(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ về hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc, tiếp lãnh đạo các tập đoàn nước ngoài

Ngày 11/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với ông Richard F. Chandler, Chủ tịch và là nhà sáng lập Tập đoàn Clermont (Clermont Group), doanh nghiệp đang tư vấn cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, tài chính, phát triển các dịch vụ thanh toán, ngân hàng số trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Đánh giá cao tầm nhìn và trách nhiệm của Clermont Group, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ đang quan tâm chỉ đạo việc phát triển hệ thống thanh toán mới tại Việt Nam nhằm đa dạng các dịch vụ tài chính, phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ nhu cầu hợp tác của Việt Nam với các doanh nghiệp như Clermont Group nhằm góp phần tăng cường năng lực tài chính, lành mạnh hoá các hoạt động tín dụng, tài chính của các ngân hàng và bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu người dùng.

Phó Thủ tướng ủng hộ việc Clermont Group chia sẻ, tư vấn cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan trong phát triển hệ sinh thái trong thanh toán trung gian (fintech) và phát triển ngân hàng số tại Việt Nam.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Kent Walker, Phó Chủ tịch tập đoàn Google (Hoa Kỳ) đang sang thăm và làm việc với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam.

Ông Kent Walker cho biết, đã được tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ tại Việt Nam và thấy khích lệ về mức độ ứng dụng công nghệ của họ, cùng mục tiêu của Việt Nam trong đào tạo 1.000.000 kỹ sư công nghệ chất lượng quốc tế.

“Đây là thông tin rất thú vị với chúng tôi và chúng tôi coi Việt Nam là đối tác tốt của Google trong khởi nghiệp sáng tạo”, ông Walker nói.

Phó Chủ tịch Google cũng bày tỏ đánh giá cao cách tiếp cận của Chính phủ Việt Nam trong phát triển ở 2 phương diện tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi và thúc đẩy hợp tác đa phương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hoan nghênh chuyến thăm của ông Kent Walker tới Việt Nam và nêu rõ, Google đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao thiện chí của Google trong hỗ trợ phát triển kinh tế số thông qua đào tạo kỹ năng lập trình cho nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam. Đây là những giải pháp quan trọng, góp phần để Việt Nam phát triển 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020.

“Quan điểm của Việt Nam là mạnh lên về CNTT, mạnh lên bằng CNTT và coi CNTT là nền tảng cho phát triển. Chúng tôi muốn Google nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và hỗ trợ cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo”, Phó Thủ tướng nói và bày tỏ Chính phủ ủng hộ Google hiện diện lâu dài và tiếp tục đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Về việc triển khai Luật An ninh mạng tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ đánh giá cao sự hợp tác của Google với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các bên liên quan trong đảm bảo an toàn, an ninh mạng và góp ý xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật. Đây là điều kiện cần và đủ để tạo môi trường phát triển thuận lợi không chỉ cho lĩnh vực CNTT mà còn cho các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của Việt Nam.

“Tôi cho rằng lợi thế về thị trường và khả năng thích ứng của nguồn nhân lực trẻ đủ để tạo nên sức hấp dẫn cho Google mở văn phòng đại diện tại Việt Nam”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Chủ tịch Kent Walker cho biết, Google đang tìm hiểu các bước để mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Ông Kent Walker cũng bày tỏ đồng tình với Chính phủ Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh mạng, góp phần xây dựng một xã hội ổn định, chan hoà và khẳng định Google sẽ phối hợp với các cơ quan, hướng tới đáp ứng các mục tiêu này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo

Ngày 11/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo (Ban chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành thành viên.

Báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo cho biết, trong năm 2018, các bộ ngành đều chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ hội nhập, hợp tác quốc tế như tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương, quan hệ song phương; đăng cai tổ chức các sự kiện khu vực, quốc tế tại Việt Nam; rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi hoàn thiện thể chế, chính sách trong nước để phù hợp với các cam kết quốc tế và khu vực mà Việt Nam là thành viên.

