông... được các tỉnh chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tốt.

Nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết thi đua và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Cụm thi đua Tây Nam Bộ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao các ý kiến phát biểu, thảo luận đóng góp của đại diện lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, UBND các tỉnh trong Cụm rất thiết thực. Các ý kiến nêu ra những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất rất xác đáng, góp phần đưa phong trào thi đua của Cụm trong đạt kết quả tốt hơn.

Phó Chủ tịch nước lưu ý các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam Bộ cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các địa phương quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả phong trào giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, huy động cả hệ thống chính trị tham gia phong trào.

Phó Chủ tịch nước và các đại biểu chứng kiến nghi thức trao Cờ luân lưu cho địa phương đảm trách vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam Bộ năm 2020 - Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch nước chia sẻ, bình quân mỗi tỉnh đạt từ 50% trở lên số xã nông thôn mới, có nhiều tỉnh đạt trên 60% số xã xây dựng nông thôn mới và đã có một số huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện còn 2 tỉnh đang gặp khó khăn nhất là Cà Mau và Bến Tre mới đạt trên 30% số xã nông thôn mới. Kết quả này phản ánh đúng tính chất đặc thù, đặc điểm của đồng bằng sông Cửu Long nói chung và của 2 tỉnh Cà Mau, Bến Tre nói riêng. Phó Chủ tịch nước đề nghị các địa phương quan tâm thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, hiệu quả thiết thực; chú trọng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; bảo đảm tính công bằng trong thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt văn hóa công sở theo Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Đề cập đến phong trào cán bộ, công chức thi đua xây dựng văn hóa cơ sở, Phó Chủ tịch nước yêu cầu các tỉnh tuyên truyền, phát động sâu rộng hơn nữa để phong trào lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp. Không nên bó hẹp phong trào thi đua trong phạm vi cán bộ, viên chức cơ quan, đơn vị Nhà nước mà cần phải mở rộng ra đến doanh nghiệp để thúc đẩy phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng đáng mừng nhất là các tỉnh là thực hiện tốt công tác khen thưởng thành tích kháng chiến. Năm vừa qua, riêng tỉ lệ khen thưởng thành tích kháng chiến chiếm hơn 20% trong tổng số 110.000 hồ sơ khen thưởng. Các tỉnh cần sắp xếp, phân công cán bộ phụ trách để duy trì tốt công tác này.

Trao đổi về đề xuất, kiến nghị của các tỉnh về cải cách thủ tục thi đua-khen thưởng, nâng tỷ lệ thi đua, khen thưởng cũng như sửa đổi một số quy định của Luật Thi đua-Khen thưởng..., Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu các địa phương tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, sửa đổi Luật để trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10 tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. 

Theo TTXVN