(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 6/1/2016.
Chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ
Chính sách đối với dân quân tự vệ được quy định rõ tại Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ.

Phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, chỉ huy


Theo Nghị định, mức phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ  được tính và chi trả theo tháng, bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số quy định cụ thể: Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng: 0,10; Trung đội trưởng, Thôn đội trưởng: 0,12; Đại đội phó, Chính trị viên phó đại đội, Hải đội phó, Chính trị viên phó hải đội: 0,15; Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội, Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội, Trung đội trưởng dân quân cơ động: 0,20; Tiểu đoàn phó, Chính trị viên phó tiểu đoàn, Hải đoàn phó, Chính trị viên phó hải đoàn: 0,21; Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn, Hải đoàn trưởng, Chính trị viên hải đoàn, Chỉ huy phó, chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Chỉ huy phó, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở: 0,22; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy phó, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương: 0,24; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương: 0,25.

Thời gian được hưởng phụ cấp trách nhiệm tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến khi có quyết định thôi giữ chức vụ  đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp trách nhiệm của tháng đó.

Chính sách đối với dân quân tự vệ bảo vệ chủ quyền biển, đảo


Nghị định cũng quy định chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền ăn, công tác phí, trợ cấp của Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; phụ cấp của Thôn đội trưởng; hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại cho dân quân tự vệ; chế độ phụ cấp thâm niên; chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo...

Về chế độ phụ cấp thâm niên, Nghị định quy định cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp như sau: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) công tác liên tục thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã nếu có thời gian công tác liên tục ở các ngành được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề nghiệp thì được cộng nối thời gian đó với thời gian làm cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Nghị định nêu rõ, dân quân tự vệ trong thời gian làm nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quyết định điều động của cấp có thẩm quyền được hưởng các chế độ, chính sách.

Cụ thể, đối với dân quân được trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp bằng hệ số 0,25 mức lương cơ sở; được hưởng tiêu chuẩn tiền ăn mỗi người mỗi ngày bằng 0,1 mức lương cơ sở. Đối với thuyền trưởng, máy trưởng được trợ cấp thêm một khoản phụ cấp trách nhiệm mỗi người mỗi ngày bằng 0,08 mức lương cơ sở.

Đối với tự vệ được trả nguyên lương, các khoản phụ cấp hiện hưởng, phúc lợi theo chế độ hiện hành và được hưởng thêm 50% lương ngạch bậc tính theo ngày thực tế huy động; được hưởng tiêu chuẩn tiền ăn mỗi người mỗi ngày bằng 0,1 mức lương cơ sở; nếu mức thực tế thấp hơn quy định trên thì được áp dụng chính sách như đối với dân quân.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ nếu bị chết, hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ được xem xét, xác nhận là liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Nhân sự mới UBND tỉnh Sóc Trăng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, tại các Quyết định 2538/QĐ-TTg, 2539/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016 đối với: Ông Ngô Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại các Quyết định 2531/QĐ-TTg, 2534/QĐ-TTg, 2535/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016 đối với: Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới; ông Quách Việt Tùng và ông Trần Thành Nghiệp, để nghỉ hưu trước tuổi  theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Tại Quyết định 2536/QĐ-TTg và 2537/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016 đối với: Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Lê Trọng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại Quyết định 2532/QĐ-TTg và 2533/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: Bà Trần Thị Tuyết, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, để nghỉ hưu theo chế độ; ông Mai Phước Hưng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, để nhận nhiệm vụ mới.

Tăng mức cho vay đối với HSSV

Từ ngày 9/1/2016, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên (HSSV) sẽ tăng từ 1,1 triệu đồng/tháng/HSSV lên 1,25 triệu đồng/tháng/HSSV.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định điều chỉnh mức cho vay quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV. Theo đó, mức cho vay tối đa là 1,25 triệu đồng/tháng/HSSV.

So với quy định cũ, mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 150.000 đồng/tháng/HSSV.

Quyết định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/1/2016, áp dụng đối với các khoản vay mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội, qua hơn 8 năm thực hiện, Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên (Chương trình) đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục lớp trẻ của đất nước, đảm bảo tính công bằng trong giáo dục.

Đồng thời, Chương trình vừa tham gia giảm nghèo bền vững vừa đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội thời hội nhập quốc tế. Đặc biệt, Chương trình có tính nhân văn rất cao đó là quan tâm tới học sinh, sinh viên nghèo nhưng có ý chí vươn lên bằng tri thức nhưng gặp khó khăn về tài chính.

Tính đến nay doanh số cho vay đạt khoảng 55.000 tỉ đồng và trên 3,3 triệu lượt học sinh, sinh viên đã được vay vốn từ Chương trình này. Dư nợ tính đến 31/10/2015 là khoảng trên 24.000 tỉ  đồng, trong đó, nợ quá hạn là 133 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 0,54%.

Tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai các hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; tổ chức hoạt động đào tạo, dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo quy định của pháp luật.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Vietnam Atomic Energy Institute (VINATOM).

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Điều chỉnh tăng tổng dự toán Dự án 47

Thủ tướng Chính phủ vừa có  ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh tổng dự toán của Dự án “Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển” (Dự án 47).

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ  đồng ý điều chỉnh tăng tổng dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển” từ 92.351 triệu đồng (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 116/QĐ-TTg ngày 20/01/2012) lên 102.123 triệu đồng do điều chỉnh mức lương cơ sở trong thời gian thực hiện Dự án (2013 - 2015) đối với những công việc có đơn giá chính thức theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện việc bổ sung nguồn kinh phí cho Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc quản lý và sử dụng số kinh phí trên thực hiện theo đúng quy định. Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ  đã phê duyệt Dự án “Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển”. Mục tiêu tổng quát là xác lập hệ thống tài liệu cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ở độ sâu từ 60 - 100m nước phục vụ yêu cầu phát triển bền vững các ngành kinh tế biển.

Mục tiêu cụ thể của dự án là xác lập hiện trạng, đánh giá và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ở độ sâu 60 - 100m nhằm quy hoạch phát triển kinh tế biển khu vực này. Đồng thời, đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, ứng phó với tai biến thiên nhiên và bảo vệ môi trường biển.

Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ trì thực hiện dự án.

Tăng cường quản lý chất lượng, giá vaccine

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình cung ứng và sử dụng vaccine.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, tổ chức giám sát các cơ sở tiêm chủng dịch vụ thực hiện các quy chế chuyên môn trong tiêm chủng đúng quy định; tăng cường quản lý chất lượng, giá vaccine và chi phí dịch vụ tiêm chủng.  

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện Nghị định quy định về hoạt động tiêm chủng trình Chính phủ và xây dựng lộ trình tiến tới thực hiện tiêm chủng vắc xin mở rộng thống nhất theo thông lệ quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng.

Đồng thời phát triển mạnh nghiên cứu và sản xuất vắc xin trong nước; tích cực phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Đầu tư nhà máy sản xuất vắc xin quy mô công nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ./.