Bên cạnh những nhiệm vụ đã được nêu trong báo cáo, tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ đã báo cáo thêm về các hoạt động quốc tế của ngành mình cũng như có đề xuất cụ thể. Nhiều ý kiến làm rõ thêm thực tế thiếu hợp tác giữa các thành viên Ban chỉ đạo đối với những vấn đề liên ngành trong hội nhập quốc tế, cũng như còn cách hiểu khác nhau về hội nhập quốc tế.

Đến nay, vẫn chưa có cơ chế đánh giá hiệu quả với các chỉ số về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và giáo dục, đào tạo.

Việc thu thập số liệu gặp khó khăn dẫn đến tình trạng khó giám sát, đánh giá về mặt định lượng các hoạt động hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo.

Nguồn lực bố trí cho công tác hội nhập quốc tế còn hạn chế. Đa phần các cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đều kiêm nhiệm.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Quân, Tổng Thư ký Ban chỉ đạo cho rằng rất cần phải xác định những vấn đề mang tính liên ngành và phương hướng phối hợp giải quyết để kết quả hội nhập quốc tế thiết thực và rõ nét hơn.

Từ đề xuất của Thường trực Ban chỉ đạo, các bộ ngành thống nhất sẽ chọn những vấn đề hội nhập quốc tế lớn của bộ, ngành mình để phối hợp với các thành viên khác trong năm 2019. Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị các vấn đề/chuyên đề ưu tiên cần giải quyết để đưa vào các chương trình nghị sự ASEAN năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch; lồng ghép các hoạt động hội nhập quốc tế vào công tác và kinh phí thường xuyên; củng cố quan hệ hợp tác song phương và các diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC, ASEM…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng những năm qua, các bộ, ngành không chỉ tích cực, chủ động tham gia hội nhập, triển khai thực hiện nhiều cam kết mà còn đưa ra nhiều sáng kiến được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

“Chúng ta chủ động hội nhập không chỉ vì lợi ích của đất nước, dân tộc mà còn đóng góp cho hoà bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới”, Phó Thủ tướng nói và đề nghị các bộ ngành cần tiếp tục phát huy, đặc biệt rất trách nhiệm khi tham gia đàm phán những hiệp định, điều ước quốc tế trong thời gian tới; tích cực trao đổi, thông tin với nhau.

Từng bộ ngành cũng cần tìm ra những lĩnh vực lợi thế, ví dụ như trong y tế, giáo dục, thực thi chính sách với dân tộc ít người… để hợp tác, hỗ trợ cho những nước kém phát triển, qua đó nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Đồng thời tham khảo kinh nghiệm, xu hướng quốc tế khi giải quyết đối với những vấn đề đang gặp phải ở trong nước.

Phó Thủ tướng lưu ý ngoài những vấn đề chuyên môn, cần tính tới xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại, tăng cường hiệu quả tham gia ở các sự kiện, diễn đàn quốc tế ở ngoài nước, làm việc trong các tổ chức quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự phiên đối thoại tại Đại hội Sinh viên

Chiều 11/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự phiên đối thoại tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Trả lời các câu hỏi được các sinh viên đặt ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam luôn nhấn mạnh mỗi bạn trẻ phải luôn có tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên trong từng việc làm, hành động cụ thể, từ đó góp phần lan toả những giá trị tốt đẹp, đưa đất nước phát triển nhanh hơn, giàu lên, xây dựng cuộc sống thanh bình, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng chia sẻ với mong muốn các sinh viên là có thêm nhiều chính sách hỗ trợ học bổng toàn phần để “giữ chân” các sinh viên giỏi, ưu tú không đi học theo học bổng của các trường đại học nước ngoài. Hiện cũng đã có nhiều chương trình hỗ trợ cho sinh viên như cho vay tín dụng, các quỹ học bổng trong trường đại học cũng như của các đoàn thể, tổ chức xã hội… Về lâu dài, chính sách học bổng thu hút sinh viên giỏi, ưu tú sẽ giúp các trường đại học ở Việt nam nâng cao uy tín.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh ngay cả khi đi học, làm việc ở nước ngoài thì cũng có nhiều cách để các sinh viên giỏi có thể cống hiến cho đất nước. Mới đây nhất, một mạng lưới quy tụ các trí thức, nhà khoa học trẻ của Việt Nam trên toàn thế giới đã được thiết lập để đóng góp về các vấn đề cần thiết cho sự phát triển của đất nước; nghiên cứu khoa học; đào tạo theo yêu cầu; chuyển giao tri thức...

