(Chinhphu.vn) - Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tổng hợp, trình Bộ trưởng nghiên cứu, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Quân chủng Hải quân trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, chiến sĩ Hải quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ảnh báo Hải quân Việt Nam

Ngày 15/3, tại Hải Phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân.

Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Theo báo Hải quân, tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã báo cáo với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và một số kết quả nổi bật 3 tháng đầu năm 2018 cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của Quân chủng trong năm 2018; đồng thời nêu một số kiến nghị, đề xuất để Quân chủng Hải quân tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã đạt được trong thời gian qua. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng đó là những kết quả quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để toàn Quân chủng tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đưa ra những định hướng cơ bản đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân, trong đó nhấn mạnh Quân chủng cần tiếp tục coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”", Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu Quân chủng Hải quân cần tích cực triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu; quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân gắn bó, chặt chẽ; kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Với những kiến nghị, đề xuất của Quân chủng Hải quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tổng hợp, trình Bộ trưởng nghiên cứu, giải quyết trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, chiến sĩ Hải quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm và niềm tin yêu sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã dành cho Hải quân nhân dân Việt Nam./.