(Chinhphu.vn) - Ngày 26/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Định về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định. Ảnh: TTXVN

Ghi nhận Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, Chủ tịch nước nhấn mạnh Bình Định nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ, có bờ biển dài 134 km, có vị trí địa chính trị chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh, có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất... Đây là những động lực, tiềm năng to lớn của Bình Định trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội những năm tới.

Đồng tình với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Bình Định theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cùng những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Chủ tịch nước gợi mở một số nhiệm vụ trọng điểm địa phương cần thực hiện.

Theo đó, Đảng bộ, chính quyền tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề đẩy mạnh xuất khẩu; tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp hóa chất, năng lượng tái tạo, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học; xây dựng tỉnh Bình Định trở thành một trung tâm kinh tế biển, trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch chất lượng cao.

Tỉnh cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh trồng rừng kết hợp với khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn; đầu tư xây dựng các nhà máy khai thác, chế biến thủy, hải sản xuất khẩu, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá gắn với các cảng cá. Cùng với đó là việc huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; phấn đấu đến cuối năm 2020, trên 50% tổng số xã của Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng tỉnh Bình Định cần chú trọng thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng và thực hiện chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư, xây dựng hệ thống thủy lợi và cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, nhất là ở những vùng thường xuyên bị hạn hán trong mùa khô. Tỉnh tiếp tục thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia với triển khai Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi và các xã đặc biệt khó khăn; chú trọng xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo...

Đề cập về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với việc tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nền hành chính thật sự trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận, nghị quyết của Trung ương trong bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Thanh Xuân (theo TTXVN)