(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ về hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ ngày 26/3.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp về đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

Ngày 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (BCĐ Đề án 896) đã chủ trì cuộc họp BCĐ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, nhiều nhiệm vụ của Đề án 896 trong năm 2018 cơ bản đã hoàn thành. Phó Thủ tướng biểu dương nỗ lực của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và một số địa phương trong việc nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguồn vốn, cũng như đưa ra các sáng kiến trong việc đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư; tiến hành kiểm thử kết nối, chia sẻ khai thác thông tin dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, theo lộ trình của Đề án 896, chỉ còn 2 năm nữa để hoàn thành. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại nhiều và rất quan trọng như việc hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ban hành các văn bản để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân... Đặc biệt, năm 2019 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định phương châm hành động là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Vì vậy, đòi hỏi mỗi thành viên BCĐ phải chủ động hơn, quyết liệt hơn và làm tốt công tác phối hợp để tạo sự bứt phá, hiệu quả đối với các nhiệm vụ được giao.

Để triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 896, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan khẩn trương đề xuất phân bổ nguồn vốn để thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng Nghị quyết số 71/2018/NQ-QH ngày 12/11/2018 của Quốc hội. Tập trung đầu tư cho đúng trọng tâm trọng điểm, không dàn trải, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn này.

Bộ Công an tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2020, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2021-2025; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết TTHC, dịch vụ công, trước hết là Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu khác theo quy định.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc thu thập thông tin, bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư luôn được chính xác, kịp thời. Đồng thời, nghiên cứu áp dụng các cách làm hay, công nghệ mới để đẩy nhanh tiến độ thu thập và nhập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quá trình thu thập thông tin về dân cư có nhiều trường hợp phải đính chính, sửa đổi, bổ sung do thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác. Để xử lý vấn đề này, theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và UBND các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ của mình trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, đăng ký, quản lý cư trú, phải chủ động xử lý hoặc phối hợp xử lý để tạo thuận lợi cho nhân dân.

Về việc cấp số định danh cá nhân, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục công tác triển khai chuẩn hoá thông tin để thu thập thông tin dân cư, và mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành cần bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoàn thành việc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân quy định tại các nghị quyết của Chính phủ. Trong quá trình đề xuất xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cần tính toán, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin công dân, tránh tình trạng đầu tư trùng lặp và yêu cầu thông tin công dân nhiều lần.

Phó Thủ tướng lưu ý, quá trình thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu mới. Các bộ, ngành, địa phương nào đã có hạ tầng rồi thì tạo sự tương thích với hạ tầng của Bộ Công an để tích hợp các trường thông tin, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí trong quá trình thực hiện.

Việc cấp số định danh cá nhân không nên làm ào ào như kiểu chiến dịch, mà gắn với công việc hằng ngày của cơ quan và các cấp chính quyền địa phương, bộ ngành như kết hợp với Tổng điều tra dân số toàn quốc từ 1/4/2019 tới đây, rồi công việc thường xuyên về hộ tịch của ngành tư pháp, cũng như của các bộ ngành khác…

Về việc có thu phí khi khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, chỉ tính toán thu phí đối với các doanh nghiệp, thương mại.

Để bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch năm 2019 của BCĐ 896, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các thành viên của BCĐ, Văn phòng BCĐ và các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ cần phát huy hơn nữa tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, năng động, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chiều 26/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - người vừa được Thủ tướng Chính phủ phân công trực tiếp chỉ đạo Uỷ ban - đánh giá cao lãnh đạo của Uỷ ban đã cơ bản hoàn thiện tổ chức đảng, đoàn thể và hệ thống bộ máy, đồng thời ban hành 44 quy chế làm việc.

Mặc dù vậy, Phó Thủ tướng cho rằng những khó khăn trước mắt vẫn còn rất nhiều trong tổ chức hoạt động và công tác quản lý, sử dụng hiệu quả vốn nhà nước. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và Uỷ ban xác định rõ những vướng mắc thời gian qua và yêu cầu đặt ra trong thời gian tới để nhanh chóng khắc phục, góp phần đưa kinh tế- xã hội bứt phá trên mọi lĩnh vực theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 

Theo Chủ tịch Uỷ ban Nguyễn Hoàng Anh, hiện Uỷ ban đã có đủ 50 biên chế của năm 2018, cơ bản được tuyển dụng từ các bộ, ngành, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và một số rất ít từ các doanh nghiệp.

