(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ ngày 18/1.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ

Chiều 18/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo, đồng thời nhấn mạnh: Công tác tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ là nòng cốt và chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành có liên quan, tình hình tôn giáo đã có những chuyển biến tích cực, công tác tôn giáo có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả. Các đại hội, sự kiện lớn của tôn giáo được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng Thường trực cũng thông báo đến các đại biểu dự Hội nghị về kết quả tốt đẹp chuyến thăm chính thức của phái đoàn Chính phủ nước ta thăm và làm việc với Toà thánh Vatican tháng 10/2018 vừa qua.

Theo Phó Thủ tướng, các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc sẽ đem lại sự ổn định, hoà bình cho đất nước phát triển trên tinh thần chung là tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng của nhân dân, đề cao sự hoạt động đúng pháp luật của các tôn giáo trên tinh thần không phân biệt lương – giáo, đạo – đời, lấy đại đoàn kết toàn dân là mấu chốt quan trọng gắn kết và tạo sức mạnh chung của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực cũng nêu lên những hạn chế, bất cập như hiệu lực quản lý Nhà nước ở một số nơi chưa cao, một số nơi chính quyền cơ sở chưa quan tâm đúng mức về công tác tôn giáo…

Về phương hướng, nhiệm vụ của ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị toàn ngành tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo và làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, triển khai nghiêm túc các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành chức năng rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan như văn hoá, giáo dục, y tế… bảo đảm đồng bộ với pháp luật về tôn giáo.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo để thống nhất nhận thức và hành động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ tôn giáo trong tình hình mới. Xác định công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thông chính trị, các bộ ngành chức năng và địa phương cần nắm chắc tình hình để tham mưu, xử lý kịp thời, đúng chính sách pháp luật, các phát sinh trong hoạt động tôn giáo, tạo niềm tin cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo và đồng bào có đạo, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm, nâng cao năng lực tham mưu, xử lý, giải quyết.

“Quan tâm gặp gỡ, làm việc với các tổ chức tôn giáo để đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải quyết những vấn đề chính đáng, tạo sự đồng thuận để xây dựng và phát triển đất nước”, Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo cần chủ động phối hợp thống nhất giữa các bộ, ngành, địa phương trong tham mưu, đề xuất Chính phủ chỉ đạo giải quyết những vấn đề tôn giáo phức tạp. Xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương trong quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; không để chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ; giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo phức tạp mới phát sinh.

“Có thái độ kiên quyết xử lý nghiêm những người chống đối, lợi dụng vấn đề tôn giáo để vi phạm pháp luật, kích động nhân dân gây rối trật tự trị an, huỷ hoại tài sản của Nhà nước và công dân, phá hoại sự đoàn kết trong nhân dân”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Bộ Nội vụ và các cấp uỷ đảng, các tỉnh, thành phố cần quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mà thực tiễn đặt ra.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường đối ngoại tôn giáo, tham gia vào các cơ chế, diễn đàn tôn giáo thế giới và khu vực, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Tham gia có trách nhiệm vào diễn đàn cơ chế định kỳ phổ quát Liên Hợp Quốc về quyền con người, giải quyết các yếu tố bên ngoài lợi dụng tôn giáo, thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác với cơ quan quản lý tôn giáo các nước ASEAN, chủ động và kiên trì giải quyết các vấn đề tôn giáo có tính chất quốc tế.

Báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết: Sau một năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, đời sống tôn giáo ở nước ta có nhiều chuyển biến tích cực. Chính quyền các cấp quan tâm, hướng dẫn các tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, chủ động nắm tình hình, hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo đúng đường hướng, phương châm hành đạo. Do đó, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo cả nước hoạt động cơ bản ổn định. Các tổ chức tôn giáo hoạt động tuân thủ pháp luật, các lễ hội tín ngưỡng truyền thống, thờ cúng tổ tiên, tôn vinh và nhớ ơn người có công được giữ gìn và phát huy; các đại hội nhiệm kỳ, các hội nghị, lễ hội lớn của các tôn giáo thực hiện đúng quy định; giá trị đạo đức, nhân văn, bác ái của tôn giáo được phát huy, lan toả trong đời sống xã hội; đa số các chức sắc tôn giáo và các tín đồ yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Ngày 18/1 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp đánh giá hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đánh giá chung về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo cho rằng 3 năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã vừa hoàn thiện pháp luật, chính sách theo hướng ngày càng công khai, minh bạch, chặt chẽ, sát thực tiễn, vừa triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn tại từng doanh nghiệp. Nhờ đó, cổ phần hóa, thoái vốn đã được các bộ, địa phương và doanh nghiệp thực hiện chặt chẽ, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước, góp phần hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân.

