(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 15/1/2016.
Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định đã nêu rõ quy định về liên kết sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình. Cụ thể, đơn vị có Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước được lựa chọn và chịu trách nhiệm về đối tác là tổ chức có pháp nhân thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để liên kết sản xuất một phần hoặc toàn bộ chương trình, kênh chương trình.

Quyền lợi của đối tác liên kết được trả bằng quyền lợi từ hoạt động quảng cáo, tài trợ hoặc nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị có Giấy phép sản xuất kênh chương trình khi phát sóng chính chương trình, kênh chương trình liên kết.

Nghị  định nêu rõ, không thực hiện hoạt động liên kết sản xuất chương trình đối với các chương trình phát thanh, truyền hình thời sự-chính trị.

Các chương trình thực hiện hoạt động liên kết trong kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu theo quy định của Nhà nước và kênh thời sự-chính trị tổng hợp không được vượt quá 30% tổng thời lượng chương trình phát sóng lần 1 theo Giấy phép sản xuất của kênh này.

Các đơn vị có Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước khi thực hiện hoạt động liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình phát thanh, truyền hình có trách nhiệm quyết định nội dung phát sóng của chương trình, kênh chương trình liên kết bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật về báo chí; báo cáo bằng văn bản khi thực hiện chương trình liên kết mới.

Kênh nước ngoài trên truyền hình trả tiền không quá 30% tổng số kênh khai thác

Nghị định quy định rõ, các kênh chương trình nước ngoài cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tại Việt Nam phải đáp ứng 6 yêu cầu:

1- Số lượng kênh chương trình nước ngoài khai thác trên hệ thống dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền không vượt quá 30% tổng số kênh khai thác.

2- Có nội dung lành mạnh, phù hợp văn hóa Việt Nam, không vi phạm những quy định của pháp luật về báo chí của Việt Nam.

3- Đã đáp ứng yêu cầu quyền sở hữu hoặc sử dụng bản quyền nội dung khi cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tại Việt Nam.

4- Đã được chứng nhận đăng ký cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.

5- Được một đơn vị có Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài theo quy định tại Điều 20 Nghị định này thực hiện biên tập, biên dịch và chịu trách nhiệm về nội dung biên tập, biên dịch.

6- Không bao gồm thông tin quảng cáo được cài đặt sẵn từ nước ngoài. Các nội dung quảng cáo (nếu có) phải được thực hiện tại Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo và đơn vị được cấp Giấy phép biên tập chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo.

7- Đã có đại lý  được ủy quyền tại Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

* Hoạt động liên kết sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình là hoạt động hợp tác để thực hiện việc sản xuất chương trình, kênh chương trình trong nước giữa đơn vị có Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước và đối tác liên kết thông qua hợp đồng liên kết.

Đầu tư Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long-Cà Mau

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long-Cà Mau giai đoạn 1.

Dự án được đầu tư với mục tiêu: Nhà đầu tư xây dựng và quản lý nhà máy điện gió đấu nối vào hệ thống điện quốc gia và bán điện thông qua hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long sẽ được xây dựng tại Ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Tổng công suất lắp đặt 100MW; diện tích sử dụng đất và mặt biển khoảng 2.165 ha.

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2016-2018.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các bước lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án theo đúng quy định hiện hành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về giá bán điện của Dự án sau khi chuẩn xác tổng mức đầu tư của Dự án nhưng không vượt quá giá bán điện áp dụng cho dự án tương tự đã xây dựng ven bờ biển.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định các phương án vay vốn của Chủ đầu tư theo quy định hiện hành, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và tổng kết công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo 138/CP.

Trong năm 2015, Ban Chỉ  đạo 138 (phòng, chống tội phạm) các cấp đã tập trung chỉ đạo đấu tranh giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, điều tra, khám phá làm rõ nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kết thúc điều tra đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng lớn, trọng điểm, được dư luận quan tâm.

Tuy vậy, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm về hình sự, tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tình trạng sử dụng vũ khí "nóng", vật liệu nổ để hoạt động phạm tội...

Để tiếp tục chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 ở Trung ương và địa phương tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm.

Hoạch định những chủ trương, giải pháp chiến lược phòng, chống tội phạm gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Sử dụng tổng hợp các biện pháp, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, lấy phòng ngừa là cơ bản, quan trọng và lâu dài; kết hợp giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ. Tích cực tấn công trấn áp tội phạm, phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Chủ động khắc phục, hạn chế những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm. Kiềm chế tội phạm, làm giảm các loại trọng án, giảm tội phạm tại các địa bàn trọng điểm. Xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp nảy sinh, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật trong nhân dân. Nâng cao năng lực cho các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tăng cường đấu tranh với tội phạm có tổ chức


Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo 138 các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, ý thức tuân thủ pháp luật cho nhân dân và tinh thần trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm. Tập trung tuyên truyền, vận động cá biệt đối với các đối tượng có nguy cơ phạm tội; các đối tượng không tham gia tổ chức, đoàn thể; quản lý, giáo dục thanh niên, thiếu niên, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, đối tượng đã chấp hành xong hình phạt tù tại cộng đồng dân cư.

Đồng thời chủ động trong công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm; quản lý chặt chẽ an toàn thông tin mạng; tăng cường đấu tranh với tội phạm có tổ chức, triệt phá các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, vật liệu nổ gây án, tội phạm giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí gây án

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo 138 ở Trung ương và địa phương đấu tranh ngăn chặn các nhóm thanh niên, thiếu niên sử dụng hung khí gây án; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, kinh doanh đa cấp; tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tiếp tục xác định các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội để chuyển hóa thành địa bàn không có tội phạm, giảm tội phạm đến mức thấp nhất.

Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự; đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá các vụ án, sớm đưa ra xét xử các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tăng cường xét xử lưu động để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Tăng cường hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng trong phạm vi trách nhiệm của mình khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới văn bản hướng dẫn thi hành các Bộ luật, Luật mới được Quốc hội thông qua, nhất là Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

An Giang quyết liệt hơn nữa chống buôn lậu, hàng giả

Các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh An Giang phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Quan tâm phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới để người dân có cuộc sống ổn định, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.

Thông báo nêu rõ: An Giang tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016, và mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tỉnh đã đề ra. Trong đó, cần tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu năm các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội năm 2016. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, trong đó cần quan tâm xử lý tốt các khoản nợ xấu, hàng tồn kho; nghiên cứu, đưa ra cơ chế, chính sách cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn, thị trường... tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để chủ động đón bắt cơ hội trong hội nhập quốc tế; tiếp tục quan tâm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, có các biện pháp huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tập trung công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững. Làm tốt công tác giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao và du lịch.

Tỉnh cũng cần tập trung nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự. Chủ động phòng ngừa, kết hợp với tấn công truy quét, kiên quyết không để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành... bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đổi mới, nâng cao hiệu quả và nhân rộng các mô hình tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân.

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015; trong đó, tập trung mở  đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, kiểm soát tốt thị trường nội địa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu; kiên quyết không để “thực phẩm bẩn”, pháo nổ xâm nhập thị trường nội địa.

Tỉnh tiếp tục rà soát, đơn giản hóa tối đa quy trình thực hiện, thời gian giải quyết và công khai, minh bạch thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; nghiên cứu cơ chế giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “Trung tâm hành chính công”. Triển khai có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là xây dựng và triển khai Đề án xác định vị trí việc làm, chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thực hiện tinh giảm biên chế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa các bộ, ngành, địa phương...

Xây dựng hạ tầng phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên

Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên phục vụ cho các tỉnh An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. Đây là dự án lớn, liên kết vùng, cần lập đề án cụ thể; giao Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì, phối hợp với các địa phương và các bộ ngành liên quan lập Đề án nêu trên, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về Dự án đầu tư 10 cụm, tuyến dân cư (tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng và mỗi cụm bố trí cho 200 đến 250 hộ) để di dời các hộ dân đang sống trong vùng sạt lở nguy hiểm vào nơi an toàn, đảm bảo tính mạng, tài sản trong mùa mưa lũ, Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương, giao Bộ Xây dựng xem xét, xử lý cụ thể việc hỗ trợ cho Tỉnh trong Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2.

Còn với Dự án xây dựng 5,5 km kè chống sói lở bờ sông Hậu để bảo vệ thành phố Châu Đốc, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, khảo sát các khu vực sông thường xuyên bị xói lở để có chương trình, giải pháp căn cơ nhằm hạn chế sạt lở, đảm bảo ổn định lâu dài, bền vững, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân Tỉnh hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phấn đấu thực hiện đúng lộ trình sử dụng xăng sinh học

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về sơ kết 1 năm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá.

Trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống (Lộ trình) theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là một số địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh. Công tác thông tin, tuyên truyền về  xăng E5 đã được quan tâm đẩy mạnh giúp nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp và người tiêu dùng đối với việc sử dụng xăng E5.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã tích cực triển khai pha trộn, phân phối xăng E5 theo mục tiêu Lộ trình đã đề ra mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm sâu làm ảnh hưởng đến hiệu quả của sản xuất, kinh doanh xăng E5 và chuỗi sản xuất, phân phối E5 còn những hạn chế, tiềm ẩn yếu tố chưa bền vững.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31/8/2015 và các chỉ đạo liên quan của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả Lộ trình đã được phê duyệt.

Khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học, trong đó khẳng định rõ những lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học về môi trường, chi phí, chất lượng, độ an toàn, mức độ hao hụt… để người tiêu dùng yên tâm sử dụng.

Bộ Công Thương làm việc cụ thể với tất cả các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu để đôn đốc thực hiện Lộ trình theo mục tiêu đã đề ra và tiếp tục nâng dần tỷ lệ cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối bán xăng E5; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Đồng thời phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, đôn đốc các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu đẩy mạnh thực hiện Lộ trình đã đề ra; hướng dẫn và chấn chỉnh việc tổ chức bán xăng E5 tại các cửa hàng bán lẻ, nhất là việc bố trí nhân viên, cây xăng bán E5 cho phù hợp, không để thiếu xăng E5 khi khách hàng yêu cầu mua.

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh phấn đấu đến ngày 01/6/2016 đạt 100% số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại địa phương bán xăng E5 và 100% lượng xăng RON 92 được thay thế bằng xăng E5.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, đến ngày 01/6/2016 đạt tối thiểu 50% số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại địa phương bán xăng E5 và 50% lượng xăng RON 92 được thay thế bằng xăng E5.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu xây dựng phương pháp tính giá cơ sở đối với xăng E5 theo hướng bảo đảm doanh nghiệp kinh doanh phân phối xăng E5 có hiệu quả; hoàn thành trong tháng 1/2016; nghiên cứu việc áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với xăng E5, E10 để khuyến khích tiêu dùng, sử dụng xăng sinh học; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đồng ý tiếp tục áp dụng trong năm 2016 biện pháp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 thấp hơn đối với xăng khoáng RON 92 để tạo chênh lệch giá bán xăng E5 thấp hơn so với giá bán xăng khoáng RON 92 nhằm khuyến khích sử dụng xăng E5./.