(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 6/4/2015.
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2015

Phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung, dài hạn; tăng ngân sách thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; tăng cường quản lý hoạt động biểu diễn, trình diễn; tạm thời chưa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tải trọng trục của xe ô tô chở hàng hóa… là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2015 vừa được Chính phủ ban hành.

Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, thách thức, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 1-1,5%/năm

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 1-1,5%/năm bằng biện pháp thị trường. Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Điều hành tỷ giá phải hướng tới mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, chú ý tác động của tỷ giá đến xuất khẩu, nhập khẩu, lạm phát, nợ công. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi sát tình hình kinh tế thế giới, kịp thời phân tích những tác động để có phản ứng chính sách hiệu quả. Thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư trong xã hội. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA, FDI, PPP, trong đó chú trọng tháo gỡ khó khăn về vốn đối ứng. Chỉ đạo, đôn đốc việc nghiệm thu, hoàn tất các thủ tục để thanh, quyết toán công trình, hạn chế tối đa nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến giá cả, nhất là các mặt hàng do nhà nước quản lý giá theo cơ chế thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; dự báo tình hình, nhất là giá dầu thế giới để có phương án điều hành chủ động. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi trốn thuế, chuyển giá, gây thất thu thuế. Quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện kế hoạch trả nợ của các cấp ngân sách theo dự toán. Chú trọng tái cơ cấu thị trường chứng khoán và bảo hiểm, nâng cao vai trò của các thị trường này trong việc huy động vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu giải pháp về thuế phù hợp với lộ trình cắt giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo các cam kết quốc tế để đồng thời vừa đạt mục tiêu hội nhập sâu về kinh tế, vừa góp phần bảo vệ, đẩy mạnh sản xuất trong nước.

Tăng ngân sách thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước

Các Bộ, cơ quan, địa phương tích cực triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016. Đẩy mạnh việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin nhằm tăng cường hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong cung cấp dịch vụ công; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ, cơ quan liên quan ưu tiên bố trí tăng ngân sách chi thường xuyên để thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; có mục chi riêng đối với lĩnh vực công nghệ thông tin trong mục lục ngân sách nhà nước.

Bộ Công Thương được giao triển khai mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản, thủy sản.

Thực hiện tốt công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm tình hình hạn hán ở miền Trung và Tây Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án hỗ trợ nông dân. Rà soát, điều chỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển thủy sản. Theo dõi sát, chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Chủ động tham gia hợp tác với các nước xuất khẩu cao su, cà phê. Tích cực triển khai chính sách phát triển rừng gắn với cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bộ Y tế cần tập trung thực hiện các giải pháp giảm quá tải bệnh viện gắn với tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật y học, nâng cao năng lực khám và điều trị cho các cơ sở y tế; tăng cường y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; nắm tình hình đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hộ nghèo, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai để có chính sách hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng thiếu đói. Tăng cường quản lý về an toàn lao động, thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm đối với người lao động.

Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nhất là hoạt động biểu diễn, trình diễn, tổ chức cuộc thi liên quan đến hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; thực hiện và chịu trách nhiệm về việc cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quốc tế tổ chức tại Việt Nam theo thủ tục và điều kiện được quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức theo kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp kéo dài

Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng thanh tra, khẩn trương có kết luận các cuộc thanh tra sau khi kết thúc; tăng cường xử lý sau thanh tra; chú trọng thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước thực hiện tốt Luật tiếp công dân gắn với tổ chức đối thoại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp kéo dài.

Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung tích cực thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhất là việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức phân công hợp lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực giải quyết công việc trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2015, nhất là đối với những công việc liên quan đến Nhân dân, doanh nghiệp và khách quốc tế; bảo đảm các giao dịch thương mại, tài chính, ngân hàng không bị gián đoạn do kỳ nghỉ nhiều ngày.

