(Chinhphu.vn) - Chiều 4/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu người có công và cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, báo cáo kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long trong năm 2019, Đại tá Võ Văn Lung, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long cho biết, phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long đã tích cực góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện chính sách, hoạt động nghĩa tình, xây dựng niềm tin vững chắc trong quần chúng nhân dân.

Biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao vai trò của Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, giáo dục nhận thức truyền thống cho các thế hệ trẻ.

Với hơn 16.000 hội viên, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long đóng vai trò nòng cốt trong công tác chăm lo đời sống cho hội viên, giảm nghèo bền vững; thực hiện công tác giáo dục truyền thống tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, những người có công với cách mạng và các cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long đã vận động sức người sức của, hiến đất, hiến công làm đường, xây dựng trường học, góp phần xây dựng nông thôn mới nhiều khởi sắc.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long có nhiều thay đổi, hệ thống cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh, các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo có nhiều chuyển biến cơ bản, đảm bảo an ninh, trật tự; việc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể vững mạnh từ cấp tỉnh đến cơ sở được chú trọng, góp phần phát triển địa phương và đất nước.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước mong muốn, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng hội vững chắc cả về số lượng và chất lượng, là lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, trong năm 2020, Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN cùng các ngày lễ quan trọng của đất nước, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, Hội Cựu chiến binh đóng vai trò quan trọng xây dựng và phát động phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, ông Võ Văn Tám, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Vĩnh Long bày tỏ, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long sẽ phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thiết thực xây dựng kinh tế, xã hội địa phương.

(theo TTXVN)