“Đến nay chưa phát hiện gian lận, vi phạm lớn mặc dù đây là lĩnh vực rất nhiều phức tạp. Bên cạnh đó, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã thành lập, đi vào hoạt động và tiếp nhận thành công 19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, không để xảy ra gián đoạn hoạt động, ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các DNNN này”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo đều cho rằng tiến độ chậm so với kế hoạch đề ra của năm 2018. Cụ thể, còn 53 DNNN chưa được cổ phần hóa, 118 doanh nghiệp chưa được thoái vốn. Đặc biệt, TPHCM và Hà Nội có 50 doanh nghiệp chưa cổ phần hóa; các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng cũng gặp vướng mắc khi liên quan tới quản lý đất đai.

Bên cạnh đó, các bộ ban hành văn bản hướng dẫn các Nghị định của Chính phủ về xác định giá trị DNNN chậm; tiến độ bàn giao doanh nghiệp có vốn Nhà nước về SCIC và việc thực hiện chế độ báo cáo không đạt yêu cầu.

Nguyên nhân chậm được các bộ, ngành nêu ra là do việc rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất của nhiều doanh nghiệp quy mô lớn gặp khó khăn về quy trình, thủ tục, mất nhiều thời gian; quy định cổ phần hóa, thoái vốn được ban hành chặt chẽ, công khai, minh bạch theo Nghị định số 116/2015/NĐ-CP của Chính phủ, khiến các doanh nghiệp phải làm lại thủ tục cổ phần hóa từ đầu, kéo dài; một số bộ, địa phương, doanh nghiệp chưa quyết liệt thực hiện, kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc lên Ban Chỉ đạo...

Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan tới cổ phần hóa, thoái vốn, các Đề án cơ cấu lại DNNN và cơ cấu lại từng doanh nghiệp đã được xác định rõ ràng, đề nghị Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, ngành và địa phương quán triệt và thực hiện.

“Tinh thần hành động của Chính phủ năm 2019 yêu cầu bứt phá thì lĩnh vực này cũng phải vậy trên tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tối đa hóa lợi ích Nhà nước, quyết liệt, công khai, minh bạch trong thực hiện, không quá coi trọng số lượng đồng thời xử lý trách nhiệm của cấp có thẩm quyền để chậm cổ phần hoá, thoái vốn”, Phó Thủ tướng nói.

Về thoái vốn Nhà nước, Phó Thủ tướng nêu rõ Nghị quyết số 12-NQ/TW đề ra các nguyên tắc khi thoái vốn, trong đó có yêu cầu công khai, minh bạch, tối đa hóa giá trị vốn Nhà nước theo thị trường, chứ không yêu cầu phải bảo toàn vốn Nhà nước. Do vậy, có những trường hợp giá vốn theo thị trường dưới mệnh giá thì vẫn có thể thoái, càng giữ thì Nhà nước càng thiệt. Tránh trường hợp doanh nghiệp, dự án yếu kém có thể khắc phục để cổ phần hóa, thoái vốn được mà lại “bán non”, thiệt hại lợi ích của Nhà nước.

Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị trong năm 2019 các bộ, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp liên quan ổn định việc sắp xếp đầu mối làm việc, trong đó hoàn thiện quan hệ giữa công tác quản lý Nhà nước của các bộ, ngành với Ủy ban; hoàn tất bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa về SCIC; rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật và hướng dẫn thực hiện.

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự buổi gặp mặt kỷ niệm 25 năm Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hoá quan hệ kinh tế

Ngày 18/1 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự buổi gặp mặt do Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) tổ chức nhằm kỷ niệm 25 năm Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hoá quan hệ kinh tế.

Buổi gặp mặt có cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và các lãnh đạo của AmCham, các Đại sứ của hai bên qua các thời kỳ và đông đảo các doanh nghiệp hai nước.

Ngày 3/2/1994, cách đây 25 năm, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã tuyên bố dỡ bỏ cấm vận thương mại đối với Việt Nam, khép lại những thăng trầm, khó khăn của quá khứ và mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trong quan hệ giữa hai nước.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  chân thành cảm ơn sự đóng góp to lớn, thiết thực và hiệu quả của AmCham và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung; quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư nói riêng.

“Quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ thù thành bạn rồi thành Đối tác toàn diện ngày hôm nay đã đem lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Để có những bước đi mang tính lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cả hai bên đều phải dũng cảm vượt qua chính mình với sự kiên định trong hành động, sự sáng suốt về trí tuệ và có tầm nhìn chiến lược và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng của hai nước, hai dân tộc”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng ngợi ca cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry - một người bạn thân tình của Việt Nam, đã có nhiều đóng góp to lớn vào phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày nay.

Trong 25 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tăng gần 120 lần, từ 450 triệu USD vào năm 1994 lên hơn 60 tỷ USD vào năm 2018. Trong nhiều năm liên tục, Hoa Kỳ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất của Hoa Kỳ.

Đầu tư của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam, nổi bật là hoạt động đầu tư của GE, CocaCola, Microsoft, IBM, Nike, ExxonMobil và nhiều tập đoàn, doanh nghiệp khác đã góp phần tạo dựng cho Việt Nam có một chỗ đứng ngày càng vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng đầu tư này vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng của cả hai phía.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn tới vai trò cũng như sự nỗ lực của Amcham và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam khi đã tích cực vận động Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận cho Việt Nam, ủng hộ Việt Nam ký Hiệp định thương mại song phương (BTA) với Hoa Kỳ, trao quy chế Quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam, đến việc ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO.

“Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu và sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và cùng phát triển”, Phó Thủ tướng khẳng định.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ LĐTB&XH

Ngày 18/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành LĐTB&XH.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện và nhiều mặt rất rõ nét của ngành LĐTBXH trong năm 2018. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp đã luôn sát cánh cùng ngành LĐTBXH. Sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, đặc biệt là cấp cơ sở đối với công tác xã hội đã có bước tăng cường.

Phó Thủ tướng lấy ví dụ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã thể hiện tiến bộ vượt bậc khi giai đoạn 2013-2016 nhiều trường không tuyển sinh được và cả khối chỉ đạt khoảng 50-60% chỉ tiêu. Bắt đầu từ năm 2017 chỉ tiêu vào khối giáo dục nghề nghiệp đạt trên 100%.

Nói về những nhiệm vụ được ngàn đặt ra trong năm 2019, Phó Thủ tướng lưu ý một số điểm.

Về vấn đề lao động, ngành phải tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác đào tạo nhân lực. “Chúng ta nói nhiều về cách mạng công nghiệp 4.0, có nhiều việc phải làm nhưng đầu tiên phải có nguồn nhân lực tốt”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cụ thể, đối với cơ cấu lao động qua đào tạo, phải đặt ra lộ trình, quyết tâm tăng số lượng lao động ở tất cả các trình độ từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng, đại học “gấp đôi, gấp nhiều lần trong thời gian ngắn nhất” bởi tỷ lệ lao động qua đào tạo của Việt Nam ở mọi trình độ đều thấp, thiếu nhiều so với mức trung bình nhiều nước trên thế giới.

Phó Thủ tướng điểm ra một số việc trọng tâm như trong quá trình biên soạn luật giáo dục sửa đổi cần thảo luận vấn đề rút ngắn thời gian đào tạo bậc cao đẳng, đại học như xu hướng quốc tế; tiêu chuẩn đầu vào cao đẳng có thể bắt đầu từ tốt nghiệp THCS thay vì tốt nghiệp THPT; hoàn thiện nghị định về tự chủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục đưa dạy nghề nông thôn vào các trường để quản lý chất lượng chặt chẽ hơn... Các địa phương bảo đảm đủ khoản chi ngân sách cho đào tạo nghề nằm trong các chương trình mục tiêu, không được cắt giảm.

Đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động, Phó Thủ tướng cho rằng một mặt phải chuẩn bị lực lượng lao động thật tốt để đi vào những ngành nghề yêu cầu về trình độ kỹ thuật, công nghệ đem lại thu nhập cao, nhưng quan trọng hơn là phải làm sao kết nối lao động xuất khẩu về nước với việc thu hút các dự án đầu tư, bố trí lại lao động.

Trước những kết quả tích cực bước đầu của Cổng Thông tin điện tử việc làm của Bộ, Phó Thủ tướng đánh giá đây là cách làm hay nhưng cần đẩy mạnh hơn nữa để không chỉ có 40.000 DN, 17.000 lao động tham gia, sử dụng mà phải “thẩm thấu sâu rộng” trong cả thị trường lao động.

“Lao động, nguồn nhân lực là yếu tố sống còn để thu hút các nhà đầu tư, có thêm nhiều nhà máy để chuyển dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ từ đó mới tăng được năng suất lao động”, Phó Thủ tướng nói.

