(Chinhphu.vn) – Sáng 3/6, Quốc hội xin ý kiến các đại biểu về 3 nội dung còn ý kiến khác nhau tại dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội thể hiện chính kiến thông qua bấm nút điện tử.

Về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, có hai phương án được trình các đại biểu Quốc hội xem xét.

Theo phương án 1, Quốc hội quyết định danh mục các dự án chi đầu tư từ ngân sách Trung ương. Trong trường hợp cần thiết, Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định danh mục, mức vốn của các chương trình, dự án đầu tư công và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Kết quả 234/424 đại biểu, bằng 48,35% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành phương án này. 174 vị không đồng ý và 16 vị không tham gia biểu quyết.

Phương án 2: Quốc hội chỉ quyết định danh mục các dự án quan trọng quốc gia. Chính phủ quyết định danh mục các dự án chi đầu tư từ ngân sách Trung ương.

Kết quả, 206/423 đại biểu tán thành phương án này, bằng 42,56% tổng số đại biểu Quốc hội, 204 vị không đồng ý, 13 vị không tham gia ý kiến.

Như vậy, theo kết quả biểu quyết, cả hai phương án về thẩm quyền quyết định danh mục dự án đầu tư công trung hạn đều chưa được quá 50% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Trước kết quả này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, sẽ tiếp tục tiếp thu giải trình nội dung này trước khi Quốc hội bấm nút thông qua dự thảo luật. Theo chương trình, ngày 13/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án Nhóm A, B, C, phương án 1 của dự thảo Luật quy định giữ nguyên như quy định của Luật hiện hành về tiêu chí phân loại dự án trọng điểm quốc gia là 10.000 tỷ đồng và tiêu chí phân loại Nhóm A, B, C; phương án 2 điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia từ 10.000 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng, mức vốn dự án A, B, C tăng lên tương ứng gấp 2 lần mức hiện hành.

Qua lấy ý kiến có 75,83% đại biểu tán thành phương án 1, giữ nguyên như quy định hiện hành.

Về thời gian trình và thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự thảo Luật trình 2 phương án. Phương án 1: Chính phủ trình Quốc hội dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn mới tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm của nhiệm kỳ để Quốc hội cho ý kiến. Quốc hội khóa mới sẽ quyết định đầu tư công trung hạn giai đoạn mới.

Phương án 2 giữ như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành, Quốc hội khóa trước sẽ quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn kế tiếp tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm của nhiệm kỳ.

Qua lấy phiếu 65,7% đại biểu tán thành phương án 1: Chính phủ trình Quốc hội dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn mới tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm của nhiệm kỳ để Quốc hội cho ý kiến.

Lê Sơn