Về bảo hiểm xã hội một lần, Chính phủ nhất trí kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 theo hướng: nếu người lao động chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thì được quyền lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần như quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội để tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động.

Chính phủ cũng thống nhất tạm thời chưa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tải trọng trục của xe ô tô chở hàng hóa được quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ.

Miễn, giảm tiền sử dụng đất ở tại địa bàn đặc biệt khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Theo đó, đối tượng áp dụng là: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, gồm:

- Đất được Nhà nước giao hoặc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuê quản lý, sử dụng nhưng cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phân (cấp) không đúng thẩm quyền cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị làm nhà ở.

- Đất do người đứng đầu điểm dân cư; UBND cấp xã giao (cấp) không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở.

Mức miễn giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao (cấp) đất không đúng (trái) thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 cụ thể như sau:

- Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

- Giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thì hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực từ 1/6/2015.

Chỉ định thầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Nhân Cơ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý về nguyên tắc UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện chỉ định thầu theo quy trình rút gọn các gói thầu cấp bách thuộc Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhân Cơ.

Các gói thầu cấp bách được thực hiện chỉ định thầu theo quy trình rút gọn kể trên gồm: lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, san nền và taluy, làm đường nối từ hàng rào nhà máy đến quốc lộ 14, đập nước, hàng rào.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc giá các gói thầu cấp bách nêu trên phải thấp hơn mức giá dự toán được duyệt.

Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính ưu tiên bố trí vốn để Tỉnh thực hiện Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhân Cơ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Kon Tum

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Kon Tum sử dụng 123.330,56 triệu đồng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2011, 2012 chưa có đối tượng chi trả để thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc sử dụng số tiền trên cụ thể như sau: 

1. Hỗ trợ chi trả bổ sung cho các lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng có đơn giá chi trả cho chủ rừng thấp (dưới 200.000 đồng/ha/năm) để đạt mức tối thiểu 200.000 đồng/ha/năm, mức hỗ trợ bổ sung cụ thể do UBND tỉnh Kon Tum quyết định; thời gian hỗ trợ từ năm 2015 đến khi có quy định mới của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

2. Hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng dân cư thôn, làng giáp ranh hoặc nằm trong các khu rừng đặc dụng để thực hiện đồng quản lý theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020; thời gian hỗ trợ đến năm 2016.

3. Hỗ trợ UBND các xã, thị trấn để thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra rừng, bồi dưỡng cho những người được huy động để ngăn chặn chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ; mức hỗ trợ cụ thể do UBND tỉnh Kon Tum quyết định theo thẩm quyền và quy định hiện hành; thời gian thực hiện đến năm 2016.

4. Hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng hàng rào và các công trình bảo vệ, phòng cháy chữa cháy khoảng 500 ha rừng gỗ trắc tại khu rừng đặc dụng Đắk Uy; thời gian thực hiện 02 năm 2015-2016; UBND tỉnh Đắk Nông xây dựng phương án làm hàng rào và các công trình bảo vệ khoảng 500 ha rừng gỗ trắc nêu trên thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phê duyệt theo quy định.

5. Bổ sung vốn trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng đối với các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trước năm 2015 có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nhưng ngân sách nhà nước không có điều kiện bố trí vốn để đầu tư; thời gian thực hiện từ năm 2015-2018 (trồng  năm 2015 và chăm sóc 03 năm tiếp theo).

6. Số kinh phí còn lại (nếu có) sau khi tính toán hỗ trợ đầu tư các nội dung từ mục (1) đến mục (5) nêu trên được chuyển sang dự phòng để chi trả cho các chủ rừng trong trường hợp nguồn thu dịch vụ môi trường rừng bị giảm sút trong các năm sau.

Trong quá trình thực hiện công tác đầu tư các nội dung từ mục (1) đến mục (5), trường hợp phát sinh lãi tiền gửi ngân hàng (nếu có), thì số tiền lãi được sử dụng để hỗ trợ như đã nêu tại mục (1) nêu trên.

