(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 23/12.

Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2200/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030”.

Chương trình đặt ra mục tiêu chung là tiếp tục phát triển Toán học Việt Nam bền vững và mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo, tương xứng với tiềm năng trí tuệ của con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đưa Toán học trở thành một bộ phận hữu cơ trong sự phát triển chung của khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội; nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Cụ thể, đến năm 2030, phấn đấu có 5 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong top 500 của thế giới về lĩnh vực toán học, trong đó có ít nhất 2 cơ sở được xếp hạng trong top 400.

Phấn đấu tăng gấp đôi số lượng công bố trên các tạp chí trong Danh mục tạp chí có uy tín trên thế giới (tạp chí SCIE) so với giai đoạn 2010 - 2020.

Tăng gấp đôi số lượt nhà khoa học nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài) đến làm việc, trao đổi và hợp tác khoa học được hỗ trợ từ Chương trình so với giai đoạn 2010 - 2020.

Phấn đấu có ít nhất 5 hướng nghiên cứu chủ đạo về Toán ứng dụng và Toán trong công nghiệp, với đội ngũ có năng lực thực hiện các chương trình, hợp đồng nghiên cứu - phát triển với nhà nước, doanh nghiệp.

Hỗ trợ, phối hợp và tham gia đào tạo khoảng 400 tiến sĩ ngành Toán, Toán ứng dụng và Thống kê, trong đó 50% nghiên cứu sinh có ít nhất 02 công bố trên các tạp chí SCIE.

Đào tạo, bồi dưỡng khoảng 80% giảng viên, giáo viên Toán cốt cán của các cơ sở giáo dục đại học, trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; xây dựng Hệ tri thức các khoa học về Toán trong Hệ tri thức Việt số hóa.

Để đạt được những mục tiêu trên, giải pháp của Chương trình là đẩy mạnh truyền thông phổ biến tri thức Toán học; thúc đẩy công bố công trình Toán học chất lượng cao; thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng Toán học, chú trọng phát triển một số lĩnh vực có nhu cầu cao trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cùng với đó, hỗ trợ triển khai chương trình giáo dục phổ thông môn Toán; hỗ trợ đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán; xây dựng và phát triển Hệ tri thức các khoa học về Toán trong Hệ tri thức Việt số hóa; xây dựng, củng cố và phát triển Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và một số trung tâm nghiên cứu, ứng dụng Toán học mạnh của Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo Toán học.

Nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) thành cửa khẩu quốc tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 183/NQ-CP quyết nghị nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thành cửa khẩu quốc tế.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn tất các công việc cần thiết theo quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền để phối hợp với phía Lào tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) - Đắc Tà Oọc (tỉnh Xê Kông) vào thời gian thích hợp.

Ngành dệt may, da giày nỗ lực phấn đấu tăng trưởng nhanh

Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ứng, công nghiệp phụ trợ, giải quyết việc làm.

Ngành dệt may, da giày - túi xách Việt Nam có lịch sử phát triển lâu đời, là ngành kinh tế quan trọng, có đóng góp lớn trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, xuất khẩu và hội nhập quốc tế; với lực lượng lao động đông đảo, khoảng trên 4,3 triệu lao động (chỉ tính riêng cho các doanh nghiệp có quy mô trên 100 lao động), xuất khẩu năm 2019 đạt khoảng 62 tỷ đô la Mỹ, chiếm 24% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.... có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, bảo đảm việc làm, thu nhập của người lao động và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của đất nước.

Năm 2020, đại dịch COVID 19 lan rộng trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế thế giới cũng như mọi mặt kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dệt may, da giày - túi  xách và Tập đoàn Dệt may Việt Nam nói riêng; các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nhu cầu hàng hóa sụt giảm, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn...

Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ứng, công nghiệp phụ trợ, giải quyết việc làm.

Trong đó, phấn đấu năm 2021 lấy đà tăng trưởng như  năm 2019, năm 2022 quyết tâm tăng trưởng cao hơn năm 2019, góp phần ổn định xã hội, không để lao động thất nghiệp, ổn định thu nhập; tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, vận hành doanh nghiệp dệt may đưa ngành dệt may tiếp cận với không gian chung của ngành thời trang thế giới. Tạo lợi thế cạnh tranh nhờ giao tiếp trên một không gian chung với các hãng thời trang lớn của thế giới.

Đồng thời, tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại (EVFTA, CPTPP, RCEP); phát triển mở rộng ngành sản xuất nguyên liệu, phụ trợ, tăng tỉ lệ giá trị gia tăng của sản phẩm, chủ động hơn trong chuỗi cung ứng.       

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động, tăng dần thu nhập lên mức trung bình khá; triển khai nhanh và có bước đi thích hợp, tận dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, không để bị động dẫn tới nguy cơ bị đào thải khi công nghệ mới được triển khai rộng rãi.

Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số của các doanh nghiệp

Báo điện tử VOV ngày 15/12/2020 có bài viết “Chuyển đổi số tại doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chỉ là những “khát khao””, trong đó thông tin: Theo khảo sát của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin, do khó khăn về vốn nên chuyển đổi số vẫn chỉ là sự mong muốn của khoảng 72% doanh nghiệp nhỏ và vừa, số còn lại cho rằng chuyển đổi số là việc của các doanh nghiệp lớn. Hiện số doanh nghiệp đang chuyển đổi số trên cả nước chiếm khoảng 15%.

Về nội dung nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, có giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa./.