(Chinhphu.vn) - Ngày 10/7, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã làm việc và thị sát việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại tỉnh Hải Dương.

Hiện nay tỉnh Hải Dương có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 6,6% tổng số xã toàn tỉnh), 43 xã đạt từ 15- 18 tiêu chí. Trung bình mỗi xã đã đạt 12,7 tiêu chí, tăng thêm 6 tiêu chí so với khi bắt đầu thực hiện chương trình.

Trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tìm cách nâng cao thu nhập cho người dân.

Hải Dương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, cũng như lợi ích thiết thực mà người dân được thụ hưởng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đối với công tác giảm nghèo, tỷ lệ này vào cuối năm 2014 là 4,27%, giảm 6,72% so với năm 2010.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao việc Hải Dương thực hiện chương trình trên địa bàn. Tỉnh Hải Dương đã bước đầu chuyển đổi thành công giống cây trồng, mang lại thu nhập cao hơn cho người dân và đã hình thành được một số mô hình hợp tác xã kiểu mới phục vụ cho sản xuất, liên kết, tiêu thụ nông sản.

Tuy nhiên, Hải Dương cần tiếp tục tạo điều kiện cho các mô hình hợp tác, tổ hợp tác kiểu mới hình thành nhiều hơn trong đời sống sản xuất của nông dân để sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, sản phẩm nông nghiệp vươn ra các thị trường khác trên cả nước và cả nước ngoài.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đánh giá cao việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Hải Dương như thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển công nghiệp, góp phần chuyển dịch đúng hướng cơ cấu kinh tế.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần ưu tiên phát triển dịch vụ hơn nữa để phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại và nhu cầu của dân cư; bắt tay ngay vào thực hiện tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.­­­­­