(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ ngày 25/6/2015.
* Sáng 25/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam.

Qua 15 năm hoạt động, đến nay, Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã phát triển lớn mạnh với hàng trăm thành viên và nhiều đơn vị trực thuộc và tạo được dấu ấn trong đời sống văn hóa, xã hội cả nước.

Trung tâm đã xuất bản và phát hành hàng chục công trình nghiên cứu có giá trị như: Nghệ thuật tuồng Bắc, Đi tìm vẻ đẹp sân khấu dân tộc, Tài năng và sử dụng tài năng, Nghệ thuật múa rối nước, Đi tìm cội nguồn quan họ, 100 năm nghệ thuật cải lương, Nghệ thuật bài chòi, Nghệ thuật tuồng trong cuộc sống hôm nay.

Sau khi dự án “Sân khấu học đường”  được Chính phủ phê duyệt, Trung tâm đã phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn thực hiện sâu rộng trong cả nước làm cơ sở đề nghị Chính phủ đưa sân khấu truyền thống trở thành môn học chính khóa của các trường THCS. 15 năm qua, không chỉ quảng bá nghệ thuật văn hóa dân tộc ở trong nước, Trung tâm còn được một số nước như Mỹ, Nhật Bản, Đức... đến tìm hiểu, trao đổi và mời chuyên gia sang nước bạn giới thiệu về nghệ thuật dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chúng ta phải luôn gìn giữ và phát huy ngày càng mạnh mẽ hơn văn hóa cốt cách và hồn cốt của dân tộc. Qua 15 năm thành lập, Trung tâm đã có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, sáng tạo và thiết thực.

Ghi nhận những thành tích đạt được, Trung tâm đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được đánh giá là một trong những đơn vị hàng đầu của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Trong giai đoạn tới, chúng ta đối diện với nhiều thách thức trong bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Đó là vấn đề đô thị hóa, toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh, mặt trái của cơ chế thị trường với chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng đã thâm nhập ngày càng sâu vào đời sống xã hội. Trong khi đó, chúng ta chưa có cơ chế đủ mạnh để giữ gìn và phát huy các giá trị của văn hóa truyền thống.

Chính phủ mong ban lãnh đạo Trung tâm tiếp tục đổi mới hơn nữa trong công tác quản lý, phát huy tính năng động, sáng tạo và thế mạnh của mỗi thành viên trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước. Chính phủ luôn quan tâm, lắng nghe, ủng hộ Trung tâm trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc hiện nay.

* Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu quyết liệt hơn trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp diễn ra sáng 25/6, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, nhấn mạnh cần nêu đích danh, xử lý các hiện tượng sai phạm về đất đai trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và yêu cầu các bộ nhanh chóng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước.

Đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước trong 6 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng các cơ chế, chính sách ban hành đang phát huy tác dụng, đi đúng hướng, bảo toàn và phát huy giá trị đồng vốn của Nhà nước.

“Tuy nhiên, nhìn chung cổ phần hóa vẫn bị chậm” (mới đạt 21,1% kế hoạch), Phó Thủ tướng nói và nêu rõ việc chậm trễ là do khi bổ sung cơ chế thì liên quan tới quy trình xây dựng văn bản. Hơn nữa, số lượng DNNN cần cổ phần hóa trong 6 tháng tới còn nhiều (228 DN).

“Nếu không quyết liệt, tháo gỡ khó khăn cụ thể thì có khả năng không hoàn thành nhiệm vụ”, Trưởng Ban Chỉ đạo cảnh báo. Nguyên nhân của tình trạng này, về khách quan là thực tiễn ở mỗi DNNN rất phong phú, cần phải xử lý rất cụ thể. Nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là trách nhiệm của người đứng đầu khi chưa thực sự quan tâm, “xắn tay” vào tháo gỡ khó khăn.

“Trong cái khó chung, nhiều nơi vẫn làm tốt nhưng có nơi làm chưa tốt, chưa nghiêm. Tôi chưa nghe bộ nào kỷ luật, xử lý ai không thực hiện nhiệm vụ trên giao về cổ phần hóa. Sắp tới phải báo cáo việc này vì thực tiễn là có”, Trưởng Ban Chỉ đạo đưa ra yêu cầu đối với lãnh đạo các bộ, DNNN.

Đốc thúc các bộ phải kịp thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Không làm được thì day dứt lắm”. Trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các DNNN định kỳ hằng tháng phải báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Chỉ đạo, trong đó nêu cụ thể tình hình, nguyên nhân của việc làm tốt, chưa tốt và chỉ rõ trách nhiệm thuộc về ai.

Tại Hội nghị, đa số các lãnh đạo DNNN đều khẳng định từ nay tới cuối năm 2015 sẽ hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đầu tư ngoài ngành để tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính. Bên cạnh đó, các DNNN cũng nêu những khó khăn trong quá trình thực hiện liên quan tới việc xử lý lao động dôi dư sau khi sắp xếp, tái cơ cấu; việc thực hiện nghĩa vụ đóng tiền sử dụng đất khi thoái vốn tại công ty liên doanh cũng như trách nhiệm của việc thoái vốn dưới mệnh giá...