(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị về công tác ngoại giao nhân dân

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao nhân dân năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đối ngoại nhân dân cần hỗ trợ hiệu quả đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu: Duy trì môi trường hoà bình, ổn định; tranh thủ sự ủng hộ và nguồn lực quốc tế để xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của Tổ quốc; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng thời, ngoại giao nhân dân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; xác định cụ thể nhiệm vụ, đối tác, mục tiêu hoạt động phù hợp, khả thi.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Phó Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục khai thác tốt hơn những thế mạnh của đối ngoại nhân dân, tạo nền tảng sâu rộng, bền chặt giữa nhân dân ta với nhân dân các nước, tạo chất keo gắn bó và chất xúc tác quan trọng cho quan hệ giữa nước ta với các nước.

Bên cạnh đó, quan tâm mở rộng quan hệ với các đối tác quan trọng thông qua những hình thức linh hoạt, sáng tạo, nhưng thực chất, hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức.

Hai là, cần tiếp tục đổi mới cách tiếp cận nhằm tăng cường hợp tác và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, nhất là các viện trợ phi chính phủ, phục vụ thiết thực phát triển kinh tế-xã hội trong các lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, đào tạo nhân lực.

Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Bốn là, tăng cường công tác tham mưu, tổng kết kịp thời cho Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng tầm nhìn, chiến lược dài hạn cho công tác đối ngoại nhân dân, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị xây dựng đường lối đối ngoại Đại hội XIII.

Các cơ quan liên quan như Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư... khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đối ngoại nhân dân trên tinh thần tuân thủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không tạo ra “khoảng trống” về quản lý Nhà nước; đồng thời cần bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức.

Năm là, tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 28 để khẳng định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - một trong những lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân. 

Sáu là, chú trọng đổi mới tổ chức bộ máy, đào tạo nhân lực đối ngoại nhân dân trên tinh thần tinh gọn, hiệu quả song phải đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tăng cường chất lượng công tác nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu về những nét mới trong các tổ chức, phong trào nhân dân quốc tế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ KH&ĐT

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng ngành KH&ĐT và Bộ KH&ĐT có đóng góp lớn, quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của đất nước trong năm 2018.

“Bộ KH&ĐT là một trong những bộ đi tiên phong, đổi mới cả về tư duy và hành động”, Phó Thủ tướng nhận định. Trong bối cảnh năm 2018, khối lượng công việc của Bộ tăng đột biến, độ khó và phức tạp tăng lên, trong điều kiện dư địa chính sách tài chính, tiền tệ cho tăng trưởng còn eo hẹp lại gặp nhiều thách thức lớn, vừa phải lo cho trước mắt, vừa lo cho trung hạn và lâu dài.

Không chỉ vậy, Bộ KH&ĐT cũng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong điều hành chính sách, kế hoạch tài chính. Các kịch bản điều hành giá giữa Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT), Bộ Tài chính tạo thuận lợi trong điều hành giá của Chính phủ, các bộ, địa phương theo sát kịch bản...

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận Bộ có nhiều sáng kiến hơn, như đề xuất xây dựng Đề án về mô hình kinh tế chia sẻ, mạng lưới nhân lực thực hiện Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là chuyển Diễn đàn Phát triển Việt Nam VBF thành Diễn đàn cải cách và phát triển, đây là sự thay đổi về tư duy.

Phó Thủ tướng nhắc tới việc Bộ đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư công bỏ thủ tục thẩm định nguồn vốn của Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT. Hay Bộ đề xuất chuyển một loạt thủ tục tiền kiểm sang hậu kiểm. “Tôi đánh giá cao các đồng chí, từ bỏ quyền lợi, đặc quyền của mình vì lợi ích chung”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra với vai trò của ngành là tham mưu chiến lược thì mọi sự tồn tại của nền kinh tế đều có trách nhiệm của Bộ KH&ĐT. Đó là những yếu kém trong triển khai đầu tư công cả về thể chế và thực hiện. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, không đạt kế hoạch, vấn đề phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân còn hạn chế, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, sắp xếp đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập chưa đạt yêu cầu đề ra, trong đó có nguyên nhân về thể chế, chính sách.

