(Chinhphu.vn) - Sáng 13/3, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã tới dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Bạch Dương
Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung gồm 10 tỉnh: Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên.

Năm 2018, các phong trào thi đua tiếp tục được duy trì, nhiều phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các tỉnh phát động đã tạo ra chuyển biến tích cực trong phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tỉnh trong Cụm.

Ba phong trào thi đua lớn do Trung ương phát động: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được các tỉnh trong Cụm triển khai với nhiều cách làm năng động, sáng tạo đã mang lại những kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào thành công chung của cả nước.

Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho xã hội hàng trăm tỷ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan toả trong Cụm thi đua và đến mọi tầng lớp nhân dân.

Việc tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy kinh tế của từng địa phương trong Cụm. Tổng sản phẩm của từng tỉnh trong Cụm năm 2018 đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kon Tum đạt 8,10%; tỉnh Quảng Ngãi 9,6%; tỉnh Gia Lai 8,0%; tỉnh Khánh Hòa 7,02%; tỉnh Phú Yên 8,21%; tỉnh Bình Định 7,32%; tỉnh Quảng Nam 11%; tỉnh Đắk Nông 9,28%; tỉnh Lâm Đồng 8,59% và tỉnh Đắk Lắk 7,82%.

Năm 2018, đã có 15.249 tập thể và 14.236 cá nhân trong Cụm được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.  

10 tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: VGP/Bạch Dương

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh trong khu vực. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự nỗ lực cùng thành tựu đạt được của các tỉnh trong triển khai thực hiện 3 phong trào thi đua yêu nước lớn của Trung ương với các tiêu chí đều tăng.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của 10 tỉnh khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung trong các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động. Phó Chủ tịch nước khẳng định những thành tựu của các phong trào thi đua này đã đóng góp to lớn vào thành tựu chung của đất nước.

Chỉ rõ những tồn tại chủ yếu trong các phong trào thi đua tại các địa phương năm qua, như các phong trào thi đua triển khai chưa đồng đều; việc phát hiện, đề xuất khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến còn ít; việc khen thưởng cho người trực tiếp lao động còn chiểm tỉ lệ nhỏ…, Phó Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương cần năng nổ hơn nữa, bứt phá hơn nữa, đặc biệt chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các tỉnh cần quan tâm, giám sát, hỗ trợ kịp thời để các phong trào thi đua tại địa phương được phát triển đồng đều, sâu rộng, ngày càng hiệu quả, thiết thực và lan tỏa hơn nữa.

Phó Chủ tịch nước cho biết, ngoài 3 phong trào thi đua lớn do Trung ương phát động như năm ngoái, năm nay còn thêm 2 phong trào nữa sẽ được phát động đúng vào ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5) là Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến và Cuộc thi thi đua trong toàn hệ thống chính trị thực hiện văn hóa công sở.

Phó Chủ tịch nước lưu ý các địa phương phải chú ý đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc phát hiện, nhân rộng, lan tỏa nhiều hơn các mô hình điển hình tiên tiến; xác định trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, giải quyết dứt điểm tồn đọng năm cũ để làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng trong năm mới.

Hội nghị thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 2 tỉnh Quảng Nam và Bình Định; tặng Bằng khen cho 3 tỉnh là Khánh Hòa, Gia Lai và Kon Tum. Tỉnh Quảng Ngãi là Cụm trưởng, tỉnh Đắk Nông là Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung năm 2019.

Với phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, tại Hội nghị, 10 tỉnh trong Cụm đã thảo luận, thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019 với quyết tâm xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị ở mỗi địa phương vững mạnh, xuất sắc với 3 nhóm nội dung lớn: Thi đua phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng với nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên.

Bạch Dương