Trả lời về ý kiến đề nghị công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng việc biết ngoại ngữ là rất quan trọng cho học tập và công việc trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Hiến pháp năm 2013 có quy định ngôn ngữ chính của nước Việt Nam là tiếng Việt và các dân tộc ít người khác có quyền dùng ngôn ngữ của mình. Do vậy ngôn ngữ chính thức của Việt Nam là tiếng Việt, không có tiếng nước ngoài nào là ngôn ngữ thứ hai, thứ ba.

 Trả lời câu hỏi về triết lý giáo dục Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, khái niệm về triết lý nói chung và triết lý giáo dục nói riêng nhận được nhiều sự tranh luận giữa các nhà khoa học cũng như trong xã hội.

“Nhiều người tìm hiểu triết lý giáo dục ở một số nước có nền giáo dục phát triển được khai quát bằng một số từ nhưng khi nghiên cứu sâu hơn thì không rõ căn cứ pháp lý. Vì vậy, không nên hiểu đơn giản là dùng một số từ để khái quát triết lý của một nền giáo dục”, Phó Thủ tướng chia sẻ và nhấn mạnh nền giáo dục Việt Nam cũng có đầy đủ nguyên tắc, quan điểm, mục tiêu và có thể cô đọng ở mức độ nhất định. Nhưng thay vì tranh luận, Phó Thủ tướng mong muốn mỗi sinh viên, giảng viên hãy thực hiện tốt các quy định, chế độ, chính sách về giáo dục để học tập, giảng dạy thật tốt theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến về vấn đề triết lý giáo dục trong quá trình biên soạn Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung.

Trả lời câu hỏi về Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” và việc kết nối, chia sẻ trao đổi thông tin cho sinh viên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong thời đại khoa học công nghệ páht triển mạnh mẽ như hiện nay, điều quan trọng là phải xoá mù tri thức bằng công nghệ, đây cũng là ý tưởng của Hệ tri thức Việt số hoá.

Mục tiêu đặt ra là quy tụ mọi nguồn dữ liệu đang nằm rải rác ở khắp nơi để tạo thành “kho dữ liệu lớn”, được hệ thống hoá, phân loại xác thực, xử lý bằng trí tuệ nhân tạo. Tiếp đó với sự phổ cập Internet qua thiết bị thông minh cá nhân, sẽ trợ giúp trực tiếp cho việc học tập của từng người dân ở mọi lúc, mọi nơi.

Trên thực tế, việc triển khai Hệ tri thức Việt số hoá đa ng đạt được những tiến bộ tích cực, đặc biệt trong các phân hệ về giáo dục, sức khoẻ, du lịch với một số ứng dụng chuẩn bị được ra mắt.

Đối với các bạn sinh viên, sự đóng góp cho hệ tri thức này trước hết chính là từ những kinh nghiệm, những câu hỏi đặt ra trong quá trình học tập hàng ngày. “Nguyên tắc của tri thức là câu trả lời nằm trong câu hỏi. Khi có 1 triệu người đặt một câu hỏi thì sẽ có chuyên gia trả lời, thậm chí sẽ là xuất phát điểm cho những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Ví dụ thứ hai được Phó Thủ tướng đưa ra là sự tham gia của các bạn sinh viên cùng với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thí điểm phát triển bản đồ số hoá của Việt Nam tại một số địa phương chi tiết hơn nhiều so với nhiều bản đồ số thông dụng hiện nay. Đây là hướng đi rất khả thi để xây dựng một bản đồ số chi tiết đến từng con phố, số nhà, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

“Tôi mong rằng các bạn sinh viên là những người của tri thức hãy sử dụng thời gian trên mạng có ích, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao dân trí, phổ biến tri thức đáp ứng yêu cầu của thời đại mới”, Phó Thủ tướng nói.

