(Chinhphu.vn) - Chiều 23/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. Ảnh: Báo Hà Giang

Tại buổi làm việc, đại diện Tỉnh ủy Hà Giang báo cáo khái quát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh.

Về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, tỉnh Hà Giang đã quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; việc chuẩn bị các điều kiện cho đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở đảm bảo tiến độ; công tác tuyên truyền, kiểm tra việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp được quan tâm; thực hiện phân công cấp ủy viên và thành lập các đoàn, tổ công tác hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội ở cơ sở… Trong công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần Chỉ thị số 35. Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII dự kiến xác định 17 mục tiêu cụ thể, 5 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao Hà Giang trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bình, Hà Giang dù là tỉnh biên giới, còn nhiều khó khăn nhưng đã ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, nhất là tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở trực tuyến tới các xã, thị trấn trong toàn tỉnh nhằm phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai đại hội đảng cấp cơ sở, tỉnh sẽ rút ra được những bài học quý báu, từ đó nhân rộng cách làm tốt và chỉ rõ những khó khăn, hạn chế để tìm hướng khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình gợi mở với đặc thù là tỉnh biên giới, phần lớn dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số, vì vậy trong văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Hà Giang cần xác định bên cạnh việc phát triển kinh tế, nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo quốc phòng-an ninh, gắn với đối ngoại, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, gắn với đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch, bố trí cán bộ người dân tộc thiểu số hợp lý, hài hòa, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ; đồng thời đánh giá sâu công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Hà Giang cũng cần quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, tạo sinh kế và nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân. Với điều kiện đặc thù của mình, Hà Giang cần phấn đấu phát triển kinh tế để đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân theo bản sắc, điều kiện thực tế của địa phương.

Thanh Phương