(Chinhphu.vn) -  Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020 của tỉnh Nam Định được tổ chức vào ngày 3/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, các phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: TTXVN
Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nam Định đạt được và thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới Nam Định cần thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, đó là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Qua các phong trào thi đua, tỉnh chú ý phát hiện, khen thưởng kịp thời, nhân rộng các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, Nam Định tập trung tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân. Nam Định tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tạo nên những miền quê đáng sống. Bên cạnh đó, tỉnh không chủ quan trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong cho biết, năm 2020, Nam Định gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Tỉnh triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân…

Năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh góp phần quan trọng, tạo động lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội. Nam Định là một trong hai địa phương dẫn đầu cả nước về thành tích xây dựng nông thôn mới, trở thành tỉnh nông thôn mới sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Nam Định duy trì thành tích 25 năm liên tục dẫn đầu toàn quốc về thành tích giáo dục; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 1,4%...

Theo TTXVN