“Trừ lãnh đạo Uỷ ban thì có 9 đơn vị, mỗi đơn vị chỉ có 7-8 người, có đơn vị có từ 3-4 người, lực lượng rất mỏng, đề nghị các doanh nghiệp, các bộ, ngành giới thiệu nhân sự chuyên môn sâu, đáp ứng các yêu cầu về thẩm định dự án đầu tư”, ông Nguyễn Hoàng Anh bày tỏ.

Trong năm 2019, Uỷ ban đã thành lập hội đồng tuyển dụng và đề xuất biên chế lên Chính phủ, các bộ, ngành trong tháng 4 để Uỷ ban hoàn thiện bộ máy.

Bên cạnh vướng mắc về nhân sự, Phó Chủ tịch Uỷ ban Hồ Sỹ Hùng cũng báo cáo thêm 9 vướng mắc khác mà Uỷ ban đang gặp phải, đó là về thẩm quyền trong quyết định chủ trương đầu tư, đầu tư công, quy định về quản lý sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông, sắp xếp lại nhà đất, xác định giá trị các tài sản vô hình của doanh nghiệp, thanh tra, kiểm tra, giám sát...

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành cho rằng những khó khăn trên đã có từ trước, đây là việc mà Uỷ ban phải chủ trì, phối hợp với các bộ để tiếp tục xử lý.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng việc Uỷ ban ra đời có nhiều thuận lợi căn bản khi được đề cập tại Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII, Nghị quyết của Quốc hội giám sát tối cao về cổ phần hoá, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Chương trình hành động của Chính phủ,...

Tuy nhiên, khó khăn trước mắt là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có nhiều dự án thua lỗ trong khi Quốc hội không cho phép sử dụng vốn nhà nước để xử lý các tồn đọng này.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Một trong những thách thức nhất đó là kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đến các đồng chí nên phải có chuyển biến rõ ràng, trông thấy trong thực hiện nhiệm vụ. Chức năng của Uỷ ban Quản lý vốn không phải là kinh doanh vốn mà là tổ chức, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, không can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp”.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Uỷ ban phải quán triệt các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, các Quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp nhà nước, các văn bản pháp luật, bảo đảm doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung đầu tư, sản xuất kinh doanh vào các lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh, những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Trước mắt, Uỷ ban quản lý vốn cần tập trung xử lý 12 dự án, nhà máy thua lỗ của ngành Công Thương, phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh của 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc, trong đó tập trung tái cơ cấu toàn diện về tài chính, nhân sự và đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành quan tâm chia sẻ, sẵn sàng hợp tác với Uỷ ban để hoàn thành tốt mục tiêu chung là tổ chức, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đại học Văn hoá Hà Nội

Ngày 26/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đại học Văn hoá Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, không chỉ mang trọng trách “soi đường cho quốc dân đi”, văn hóa còn là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Văn hóa do con người sáng tạo ra và cũng chi phối toàn bộ hoạt động của con người, tạo nên giá trị làm người, giúp cho con người ngày càng hoàn thiện.

Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và văn hóa là nền tảng tinh thần. Để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với phương châm xuyên suốt “Dân tộc, Khoa học, Đại chúng” cần có một đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có tâm, có tài. Đó chính là trách nhiệm của các cơ sở đào tạo về lĩnh vực văn hóa.

Đối với trường đại học Văn hóa Hà Nội, đó là trách nhiệm phát triển thành cơ sở giáo dục đại học mạnh, trung tâm đào tạo, nghiên cứu có uy tín với cơ chế quản trị hiện đại để phát huy tính tự chủ và sức sáng tạo của cả trường, của từng đơn vị, từng giảng viên, từng sinh viên. Đồng thời xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu, sinh hoạt văn hóa mẫu mực để nêu gương, để lan tỏa trong cộng đồng các trường đại học và rộng hơn là ra toàn xã hội.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn mỗi giảng viên, cán bộ, sinh viên của Trường luôn là tấm gương sáng về trí tuệ và tâm hồn. Không chỉ trong trường mà ở mọi nơi, mọi lúc. Không chỉ trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu mà trong mọi hoàn cảnh, tình huống, trong mọi thái độ, cử chỉ, việc làm dù là nhỏ nhất.

