(Chinhphu.vn) – Xây dựng ngành Ngân hàng trong sạch vững mạnh, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm để bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường tốt công tác quản lý nhà nước để các ngân hàng thương mại hoạt động lành mạnh, hiệu quả.

Sáng 5/12, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ và định hướng 10 năm tới.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tạị Hội nghị - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và 63 đầu cầu địa phương bằng hình thức trực tuyến.

5 năm dẫn đầu chỉ số PAR Index

Báo cáo của NHNN do Phó Thống đốc Đào Minh Tú trình bày cho biết: Ngành Ngân hàng luôn nhận thức rõ vị thế là một ngành kinh tế trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế, lấy lợi ích, sự hài lòng cho người dân, tiết kiệm chi phí, môi trường kinh doanh thuận lợi làm thước đo CCHC và xác định CCHC là xu hướng tất yếu khách quan để ngành Ngân hàng làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành kinh tế vĩ mô và cung ứng vốn, các dịch vụ tiền tệ, thanh toán cho nền kinh tế cũng như nhanh chóng hội nhập và phát triển.

Thời gian qua, NHNN đã lựa chọn những mô hình cải cách mới nhất của hoạt động ngân hàng trên thế giới phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, hoạch định lộ trình áp dụng rõ đến từng năm và thường xuyên bổ sung các nhiệm vụ cải cách mới với mục tiêu cao hơn. NHNN đã 2 lần trong Top 3 và liên tiếp 5 năm gần đây xếp vị trí dẫn đầu xếp hạng chỉ số CCHC (PAR Index) của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ trong số các Bộ, cơ quan Trung ương. CCHC ngành Ngân hàng đã góp phần đưa NHNN trở thành đơn vị dẫn đầu Chỉ số công khai ngân sách năm 2019 và tài liệu Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trong tất cả các bộ, cơ quan Trung ương.

Trong 10 năm, NHNN tiếp nhận và giải quyết hơn 20.000 hồ sơ TTHC, gần 200 thủ tục đã được đơn giản hóa, bãi bỏ, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính với NHNN. Kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức/cá nhân về kết quả giải quyết TTHC cho thấy chỉ số hài lòng hàng năm đều đạt trên 98%.

Theo đó, CCHC đã tạo sự chuyển biến vượt bậc trong toàn ngành Ngân hàng, cả về nhận thức, hành động và đã đạt được những kết quả tích cực trên cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước.

Góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được của NHNN Việt Nam và ngành Ngân hàng trong 10 năm triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Đánh giá về những kết quả nổi bật đã đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ: Công tác CCHC của NHNN Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 được tiến hành đồng bộ, bài bản và đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Qua 8 năm đánh giá Chỉ số CCHC (PAR Index), có 5 năm liên tiếp gần đây, NHNN là cơ quan duy nhất liên tục xếp thứ nhất trong số 19 bộ, cơ quan. Kết quả nổi bật này là minh chứng của sự chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, liên tục, sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Ngân hàng.

Theo đó, NHNN đã căn bản hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về quản lý hoạt động ngân hàng, tiền tệ đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, sự phát triển của ngành Ngân hàng và phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế. Điển hình như các thể chế, pháp luật về chuẩn mực an toàn trong hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, quản lý ngoại hối, điều hành chính sách tiền tệ, thị trường vàng. Nhờ đó, khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ được hoàn thiện, đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn vốn của nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho các khu vực sản xuất kinh doanh, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn.

NHNN Việt Nam là một trong những cơ quan đi đầu trong cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh. Ngay từ giai đoạn triển khai Đề án 30, NHNN Việt Nam là cơ quan đầu tiên công bố Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, đã hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa 147/213 TTHC (đạt 70%); từ năm 2018 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 29% điều kiện kinh doanh; đáp ứng tốt yêu cầu giao dịch hành chính thuận tiện, minh bạch, tiết giảm chi phí đối với doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, NHNN Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng đơn giản hóa, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục giải quyết công việc, ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ trực tuyến tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong mọi lĩnh vực giao dịch về tiền tệ, tín dụng, thanh toán.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tinh giản biên chế, cải cách tài chính công toàn diện

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, những kết quả trên của NHNN Việt Nam góp phần vào cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Theo báo cáo về Môi trường kinh doanh 2020 được Ngân hàng Thế giới công bố tháng 10 năm 2019, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam hiện xếp thứ 25/190 nền kinh tế, là chỉ số xếp thứ hạng cao nhất trong số 10 chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh, xếp thứ 2 trong ASEAN (sau Brunei). Đây là một điểm sáng, thể hiện sự quyết tâm của NHNN Việt Nam trong việc chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng công bằng, minh bạch.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của NHNN đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, cơ cấu tổ chức của NHNN được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất với 89 đầu mối cấp vụ, cục và tương đương. Về số lượng đầu mối cấp phòng, mặc dù số lượng đầu việc tăng từ 35 lên 37 nhiệm vụ, nhưng NHNN đã cắt giảm được 74 phòng trong toàn hệ thống. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng giảm từ 11 đầu mối xuống còn 08 đầu mối; tổ chức phòng thuộc Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng giảm 18 phòng, từ 48 xuống còn 30. Giai đoạn 2015 - 2019, NHNN Việt Nam đã thực hiện tinh giản biên chế 385 người theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

