(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu chỉ đạo, điều hành mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề quan trọng.

Công bố DN có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 4 năm 2014

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tổ chức Lễ công bố doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 4 năm 2014 và truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia VTV1 theo đề nghị của Bộ Công Thương.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chặt chẽ, chính xác việc lựa chọn các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia theo đúng các yêu cầu, tiêu chí của Chương trình; tổ chức Lễ công bố bảo đảm tiết kiệm, không lãng phí.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia được tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm.

Hai năm một lần, Chương trình sẽ tổ chức Lễ Công bố các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt đủ các tiêu chí được mang biểu trưng Thương hiệu Quốc gia. Lễ Công bố các Doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 4 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2014.

Đề xuất phương án xếp hạng Tổng công ty đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với một số Tổng công ty.

Thời gian qua, một số bộ, địa phương có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với một số Tổng công ty được giao làm chủ sở hữu.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý chung đối với các Tổng công ty không có Quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ nhưng có đủ các điều kiện khác theo quy định về xếp hạng Tổng công ty đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, báo cáo Chính phủ xem xét trong quý IV/2014.

Về xếp hạng đặc biệt đối với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, Thủ tướng Chính phủ đồng ý vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn.

Đầu tư đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) và phương án Nhà nước hỗ trợ đầu tư bằng quyền thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải tính toán phương án phân kỳ đầu tư, bảo đảm đáp ứng nhu cầu giao thông và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư; đồng thời, tiếp tục làm việc với các nhà tài trợ để thu xếp nguồn vốn đầu tư, bao gồm cả đoạn cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải căn cứ vào tính cấp bách của Dự án để quyết định và chịu trách nhiệm về việc chỉ định nhà đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xác định nguồn vốn để hoàn ứng vốn ngân sách nhà nước đầu tư dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.