(Chinhphu.vn) - Tối 12/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua và Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2019-2025. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn bộ 14 cơ quan trong Khối thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần tự giác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Khối thi đua thực thi công vụ. Động viên, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Các cơ quan thi đua xây dựng tập thể uy tín, hiện đại, văn minh, hiệu quả theo mô hình “Tập thể kiểu mẫu”. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Tại Lễ phát động, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị 14 cơ quan trong Khối thi đua khẩn trương triển khai phong trào và Hội thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị, lựa chọn các hạt nhân để tham gia các phần thi tuyên truyền về văn hóa công sở, thi hiểu biết về văn hóa công sở, thi hùng biện được tổ chức vào tháng 11/2019…

“Hy vọng, với sự vào cuộc đồng bộ của 14 cơ quan trong Khối, sự tham gia hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phong trào thi đua và Hội thi sẽ được lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần nêu gương của cán bộ về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương”, ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Theo TTXVN