NHNN đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hình thành nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiến trình hội nhập quốc tế về hoạt động ngân hàng; đã thực hiện tuyển dụng bằng phương thức điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan trong công tác thi tuyển để nâng cao chất lượng đầu vào của cán bộ, công chức.

Về cải cách tài chính công, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, NHNN đã có những kết quả bước đầu trong thay đổi tư duy và nhận thức của công chức, viên chức đối với vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Công tác tài chính, kế toán ngày càng hoàn thiện, đáp ứng và phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Đã giao tự chủ về tài chính cho toàn bộ các đơn vị sự nghiệp công lập (01 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên; 06 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên); đã xây dựng và hình thành giá dịch vụ sự nghiệp công; đã giao nhiệm vụ và đặt hàng sản phẩm dịch vụ công đối với các đơn vị sự nghiệp. Việc quản lý, điều hành ngân sách ngày càng sát với thực tế, đáp ứng được các yêu cầu từ thực tiễn; bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.

NHNN cũng là một trong những Bộ, cơ quan đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử. Đã ứng dụng công nghệ thông tin để điện tử hóa, đồng bộ các hoạt động điều hành, tác nghiệp hành chính. Đặc biệt, từ nhiều năm nay đã hình thành hệ thống thanh toán điện tử phục vụ cho hầu hết các hoạt động thanh toán trong nền kinh tế; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế sử dụng các dịch vụ, tiện ích ngân hàng điện tử.

NHNN Việt Nam đã ban hành đồng bộ chính sách, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, an ninh, an toàn thông tin và triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực, đã ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử; đã có 61/348 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được triển khai; tích cực tham gia Cơ chế một cửa Quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Triển khai tích hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu của 08 chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quà lưu niệm tặng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Ảnh: VGP/Lê Sơn

6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ Hội nghị đề ra và đề nghị Ban lãnh đạo NHNN tập trung chỉ đạo ngành ngân hàng tiếp tục triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt và toàn diện các nhiệm vụ CCHC trọng tâm và trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, bảo đảm ổn định, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật và tôn trọng các quy luật thị trường, thúc đẩy đầu tư sản xuất phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, kiến tạo môi trường kinh doanh…

Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý ngành Ngân hàng một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, coi đây là động lực, giải pháp để hoàn thành những mục tiêu đã được xác định trong Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm hiện đại hóa hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của NHNN và phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng minh bạch, cạnh tranh, an toàn, hiệu quả bền vững, phù hợp với chuẩn mực hoạt động theo thông lệ quốc tế, phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển KT-XH đất nước giai đoạn tới.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; đảm bảo hệ thống pháp luật ngân hàng đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng và tiền tệ trong giai đoạn tới. Tập trung vào đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật NHNN, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phòng chống rửa tiền... Hoàn thiện cơ chế, chính sách về thanh tra, giám sát ngân hàng, các quy định về xử lý nợ xấu; về ứng dụng các phương tiện thanh toán mới, hiện đại, tăng cương thanh tra giám sát, không để xảy ra các vi phạm của các ngân hàng như trước đây, dẫn đến phải xử lý vi phạm, truy tố hình sự. Đội ngũ thanh tra giám sát này phải chuyên nghiệp, nắm vững nghiệp vụ, có phẩm chất liêm khiết, trong sạch, không bị cám dỗ…

Ba là, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 27/01/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh cải cách tài chính công, triển khai có hiệu quả cơ chế tự chủ về tài chính đối với từng loại hình tổ chức.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, thực hiện tốt việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Xây dựng ngành Ngân hàng trong sạch vững mạnh, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm để bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường tốt công tác quản lý nhà nước để các ngân hàng thương mại hoạt động lành mạnh, hiệu quả. Tổ chức triển khai có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến công tác cải cách TTHC, như: Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử... Tổ chức triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, gắn kết chặt chẽ với CCHC, nhất là TTHC, nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững. Tập trung hoàn thành các mục tiêu tại Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử đến năm 2025. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Sáu là, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả Chỉ số CCHC trong theo dõi, đánh giá; quan tâm việc triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan của ngành ngân hàng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải CCHC...

Tại Hội nghị, Lãnh đạo NHNN Việt Nam đã trao Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn qua.

Lê Sơn