(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 19/1/2016.
Nhân sự UBND tỉnh Yên Bái

Tại Quyết định 113/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Ngô Thị Chinh, để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Thực hiện các mục tiêu Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025.

Đề án trên được thực hiện trên cả nước với mục tiêu đến cuối năm 2016, các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch hành động triển khai nội dung của Đề án; nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người dân về Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN; đồng thời, huy động nguồn lực để đảm bảo thực hiện một cách hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và mang lại lợi ích, hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường và năng động.

Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hoá-Xã hội ASEAN đến năm 2025, Đề án sẽ triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập, cộng đồng bền vững và xây dựng cộng đồng tự lực tự cường, năng động.

Cụ thể, Đề án sẽ nâng cao năng lực cho tất cả các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương và toàn dân để tăng cường sự tham gia trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật và hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN; giảm dần các rào cản, bất bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống, đẩy mạnh việc tiếp cận bình đẳng với an sinh xã hội cho tất cả mọi người; thúc đẩy tiếp cận công bằng các dịch vụ xã hội, phát triển nguồn nhân lực, việc làm, giảm nghèo bền vững và môi trường hoà nhập cho tất cả mọi người; tăng cường khả năng ứng phó với các nguy cơ gây hại đến sức khỏe của người dân như nguy cơ sinh học, hóa học, phóng xạ, hạt nhân và các nguy cơ tiềm ẩn hoặc mới phát sinh...

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND thành phố Hải Phòng quyết định chuyển mục đích sử dụng 44,4 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Nâng công suất Nhà máy sản xuất Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Dự án nâng công suất sản xuất bột nhựa PVC của Nhà máy sản xuất Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ từ 100.000 tấn/năm lên 153.000 tấn/năm vào Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông vận tải vùng Tây Bắc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng cơ chế đặc thù huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải vùng Tây Bắc.

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, kể cả hình thức xã hội hóa đầu tư, cho thuê, khai thác, nhượng quyền khai thác có thời hạn hạ tầng, nâng cao chất lượng công trình giao thông.

Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh trong vùng chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch; lập danh mục các công trình gắn liền với quy hoạch giao thông vận tải và kế hoạch đầu tư trung hạn, lựa chọn thứ tự ưu tiên để triển khai thực hiện. Xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống đường trục ngang kết nối các đường cao tốc; mở rộng hoặc nối dài các đường cao tốc theo kế hoạch để tạo thuận lợi hơn nữa đối với giao thông trong vùng.

Đồng thời chú trọng phát triển mạng lưới giao thông đường thủy nội địa và các cảng, bến đồng bộ theo quy hoạch. Nghiên cứu đầu tư xây dựng sân bay Lai Châu, Lào Cai, Nà Sản... theo quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả các phương thức vận tải trong vùng.

Phó Thủ tướng giao Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, có chính sách ưu tiên bố trí vốn ODA cho vùng.

Phát triển phương tiện giao thông phù hợp vùng Tây Bắc

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát và có chính sách hợp lý phát triển số lượng, chủng loại phương tiện giao thông phù hợp với mục tiêu sử dụng, điều kiện địa lý của vùng Tây Bắc. Triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới tuyến đường ô tô liên tỉnh, liên huyện; quy hoạch bến xe... để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế đặc thù huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải vùng Tây Bắc.

Các địa phương trong vùng cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh dịch vụ vận tải một cách bình đẳng, minh bạch; quan tâm đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường bộ; tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và kiểm soát tải trọng xe; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí từ 5%-10%/năm trong 5 năm tới, phấn đấu không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong vùng.

* Trong những năm qua, Nhà nước đã dành nguồn lực đáng kể để đầu tư cho hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trong vùng Tây Bắc, đồng thời với sự tiến bộ về đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư kết hợp áp dụng công nghệ mới, cách làm sáng tạo trong triển khai xây dựng đã góp phần đạt được những thành tựu đáng kể về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Bắc; đã xây dựng, nâng cấp, sửa chữa được 1.916 km đường bộ, 296 km đường sắt, 115 km đường thủy nội địa. Tổng khối lượng vận tải toàn vùng đạt trên 404 triệu lượt khách và 506 triệu tấn hàng hóa, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,56%/năm đối với vận tải hành khách và 10,1%/năm đối với vận tải hàng hoá.

Sự phát triển nhanh của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đã giúp cho việc vận tải hành khách, hàng hóa trong vùng được thông suốt, nhanh chóng, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân của các tỉnh vùng Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 5 năm qua, giao thông vận tải vùng Tây Bắc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Tổng mức đầu tư còn thấp, đặc biệt là nguồn vốn ODA; liên kết vùng còn yếu, nhiều xã chưa có đường ô tô, hệ thống đường liên huyện còn nhiều hạn chế; phương thức giao thông đường thủy chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu hệ thống bến, cảng; tình trạng xe chở hàng quá tải trọng gây mất an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tuy có giảm những vẫn ở mức cao, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng./.