(Chinhphu.vn) - Tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra vào chiều 16/8, UBTVQH đã đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nội dung trọng tâm là xem xét, quyết định nhân sự cấp cao Nhà nước.
Sau 8 ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nội dung trọng tâm là xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Kỳ họp đánh dấu sự tham gia tích cực, chủ động của các đại biểu Quốc hội, nhất là sự đóng góp ý kiến tâm huyết của nhiều đại biểu Quốc hội mới; tinh thần làm việc tận tụy, khẩn trương của các cơ quan của Quốc hội; sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan liên quan; sự quan tâm, theo dõi, giám sát và chia sẻ của cử tri, nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế; sự tham gia, đưa tin kịp thời, chính xác của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Với những kết quả đạt được, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV tiếp tục khẳng định tư tưởng cải tiến, đổi mới không ngừng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và hành động để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt những nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Việc xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa to lớn đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước trong suốt cả nhiệm kỳ, được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ của đại biểu Quốc hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng.

Các tờ trình, báo cáo trình Quốc hội được chuẩn bị chất lượng; các thông tin liên quan đến nhân sự rõ ràng, được cung cấp kịp thời, tạo cơ sở thuận lợi để Quốc hội xem xét, quyết định. Việc chuẩn bị phiếu bầu, dự thảo nghị quyết, lấy phiếu thăm dò ý kiến của đại biểu Quốc hội được triển khai kịp thời, hợp lý; việc bỏ phiếu, kiểm phiếu được thực hiện tốt (lần đầu tiên kiểm phiếu bằng máy và đã rút ngắn được thời gian kiểm phiếu).

Nhân sự được bầu và phê chuẩn với sự tín nhiệm cao, thể hiện sự đồng thuận, được dư luận xã hội và cử tri quan tâm, ủng hộ; đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua các cương vị khác nhau, có kinh nghiệm, năng lực thực tiễn; có số lượng và cơ cấu hợp lý, có sự tiếp nối, kế thừa kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của các khóa trước và phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước. Đồng thời, hồ sơ cá nhân được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Các vị đại biểu Quốc hội đã dành thời gian nghiên cứu, trao đổi dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đảm nhận các công việc quan trọng; đồng thời kỳ vọng vào bộ máy sau khi được kiện toàn sẽ là nhân tố mới góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới như hiện nay. 

Sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án TAND Tối cao đã tiến hành tuyên thệ trong không khí trang trọng; thông điệp của các nhà lãnh đạo khẳng định trách nhiệm, cam kết mạnh mẽ về quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, củng cố lòng tin của cử tri và nhân dân, tạo nền tảng quan trọng, huy động sức mạnh toàn dân cùng chung ý chí xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác như: Kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội; cách thức tiến hành kỳ họp;…

Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, UBTVQH cũng nêu lên những hạn chế cần tiếp tục được rút kinh nghiệm, đó là việc bố trí chương trình kỳ họp có phiên họp sử dụng không hết thời gian, nhưng có những nội dung lại thiếu thời gian thảo luận (như phiên thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát, kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước).

Việc cung cấp một số thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu Quốc hội; một số tài liệu chậm gửi đến các vị đại biểu Quốc hội; thời gian lấy ý kiến đại biểu Quốc hội bằng phiếu về một số nội dung còn ngắn, ảnh hưởng đến chất lượng góp ý xây dựng của đại biểu;…

UBTVQH cũng nêu một số nội dung cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới. Cụ thể là tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng đoàn Quốc hội về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; bảo đảm kế thừa, phát huy những kết quả và kinh nghiệm của Quốc hội các khoá trước, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách trước đất nước, trước nhân dân...

Nguyễn Hoàng