Việc triển khai các thể chế kinh tế mới còn lúng túng. Năng lực tự chủ của nền kinh tế được cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu, khoảng cách giữa doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp trong nước vẫn còn xa. Còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa theo kịp tư duy đổi mới, thận trọng quá mức, sợ sai phạm không dám trình bày ý kiến của mình.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Bộ KH&ĐT là cơ quan thường trực của Tiểu ban xây dựng văn kiện Đại hội Đảng XIII tập trung triển khai xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030; xây dựng Đề án về định hướng chính sách thu hút FDI, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về phát triển kinh tế tập thể; tiếp tục xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện các luật.

“Để trở thành nước phát triển thì thành công của quá khứ chỉ là bước đầu. Thành công này là tốt nhưng có thể không bảo đảm cho đất nước trong tương lai nếu không củng cố, phát triển các động lực”, Phó Thủ tướng nêu rõ nhận thức cho ngành KH&ĐT.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Chiều 16/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Văn Trung cho biết tính tới hết năm 2018, cả nước có 21.787 HTX (tăng 1.711 HTX, tương đương 5,9% so với năm 2017), 72 Liên hiệp HTX (tăng 16,1%) và hơn 106.000 tổ hợp tác với tổng số thành viên là gần 1,5 triệu thành viên (tăng 2,4%).

Các thành viên Ban chỉ đạo đánh giá mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động của các HTX ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển. Doanh thu bình quân năm 2018 đạt trên 4 tỷ đồng/năm, tăng 4,9%, cao hơn yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 107/2017/NĐ-CP. Trong đó, doanh thu của thành viên HTX chiếm tới 60%, lãi bình quân của một HTX là 277 triệu đồng, tăng 11,7%. Thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX là 40 triệu đồng, tăng 9,5%. HTX ở Đông Nam Bộ có doanh thu cao nhất và thấp nhất là ở Tây Bắc.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung, hộ gia đình là thành viên HTX có chi phí sản xuất giảm khoảng 25%, giá thành cao hơn 10% nên thu nhập cao hơn 30% so với hộ gia đình không phải là thành viên HTX, trong khi năng suất lao động như nhau. Do vậy, trong số gần 22.000 HTX của cả nước hiện nay thì có tới hơn một nửa số HTX hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng kinh tế tập thể vẫn còn gặp nhiều khó khăn do cơ chế, chính sách chưa đi vào cuộc sống, cấp uỷ đảng, chính quyền một số nơi chưa thực sự quan tâm phát triển kinh tế tập thể, chưa hình thành được bộ dữ liệu quốc gia về vốn, lao động, thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thuế của HTX, và bản thân các HTX vẫn còn yếu kém về cơ sở vật chất và năng lực quản lý...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá năm 2018, Ban Chỉ đạo đã triển khai tích cực các hoạt động, nổi bật là trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã. Bộ NN&PTNT xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi HTX, liên hiệp HTX giải thể, phá sản, chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác; Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ngoài ra, cả nước đã hình thành một số HTX và tổ hợp tác đổi mới sáng tạo, chú trọng giải thể các HTX cũ, tạo điều kiện cho HTX mới ra đời. Qua thực tiễn, một số nơi có phong trào HTX chưa mạnh thì nay tăng khá, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long.

Trưởng Ban chỉ đạo cũng lưu ý việc đánh giá tính hiệu quả của HTX kiểu mới phải dựa trên cả yếu tố gia tăng lợi ích cho kinh tế hộ gia đình thành viên, chứ không phải chỉ tính tới hiệu quả hoạt động của riêng HTX.

