(Chinhphu.vn) – Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 20/6, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới “Hệ thống Tư liệu – Văn kiện Đảng” và Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa các cơ quan báo chí: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông nhấn nút khai trương giao diện mới Website “Hệ thống Tư liệu – Văn kiện Đảng”. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông tham dự các dự kiện quan trọng này.

Website “Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng”, có tên miền là http://tulieuvankien.dangcongsan.vn, có thể chạy được trên tất cả các thiết bị như: Desktop, laptop, smartphone, máy tính bảng...

Website này vừa là một chuyên mục trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, thay thế cho chuyên mục Tư liệu - Văn kiện trước đây, vừa là một website chạy độc lập trên mạng Internet.

Giao diện mới “Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng”, bên cạnh việc vẫn kế thừa những chuyên mục, tiểu mục hiện có trước đây đã bổ sung thêm một số chuyên mục mới như: Thông tin các bộ, ngành; Thông tin các tỉnh, thành phố, chủ trương, chính sách mới.

Đây là những chuyên mục mà trong đó từng bước tích hợp thông tin với các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố, nhằm kịp thời cập nhật, giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước mới được ban hành.

Những chuyên mục cũ như: C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các Ban của Đảng, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, hệ thống văn kiện Đảng, văn bản quy phạm pháp luật… đều được được thiết kế, bố trí lại một cách khoa học, hiện đại, sinh động, đẹp mắt, tiện ích, đa phương tiện, ứng dụng những kỹ thuật, công nghệ mới như infographic, hình ảnh 3D, video clip, audio clip nhằm tạo ra sự tương tác và kết nối đa phương tiện, dễ truy cập, dễ sử dụng; sẽ khai thác và tìm kiếm thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Giao diện mới “Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng” trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào hoạt động sẽ tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là một trong những địa chỉ tin cậy nhất cung cấp hệ thống những tác phẩm kinh điển của C. Mác; Ph. Ăngghen; V. I. Lênin; Hồ Chí Minh; đồng thời là kênh truyền thông chính sách, cung cấp những thông tin nguồn, thông tin chính thống nhằm phổ biến, giới thiệu, truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước trên mạng Internet.

Theo lãnh đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản, trong thời gian tới, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục bổ sung, cập nhật các tác phẩm kinh điển, hệ thống tư liệu, văn kiện của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, hệ thống sách chính trị, sách nghiệp vụ về công tác Đảng… để “Hệ thống Tư liệu - Văn kiện của Đảng” ngày càng thêm đầy đủ, phong phú, chính xác, kịp thời; góp phần thực hiện thắng lợi những nội dung chỉ đạo trong Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kết luận số 26-KL/TW, ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư “Về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay”; Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cùng với việc ra mắt giao diện mới “Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Báo Đại biểu nhân dân; Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2018 – 2022.

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến; Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo; Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Đỗ Chí Nghĩa; Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân Phạm Văn Huấn và Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân Phạm Văn Miên ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với 4 cơ quan báo chí nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền; tập trung vào một số nội dung chủ yếu là: Tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh toàn diện các hoạt động của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy…

Tuyên truyền về việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước.

Tuyên truyền về hoạt động của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động nổi bật, các văn bản điều hành của các bộ, ngành… ý kiến của lãnh đạo Chính phủ, các chuyên gia… về những vấn đề được dư luận quan tâm.

Tuyên truyền về tình hình thực thi luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; các ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến cử tri trước các vấn đề nóng, được dư luận quan tâm…

Tuyên truyền đường lối, chính sách quân sự, quốc phòng - an ninh của Đảng và Nhà nước; phản ánh chân thực, sinh động hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, nhất là các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phản ánh công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng Công an nhân dân chống lại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Định kỳ 6 tháng/lần, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Đại biểu nhân dân, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân tổ chức các cuộc họp trao đổi thông tin, góp ý về các vấn đề có liên quan đến nội dung chương trình phối hợp để rà soát, kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động. Hằng năm, tổ chức họp tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch cho năm sau.

Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và 4 cơ quan báo chí là bước làm sâu sắc hơn nữa truyền thống hợp tác tốt đẹp vốn có giữa các cơ quan báo chí; nâng cao hơn nữa chất lượng và phương thức tuyên truyền, phối hợp; qua đó, phát huy tối đa tiềm năng hiện có của các cơ quan báo chí nhằm đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguyễn Hoàng