(Chinhphu.vn) - Dự kiến sáng 3/10, tại Nhà Quốc hội sẽ khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Đây là phiên họp quan trọng chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2 sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới.

Phiên họp này sẽ diễn ra trong 2 đợt. Đợt 1 từ 3-6/10. Đợt 2 ngày 17/10.

Đợt 1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Quy hoạch.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước; về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Quốc hội năm 2016; nghe Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016.

Một nội dung quan trọng khác, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước (thay thế Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11); cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Đặt biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề: Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đợt 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành ngày 17/10 để cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020.

T. Minh (theo TTXVN)