(Chinhphu.vn) - Hội nghị Chính phủ với các địa phương năm 2018 diễn ra vào ngày 28/12 tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Phó Thủ tướng Chính phủ và thành viên Chính phủ…

Dự Hội nghị ở các điểm cầu trực tuyến địa phương có Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;…

Hội nghị nghe và thảo luận về: Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;…

Lần thứ 2 tham dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu bật những kết quả toàn diện về kinh tế-xã hội mà đất nước ta đã đạt được trong năm 2018, nhấn mạnh đây là những kết quả quan trọng, có thể nói là toàn diện, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của nửa đầu nhiệm kỳ khoá XII, đồng thời tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả 5 năm 2016 - 2020.

“Không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang tiếp tục lan toả rộng khắp trên cả nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Đề cập đến nguyên nhân dẫn đến những kết quả, thành công của đất nước trong năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nên lên 3 nguyên nhân lớn bao trùm.

Thứ nhất là được thừa hưởng những thành tựu to lớn quan trọng, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm đổi mới; những kết quả toàn diện đạt được trong 2 năm 2016, 2017.

Thứ hai là nhờ có sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới, phối kết hợp nhịp nhàng, đồng bộ, bài bản hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời, đúng đắn, sát hợp và có hiệu quả các vấn đề cuộc sống đặt ra, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc xã hội.

Cuối cùng là nhờ có sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên, góp ý kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin, báo chí,... tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội.

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh năm 2019 là năm thứ tư - năm chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm; năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng.

Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị, cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đã đề ra.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên 4 nhiệm vụ lớn cần tập trung ưu tiên thực hiện.

Theo đó, thứ nhất, cần tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của thị trường, nhất là thị trường thế giới; duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.

Thứ hai, quan tâm hơn nữa và có biện pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa đối với việc xây dựng và phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội, xây dựng con người theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực này.

Thứ ba, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thứ tư, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ nhận định đúng tình hình, đề ra được các nhiệm vụ, giải pháp là công việc định hướng rất quan trọng để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nhưng quan trọng, quyết định hơn còn là phải kiên quyết, năng động, sáng tạo lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có kết quả cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ cùng với ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ sẽ tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện các báo cáo, đặc biệt là 2 dự thảo Nghị quyết số 01 và 02 để ban hành và thực hiện ngay từ ngày đầu tiên của năm 2019 với quyết tâm triển khai thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Quốc hội đề ra cho năm 2019 và cả giai đoạn 2016-2020.

Đề cập đến những kết quả đạt được trong năm qua, Thủ tướng cho biết, kể từ năm 2008 đến nay, lần đầu trong 10 năm, nền kinh tế chúng ta đã không chỉ đạt mà còn vượt mức tăng trưởng 0,38 điểm phần trăm, từ 6,7% đã lên mức 7,08% trong năm 2018. Nếu năm 2017, chúng ta xuất siêu đạt mức kỷ lục 2,1 tỷ USD thì năm 2018, chúng ta dự kiến đạt mức xuất siêu kỷ lục, lên đến trên 7 tỷ USD, gấp hơn 3 lần kỷ lục mà chúng ta đã xác lập được. Đặc biệt, tăng trưởng xuất khẩu của khu vực trong nước đạt 17%, cao hơn khu vực FDI 14%. Điều càng có ý nghĩa trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ - Trung thì Việt Nam chúng ta có 2 năm “vàng son” liên tiếp về kỷ lục xuất khẩu. Trong khi Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia tăng trưởng kinh tế cao và ổn định hàng đầu châu Á thì chất lượng tăng trưởng của chúng ta cũng có sự cải thiện rõ nét, thể hiện qua tốc độ tăng năng suất lao động. Và đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao kỷ lục trong 10 năm nhưng tăng trưởng tín dụng chỉ đạt dưới 14% so với 17-18% của các năm trước, công nghiệp khai khoáng giảm gần 4%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng lên trên 12%. “Rõ ràng chúng ta đang có sự chuyển dịch về mô hình tăng trưởng và sự thăng tiến cao hơn về chuỗi giá trị”, Thủ tướng khẳng định. Và điều rất đáng mừng là Nghị quyết của Trung ương về kinh tế tư nhân đang thực sự đi vào cuộc sống. Chưa có thời điểm nào trước đây chúng ta được chứng kiến sự lớn mạnh cùng với quyết tâm vươn ra biển lớn của khu vực kinh tế tư nhân như 2 năm vừa qua. Đó là chưa kể tới con số trên 130.000 doanh nghiệp mới thành lập và trên 34.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại trong năm 2018. Trước đây, chúng ta lo lắng, sợ sập đổ tài khóa quốc gia thì lần đầu tiên, đến hôm qua, chúng ta đã có vượt thu ngân sách so với dự toán khoảng 3,5 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục. Nợ xấu giảm rất sâu. Những nhiệm vụ về bảo đảm an sinh xã hội, chính sách người có công và giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường đều thực hiện tốt. Nhiều kết quả tích cực về văn hóa, xã hội, đặc biệt là những thành tích thể thao rất ấn tượng và nhiều cuộc thi quốc tế, đoàn Việt Nam luôn đạt giải cao, nhiều tiến bộ trong lĩnh vực y tế… Đặc biệt, nhiều vụ án tham nhũng lớn được thanh tra, điều tra nghiêm túc, đưa ra xét xử nghiêm minh.

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường phân cấp, phân quyền, giao quyền trong thực hiện nhiệm vụ gắn với đề cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu ở các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó thúc đẩy tiến độ, hiệu quả thực thi công vụ.

Phát huy, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong hệ thống hành chính Nhà nước và toàn xã hội. Tìm mọi giải pháp xóa bỏ rào cản, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy tinh thần tự hào dân tộc, ý chí vươn lên mạnh mẽ trong các cấp các cấp, các ngành và toàn xã hội, qua đó góp phần tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thủ tướng nêu rõ đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ này không có nghĩa là làm kìm hãm sự phát triển mà phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng vì sự trong sạch bộ máy, vì sự phát triển bền vững; không vì chống tham nhũng mà trì trệ trong hoạt động.

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt hơn nữa trong tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp tư nhân. Tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo vệ doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính.

Quan tâm hơn đến công tác phòng chống thiên tai một cách chủ động để giảm thiểu ở mức thấp nhất hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra về người và của cải.

Tăng cường hơn nữa công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tận dụng tối đa các cơ hội do các hiệp định thương mại tự do mang lại trong phát triển kinh tế-xã hội.

Các cấp, các ngành, nhất là Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức các chương trình, kế hoạch, chiến lược truyền thông sâu rộng về những kết quả đạt được trong năm 2018; định hướng, nhiệm vụ năm 2019 trên tinh thần khơi dậy niềm tự hào, khát vọng dân tộc; góp phần phát huy mạnh mẽ nguồn lực, năng lực trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trong Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; chăm lo Tết chu đáo cho nhân dân cũng như bảo đảm cung cầu hàng hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết.

“Trên tinh thần phát huy những thành công trong năm 2018 và với tinh thần tiến công mạnh mẽ vì đất nước, vì tương lai của dân tộc, tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ phấn đấu tốt hơn, kiên trì hơn, quyết liệt hơn để thực sự là chính quyền của nhân dân, do dân và vì dân, đưa đất nước tiếp tục tiến lên trong bối cảnh còn có nhiều trở ngại, khó khăn, thách thức”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận./.