Sau phần hỏi của các đại biểu sinh viên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đặt ra nhiều câu về việc chọn trường, ngành nghề; nghiên cứu khoa học, làm thêm, tham gia các pong trào tình nguyện đến việc nhỏ như không vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông hay giữ vệ sinh trường, lớp, giảng đường...

Câu hỏi cuối cùng được Phó Thủ tướng nêu ra là nếu ở vị trí lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành thì các đại biểu sinh viên mong muốn điều gì ở sinh viên Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhắn nhủ: Tất cả những công trình to lớn, những thành phố đều được xây nên từ những viên gạch nhỏ. Chúng ta nghĩ đến những việc lớn nhưng cũng không thể quên những việc nhỏ.

“Nếu từng sinh viên nghiêm túc, trung thực với chính mình trong học tập, thi cử, sinh hoạt hàng ngày và những giá trị đấy được lan toả thì những vấn đề được đặt ra cho các bộ ngành sẽ được giải quyết. Chúng ta cùng làm tốt nhiều việc nhỏ, cộng lại sẽ thành lớn, cả xã hội sẽ tốt. Các bạn trẻ nghĩ lớn, hoài bão lớn nhưng hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp về chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Bắc-Nam

Ngày 11/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Bắc-Nam.

Đây là cuộc họp được tổ chức định kỳ hằng tháng để rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Bắc-Nam. Trước đó, ngày 31/10/2018, Bộ GTVT phê duyệt 11/11 dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Theo báo cáo của Bộ GTVT, đến nay các bước chuẩn bị đang đảm bảo đúng tiến độ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, tuyến cao tốc Bắc-Nam là công trình đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc Bắc-Nam sẽ tạo điều kiện để phát triển kinh tế theo hành lang Bắc-Nam nói riêng và cả nước nói chung, rút ngắn thời gian đi lại và chi phí thấp hơn các tuyến đường bộ khác, hiệu quả, tiện lợi, an toàn. Từ đó, sẽ góp phần phát triển du lịch, thương mại của các địa phương có tuyến đường đi qua; kết nối chặt chẽ các thành phố lớn, các trung tâm kinh tế tăng trưởng cao, các vùng kinh tế trọng điểm với các cảng biển cửa ngõ quốc tế, cảng hàng không quốc tế, các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển với thời gian di chuyển hợp lý.

Tuyến cao tốc sẽ kết nối các tuyến quốc lộ, các đường địa phương và với các loại hình giao thông khác để hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn và hỗ trợ một số đoạn tuyến Quốc lộ 1 trong trường hợp thiên tai, sự cố, đảm bảo lưu thông Bắc-Nam thông suốt trong mọi điều kiện trong bối cảnh chưa thể đầu tư sớm đường sắt tốc độ cao.

Đánh giá cao những bước triển khai bài bản, đảm bảo tiến độ của Bộ GTVT và các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ để triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị  đầu tư đúng tiến độ, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, cần khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ như thiết kế kỹ thuật, GPMB theo đúng tiến độ đã đề ra.

Bộ GTVT cùng với các bộ, ngành sớm tổ chức cuộc họp với tất cả các địa phương trên toàn tuyến để thống nhất phương án, kế hoạch và các giải pháp triển khai công tác GPMB đảm bảo đúng tiến độ, chặt chẽ, minh bạch.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT đề xuất cụ thể các giải pháp đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ Xây dựng ngay trong quý I/2019 hoàn thành việc rà soát, xem xét điều chỉnh định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn phù hợp với các công trình đầu tư xây dựng nói chung theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo sát thực tế, tính đúng, tính đủ.

Cũng trong quý I/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 17, Nghị định 47/2015/NĐ-CP, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, phức tạp, Bộ GTVT phải lựa chọn đơn vị tư vấn trong nước, quốc tế có đủ năng lực, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng trong chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn xác định vốn lưu động trong tổng vốn đầu tư; xác định về mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư; hoàn thuế GTGT của phần vốn đầu tư Nhà nước hỗ trợ; dự phòng trượt giá đối với một số chi phí trong giai đoạn khai thác… theo đúng quy định của pháp luật để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện/.