(Chinhphu.vn) – Sáng ngày 21/7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Sở Xây dựng và Cục Hải quan TPHCM.
Phó Thủ tướng kiểm tra công tác CCHC tại Sở Xây dựng. - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Làm việc và kiểm tra thực tế công tác CCHC của Sở Xây dựng TPHCM, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong công tác CCHC của Sở Xây dựng TPHCM thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp cận các thủ tục hành chính với cơ quan quản lý nhà nước, nhất là các vấn đề “nóng” liên quan đến đời sống dân sinh như cấp phép xây dựng, bởi TPHCM là đô thị lớn nhất cả nước, mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ, giấy tờ liên quan đến ngành xây dựng của người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, ý kiến của các thành viên Đoàn công tác và lãnh đạo TPHCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Tỷ  lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 còn thấp. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo Thành phố và cán bộ công chức Sở Xây dựng cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ lớn.

Cụ thể, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính. Đẩy mạnh kỷ luật và kỷ cương hành chính của cán bộ công chức trong thi hành công vụ trên tinh thần “cán bộ công chức phải là công bộc của dân”, thực hiện việc CCHC càng tốt thì hiệu quả phục vụ nhân dân càng cao, càng hoàn thành trách nhiệm của mình trước nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai CCHC nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng một cách quyết liệt, toàn diện, sâu sát hơn nữa, tập trung nghiên cứu và đề xuất triển khai các sáng kiến cải cách làm cơ sở  để tổng kết, đánh giá, hoàn  thiện và nhân rộng, tổ chức hoàn thiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, nhất là triển khai thực hiện thực chất, có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo đúng quy định của Chính phủ.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tiếp tục tổ chức triển khai tốt các giải pháp ứng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ với cải cách thủ tục hành chính nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng trên địa bàn Thành phố. Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sai phạm quy định pháp luật về xây dựng, kịp thời phát hiện các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công chức, đối thoại với người dân về các vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

 “TPHCM đang nỗ lực xây dựng Thành phố thông minh, ngành Xây dựng cần rất quan tâm và có vai trò quan trọng trong vấn đề này. Đòi hỏi chúng ta phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật và kỷ cương hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức về trình độ, năng lực, phẩm chất, tận tuỵ với công việc và nhân dân, làm chủ được công nghệ, có những sáng kiến gắn với thực tiễn và đề xuất các giải pháp”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác CCHC tại Cục Hải quan TPHCM. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Làm việc với Cục Hải quan TPHCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác đánh giá các kết quả cải cách hành chính của Cục Hải quan TPHCM thời gian qua.

Theo đó, Hải quan TPHCM đã kịp thời giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan, phối hợp với các cơ quan khác như Kho bạc để nộp thuế trực tuyến cho doanh nghiệp, ứng dụng CNTT trong CCHC, hạn chế tiếp xúc giữa doanh nghiệp với cán bộ hải quan để phòng ngừa tiêu cực, rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức của cơ quan, cải tiến các thủ tục về hoàn thuế, miễn thuế, gia hạn hợp đồng thuê kho…

Hải quan TPHCM cũng đã phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên ngành, tăng cường ứng dụng CNTT để triển khai có hiệu quả cơ chế hải quan một cửa.

“Trước đây khách nước ngoài và Việt kiều về nước có cái nhìn định kiến với Hải quan Việt Nam, ấn tượng không tốt nhưng hiện nay họ nhìn Hải quan và Công an với cái nhìn tốt đẹp. Đây là sự tiến bộ không ngừng của Hải quan và các cơ quan khác với thủ tục thông thoáng, luật pháp thuận lợi”, Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương.

Tuy nhiên, qua báo cáo và kết quả kiểm tra công tác CCHC của Cục Hải quan TPHCM cho thấy vẫn còn hạn chế cần sớm được khắc phục, doanh nghiệp vẫn còn kêu ca về những trở ngại khi tiếp xúc với Hải quan như thời gian giải quyết thủ tục hải quan kéo dài, còn chi phí không chính thức, một bộ phận cán bộ hải quan còn nhũng nhiễu, nhiều lúc đòi thêm giấy tờ thủ tục, trả lời và hướng dẫn của cán bộ còn chung chung, không rõ ràng gây khó khăn cho doanh nghiệp, sự phối hợp giữa Hải quan và cơ quan khác chưa đồng bộ…

Bên cạnh các nhiệm vụ lớn được giao, Hải quan TPHCM cũng phải góp phần kiểm soát chặt chẽ các vấn đề “nóng” hiện nay như đấu tranh phòng chống tội phạm, chống chuyển giá để trốn thuế, tạm nhập tái xuất để buôn lậu và gian lận thương mại. Đồng thời có biện pháp thanh tra, kiểm soát nội bộ chặt chẽ không để xảy ra các vụ việc như vụ hàng trăm contenner ở Cảng Cát Lái "biến mất" vừa qua...

Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ: Tăng cường ứng dụng CNTT trong các đơn vị để nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp, tăng cường đầu tư thiết bị hiện đại hỗ trợ việc giám sát và kiểm tra hàng hoá; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành về quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; chú trọng lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp để có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hành vi sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ công chức Hải quan; chú trọng tuyên truyền và khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào một cửa quốc gia.

“Kịp thời phát hiện và biện pháp cụ thể, hữu hiệu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Lãnh đạo Cục cần quan tâm chỉ đạo công tác CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, góp phần vào sự phát triển KT-XH của TPHCM nói riêng và đất nước nói chung”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Lê Sơn