Trong lĩnh vực chính sách an sinh xã hội nói chung, Phó Thủ tướng khẳng định cần tiếp tục tăng cường, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình người có công, trước hết là gia đình liệt sĩ. Đồng thời chú ý hơn đến hoạt động của các trung tâm bảo trợ, nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, hiện nay đang hoạt động rất khó khăn và rất khó huy động nguồn lực xã hội hoá.

“Ngành LĐTB&XH, các địa phương cần xem lại cách kêu gọi, khuyến khích đã đủ tốt chưa. Đây là vấn đề trọng tâm đặt ra để thực hiện trong năm 2019, đúc rút kinh nghiệm để thực hiện với các đối tượng xã hội khác”, Phó Thủ tướng gợi ý.

Đối với chính sách phát triển bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị tham khảo kinh nghiệm phát triển bảo hiểm y tế bằng cách giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương. Đồng thời tăng cường truyền thông nhiều kênh, nhiều cấp để  tạo chuyển biến suy nghĩ, thói quen của người dân thay vì tiết kiệm cá nhân thì tham gia các loại hình bảo hiểm vừa tiết kiệm vì mình, vừa vì cộng đồng.

Từ thực tế gia tăng khoảng cách giàu nghèo, tỷ lệ nghèo đa chiều cao, chất lượng giáo dục, y tế còn thấp... đang tập trung nhiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ LĐTB&XH phối hợp với Uỷ ban Dân tộc, Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, các tổ chức quốc tế có những chương trình, đề án cụ thể đối với đồng bào dân tộc thiểu số để tạo chuyển biến căn bản.

Trong công tác trẻ em, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng về việc thành lập bộ phận, đầu mối chịu trách nhiệm trong công tác bảo vệ trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em.

Tháng 8/2018 Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em với sự tham dự đầy đủ lãnh đạo các tỉnh nhưng đến thời điểm này vẫn còn 34 tỉnh chưa có ban chỉ đạo hay hội đồng bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, mới có 5.510/11.162 xã, 440/713 huyện thành lập bộ phận về bảo vệ trẻ em.

“Vấn đề bảo vệ trẻ em rất bức xúc. Trước hết phải có bộ phận bảo vệ trẻ em sau đó hội phụ nữ, đoàn thanh niên, công an, tư pháp… tổ chức các chương trình tập huấn để tạo chuyển biến căn bản. Chúng ta chỉ bức xúc khi xử lý các vụ việc nhưng cơ chế phòng ngừa chưa chú ý đúng mức. Không thể để như vậy được. Trong vòng 1 tháng nữa tỉnh nào chưa thành lập bộ phận về bảo vệ trẻ em, Bộ LĐTB&XH phải lập danh sách báo cáo Thủ tướng”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Trong xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, theo Phó Thủ tướng, ngoài lĩnh vực quản lý, quản trị, điều hành đang được triển khai, Bộ LĐTBXH cần bàn sâu thêm một số việc thiết thực nhất. Đơn cử như là thuê các đơn vị dịch vụ thanh toán các chế độ bảo hiểm, lương hưu, trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước để bảo đảm minh bạch, công khai, đồng thời các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán có trách nhiệm lập cơ sở dữ liệu về các đối tượng hưởng chế độ chính sách, trợ cấp xã hội. Chưa kể, trong thời điểm cần chi trả lượng tiền lớn khi có thiên tai, dịch bệnh, lễ tết… thì những đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán có thể chủ động triển khai ngay và đồng loạt do có nguồn tiền dồi dào thay vì chờ đợi thủ tục để giải ngân từ ngân sách nhà nước.

Ứng dụng công nghệ thông tin còn góp phần kết nối các tổ chức xã hội, cá nhân, doanh nghiệp để thống nhất các địa chỉ cần được hỗ trợ, trong đó tách bạch phần từ ngân sách nhà nước, phần từ các nguồn lực khác để trợ giúp có hiệu quả, giúp xoá đói giảm nghèo bền vững, giúp những người yếu thế vươn lên thực sự.

“Tới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đề án thẻ an sinh điện tử, Bộ LĐTB&XH cần chủ động, tích cực phối hợp để tích hợp tất cả các thông tin phục vụ công tác quản lý của mình”, Phó Thủ tướng trao đổi thêm.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Phó Thủ tướng đề nghị ngành LĐTBXH phối hợp với các bộ ngành để mọi người dân, gia đình có một cái tết vui, đầm ấm, “không để ai không có Tết”./.