(Chinhphu.vn) – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên của Bộ Ngoại giao cần luôn xác định rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, đây là vấn đề “có ý nghĩa quan trọng, sống còn”.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: VGP/Hải Minh
Sáng 21/12, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh đây là “Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đồng thời cũng là nhằm triển khai tinh thần của Nghị quyết của Đại hội lần thứ XII về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra cụ thể 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức và 9 biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Với tầm quan trọng đó, ngày 9/12, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến 63 tỉnh, thành với sự tham dự của các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng… để triển khai đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong cả nước.

Phó Thủ tướng nêu rõ: “Mỗi cán bộ ngoại giao tự hào mang trong mình trọng trách nặng nề nhưng vô cùng cao quý, mỗi việc làm dù lớn hay nhỏ đều đóng góp vào việc bảo vệ lợi ích của quốc gia, của dân tộc, của chế độ”.

Đặc thù của ngành ngoại giao là thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố bên ngoài, đứng trước những cám dỗ và sức ép nhiều chiều, trong đó các thế lực thù địch luôn có ý đồ diễn biến hòa bình, thay đổi chế độ. Nếu không có bản lĩnh chính trị vững vàng, mỗi cán bộ, đảng viên dễ có nguy cơ sa ngã, tự diễn biến, tự chuyển hóa và khi đã đánh mất mình thì việc buông lơi lợi ích quốc gia, dân tộc là điều khó tránh khỏi.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên của Bộ Ngoại giao cần luôn xác định rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, đây là vấn đề “có ý nghĩa quan trọng, sống còn”.

Ảnh: VGP/Hải Minh

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 hay việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tu dưỡng đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên trong ngành phải là một quá trình liên tục, diễn ra thường xuyên. Nói cách khác, “phải thực sự đưa tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 đi vào cuộc sống, đi vào công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao”.

Trên cơ sở  quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết, “điều cốt yếu nhất là mỗi cán bộ, đảng viên Bộ Ngoại giao cần tự nghiêm túc soi mình” để sớm phát hiện, từ đó có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên Bộ Ngoại giao nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, nghiêm túc quán triệt, nhận thức rõ, hành động đúng theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng thì “nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”.

Theo đó, trước hết phải nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên Bộ Ngoại giao; nắm vững các nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải được tiến hành đồng bộ với các nghị quyết khác như Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, hội nghị đã nghe ông Nguyễn Đức Hà, thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trình bày những nội dung quan trọng của Nghị quyết./.

Hải Minh

Từ khóa: Bộ Chính trị , Chính phủ , Phó Thủ tướng , Phạm Bình Minh , Bộ Ngoại giao , Nghị quyết Trung ương 4