(Chinhphu.vn) - Sáng 14/10, Đảng bộ tỉnh Thái Bình tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội - Ảnh: QĐND

Cùng dự có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh lân cận.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nền tảng, vị thế và điều kiện mới để tỉnh nhà tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong những năm tới. Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX đề ra. Nền nông nghiệp tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, đang chuyển dần sang sản xuất hàng hóa gắn với tập trung, tích tụ đất đai và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị. 

Năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Thái Bình giảm còn hơn 2%, bằng gần một nửa mức bình quân của cả nước; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, đặc biệt là diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm có tổ chức và tệ nạn xã hội có chuyển biến tích cực...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận và biểu dương các thành tích mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái bình đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị: Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Thái Bình cần đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp thật vững mạnh về chính trị tư tưởng, đoàn kết, thống nhất; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp được nêu ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới, mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển ngành và sản phẩm có lợi thế cạnh tranh phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của địa phương.

Tỉnh cần chú trọng xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nhất là hạ tầng giao thông, rà soát bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách để thu hút hiệu quả và sử dụng nguồn lực cho đầu tư phát triển. Là tỉnh có tiềm năng thế mạnh và truyền thống về phát triển nông nghiệp, thời gian tới, Thái Bình cần coi trọng hơn nữa vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân, phát triển theo hướng mới bền vững và hiệu quả hơn, theo hướng nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa lớn… tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, kiểu mẫu, không ngừng nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Thái Bình xác định đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX sẽ diễn ra đến ngày 15/10.

Theo QĐND