Bên cạnh những thuận lợi trong hoạt động, Phó Thủ tướng cho rằng việc phân công, phân nhiệm trong Ban Chỉ đạo chưa rõ ràng, công tác triển khai Ban chỉ đạo ở các địa phương chưa đều khắp. “Quan hệ hoạt động giữa Ban chỉ đạo cấp Trung ương và địa phương phải chặt chẽ, làm phải thực chất, hiệu quả, không phải thành lập ra cho vui”, Phó Thủ tướng nói và đề nghị các bộ, địa phương tập trung thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương xây dựng bộ dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, HTX, tình hình phát triển để báo cáo với Chính phủ, Quốc hội, Ban Bí thư và xây dựng báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Trung ương tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN

Tối 16/1, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng cho rằng sự hình thành và không ngừng lớn mạnh của ASEAN dựa trên nguyên tắc đồng thuận, thống nhất trong đa dạng, với 3 trụ cột hợp tác: Chính trị - an ninh; kinh tế; văn hóa - xã hội và trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực thì du lịch liên quan trực tiếp nhất và cũng tác động rõ nhất tới đồng thời cả 3 trụ cột này.

Tất cả các nước thành viên ASEAN đều chú trọng phát triển du lịch, coi đây là ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, góp phần tạo công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo. Trong năm 2018, tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến khu vực đạt khoảng 10%, cao hơn so với trung bình 8% của toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương và 6,9% của toàn thế giới. ASEAN là một trong những khu vực phát triển du lịch năng động nhất châu Á và Thái Bình Dương.

Riêng tại Việt Nam, trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng du lịch trung bình đạt gần 30%/năm, chiếm gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ. Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước với mức đóng góp trực tiếp vào GDP đạt khoảng 8%. Đáng chú ý, tăng trưởng du lịch có tác động lan tỏa cho nhiều ngành, lĩnh vực, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện diện mạo đô thị và nông thôn; phát huy giá trị và giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường hợp tác hòa bình, hữu nghị.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Diễn đàn Du lịch ASEAN Việt Nam 2019 là sự kiện quan trọng để những quốc gia thành viên ASEAN cùng với các nước đối tác, tổ chức quốc tế thảo luận về những giải pháp phát triển du lịch bền vững nhất, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác hữu nghị vì hòa bình, phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, tô đậm thêm gạch nối trong chuỗi nỗ lực của Việt Nam và các nước thành viên nhằm xây dựng cộng đồng ASEAN  thịnh vượng và là đối tác hợp tác tin cậy, uy tín.

Với chủ đề của Diễn đàn là “Sức mạnh của sự thống nhất”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các đại biểu dự Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 cùng bàn, thống nhất một số ưu tiên. Trước hết là tiếp tục phát triển ASEAN trở thành điểm đến chung có chất lượng cao và đậm đà bản sắc. Đây là yếu tố quan trọng, là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các biện pháp thúc đẩy du lịch nội khối cần được ưu tiên áp dụng nhằm tạo điều kiện cho người dân giữa các quốc gia trong khu vực được tham quan, trao đổi, giao lưu văn hóa và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần hình thành cộng đồng ASEAN thống nhất trong đa dạng.

Hoạt động hợp tác và huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế cần được thúc đẩy nhằm đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ, không chỉ dịch vụ du lịch và đặc biệt là các dịch vụ văn hóa.

Các nước ASEAN cần đẩy mạnh các cơ chế hợp tác, trao đổi về phát triển sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực và trao đổi lao động có kỹ năng nghề trong nội khối. Đồng thời tăng cường hợp tác với các nước đối tác cùng các tổ chức phát triển, các nước trên thế giới để mở rộng thị trường, tạo thuận lợi cho khách du lịch trong việc tiếp cận điểm đến; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách.

“Diễn đàn Du lịch ASEAN Việt Nam 2019 là viên gạch đặt nền tảng cho mục tiêu đến năm 2025 ASEAN sẽ là một điểm đến du lịch chất lượng, cung cấp trải nghiệm về một ASEAN đa dạng và độc đáo, với cam kết phát triển du lịch có trách nhiệm, bền vững, toàn diện và cân bằng, để góp phần đáng kể vào sự thịnh vượng về kinh tế - xã hội của người dân ASEAN", Phó Thủ tướng phát biểu./.