Những trách nhiệm này rất lớn, rất khó khăn nhưng cũng rất đáng tự hào, nhất là trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục khi tiềm lực kinh tế, khả năng ngân sách Nhà nước, thu nhập người dân còn thấp, nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa, của những người làm công văn hóa ở không ít nơi, ít lúc còn chưa đúng tầm dẫn tới sức hấp dẫn của ngành học về văn hóa bị ảnh hưởng.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Nhà trường trong việc tìm ra hướng đi mới, không ngừng phát huy sáng tạo, trách nhiệm để vừa tạo sự hấp dẫn đối với những ngành truyền thống khó tuyển sinh, vừa mở những ngành mới phù hợp với nhu cầu của xã hội để tiếp tục chuẩn bị đội ngũ cán bộ văn hóa - một nhân tố không thể thiếu đối với yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực văn hóa, tới nhiệm vụ phát triển văn hóa, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho văn hóa nhất là về đào tạo, nghiên cứu về văn hóa. Bởi văn hoá sẽ khơi dậy, nhân lên tiềm năng sáng tạo của con người, huy động sức mạnh nội sinh to lớn trong mỗi người để đất nước có thể phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Trong quá trình thực hiện tự chủ, Bộ VHTTDL, Bộ GD&ĐT cần quan tâm sát sao để Trường đại học Văn hoá Hà Nội và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về văn hoá có điều kiện để phát triển thành các trung tâm đào tạo có chất lượng, uy tín và Trường đại học Văn hoá Hà Nội không chỉ phấn đấu thành một trung tâm đào tạo uy tín nhất nước mà còn mà trong khu vực và xa hơn là quốc tế.

* Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gửi lời chúc mừng đến các bạn trẻ nhân Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Nhắc lại khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”,  Phó Thủ tướng nhấn mạnh tổ quốc, cộng đồng, nhân dân cần các bạn trẻ rất nhiều. Bởi công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, để đất nước ta “sánh cùng năm châu bè bạn” còn nhiều khó khăn, nhiều việc khó.

“Chúng ta phải phát triển nhanh hơn mới ra khỏi bẫy thu nhập trung bình. Không chỉ nhanh hơn mà còn phải bền vững hơn. Bền vững không chỉ đơn thuần ở bảo vệ môi trường mà quan trọng hơn là phát triển văn hóa, xã hội, để con người thực sự là trung tâm của quá trình phát triển”, Phó Thủ tướng nói.

Không chỉ vậy, theo Phó Thủ tướng, công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam cũng đứng trước nhiều thách thức. Các bạn sinh viên, giảng viên trẻ có sứ mệnh tiên phong trong sáng tạo và cổ vũ mọi người xung quanh mình cùng sáng tạo để nắm bắt, làm chủ và sáng tạo tri thức. Đi đầu, nêu gương trong các hoạt động, phong trào người tốt, việc tốt. Cổ vũ, lan tỏa những thái độ, việc làm có văn hóa và phê phán và dần bỏ thói quen chưa thật văn hóa, thiếu văn hóa. Kiên định không vướng vào các tệ nạn và giúp mọi người tránh xa, thoát khỏi tệ nạn xã hội.

Phó Thủ tướng mong các bạn trẻ, trong đó có các sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ là lực lượng xung kích, là những nhân tố tích cực nhất trong các phong trào dạy tốt, học tốt, các phong trào, hoạt động có nội dung về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam để lan tỏa trong cộng đồng sinh viên, trong giới trẻ và ra toàn xã hội.

“Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, hãy nhìn lại những thói quen của mình một cách nghiêm khắc nhất để nếu không phù hợp thì hãy quyết tâm, kiên trì sửa đổi”, Phó Thủ tướng nhắn nhủ./.