Kiểm tra "một cửa, một lần dừng" tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá và kiểm tra "một cửa, một lần dừng" (SWI/SSI) tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đen - sa - vẳn.

Sau gần 10 năm thúc đẩy, ngày 6/2/2015, tại cửa khẩu quốc tế Đen - sa - vẳn, tỉnh Sa-van-na-khét của Lào, Bộ Ngoại giao nước Việt Nam và Lào, cùng UBND tỉnh Quảng Trị và Chính quyền tỉnh Sa-van-na-khét đã phối hợp đồng tổ chức Lễ khai trương chính thức triển khai kiểm tra SWI/SSI tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đen - sa - vẳn.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị và kinh tế quan trọng, không chỉ khẳng định quyết tâm của Chính phủ hai nước Việt - Lào trong thúc đẩy kết nối, giảm thiểu các rào cản mềm về thủ tục, cơ chế chính sách, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và giao thương qua biên giới, mà còn góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa các địa phương của hai nước.

Được biết, đây là lần đầu tiên mô hình kiểm tra SWI/SSI được thực hiện tại một cặp cửa khẩu giữa biên giới hai nước trong khu vực Mê Công nói riêng và giữa các nước ASEAN nói chung, được các nước trong khu vực và cộng đồng tài trợ, nhất là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đánh giá cao, góp phần thúc đẩy các nước khác trong tiểu vùng Mê Công mở rộng sớm triển khai các cam kết về tạo thuận lợi cho giao thương qua biên giới. Đây cũng là kinh nghiệm tốt để các Bộ, ngành của ta triển khai mô hình kiểm tra này cho các cặp cửa khẩu quốc tế khác.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, cần phải đánh giá toàn diện và đầy đủ. Qua đánh giá của một số cơ quan chức năng cho thấy việc triển khai SWI/SSI cũng cần tiếp tục giải quyết một số việc như tiếp tục tiến hành sửa chữa; tiếp tục đơn giản hóa, hài hòa hóa quy định; tăng cường biên chế cán bộ của các cơ quan chức năng tại cửa khẩu...

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao UBND tỉnh Quảng trị (đầu mối Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm tra SWI/SSI) chỉ đạo và giám sát việc triển khai kiểm tra SWI/SSI tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, kịp thời phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường  hợp vượt thẩm quyền.

Đồng thời, tỉnh cũng cần tiếp tục tiến hành sửa chữa, cải tạo Nhà liên hợp phục vụ cho kiểm tra chung xuất nhập khẩu hàng hóa trong triển khai kiểm tra SWI/SSI tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan đề xuất số lượng biên chế công chức cần thiết để triển khai hiệu quả kiểm tra SWI/SSI tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đen - sa - vẳn.

Bộ Giao thông vận tải cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao tiếp tục vận động ADB quan tâm hỗ trợ triển khai các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới (GMS-CBTA), trong đó hỗ trợ nghiên cứu đánh giá mô hình kiểm tra SWI/SSI tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đen -sa- vẳn

Bên cạnh đó, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm trao đổi với phía Lào thống nhất các mẫu Tờ khai và mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế, động thực vật, quy trình kiểm tra và thủ tục kiểm dịch động thực vật giữa hai nước tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đen - sa - vẳn.

TCty Đường sắt Việt Nam thoái vốn tại 7 Cty cổ phần

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý thoái toàn bộ phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện thoái vốn tại 6 Công ty cổ phần gồm: Tổng công ty Công trình đường sắt; Công trình 6; Đầu tư và Xây dựng công trình 3; Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải; Đầu tư công trình Hà Nội; Vận tải và Thương mại đường sắt.

Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về phát triển ngành dịch vụ logistics.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp liên quan rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng ngành  logistics Việt Nam, xác định những hạn chế, bất cập, đề ra các giải pháp đồng bộ, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ  logistics Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics theo đúng quy định của Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ  logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ  logistcs./.