(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 22/6.
Xây dựng TP. Điện Biên Phủ là đô thị hạt nhân

Thành phố Điện Biên Phủ là đô thị hạt nhân, động lực phát triển của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu xây dựng vùng tỉnh Điện Biên phát triển ổn định, bền vững, gắn phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng-an ninh và ổn định chính trị.

Cụ thể, đến năm 2035, hệ thống đô thị của tỉnh Điện Biên phân bố hợp lý, trong đó Thành phố Điện Biên Phủ là đô thị hạt nhân, động lực phát triển của vùng; có sức lan tỏa mạnh đến các đô thị khác trong tỉnh, trong vùng Tây Bắc; thị xã Mường Lay là đô thị trọng điểm của vùng kinh tế sinh thái sông Đà. Các thị trấn huyện lỵ là đô thị động lực của vùng huyện; khu vực nông thôn phát triển bền vững theo mô hình nông thôn mới.

Xây dựng tuyến biên giới hữu nghị, ổn định và phát triển toàn diện; khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, các tiềm năng, thế mạnh về du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu nhằm phát triển kinh tế, thực hiện tăng trưởng xanh, thân thiện với môi trường, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ các vùng cảnh quan thiên nhiên, các vùng sản xuất, môi trường và sinh thái tự nhiên.

Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ Quy hoạch phải đánh giá, phân tích thực trạng, tiềm năng, nguồn lực phát triển vùng như điều tra, khảo sát, thu thập, phân tích đánh giá số liệu hiện trạng; đánh giá thực trạng khai thác, phát triển du lịch tại khu di tích quốc gia Điện Biên Phủ-Mường Phăng và các khu vực khác trong tỉnh; đánh giá thực trạng xây dựng dọc các trục hành lang kết nối...

Đồng thời, dự báo quy mô phát triển vùng tỉnh; xác lập các phân vùng phát triển không gian phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh thuộc vùng và phân vùng của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; định hướng phát triển không gian vùng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật; định hướng phát bảo tồn và bảo vệ di sản...

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Long Hậu 3

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Long Hậu 3 (giai đoạn 1), tỉnh Long An.

Chủ đầu tư dự án trên là Công ty cổ phần Long Hậu. Quy mô diện tích quy hoạch 123,98 ha tại Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tiến độ thực hiện dự án được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1-quy mô 40 ha, từ quý III/2016-quý I/2017; giai đoạn 2-quy mô 40 ha, từ quý II/2017-quý I/2018; giai đoạn 3-quy mô 43,9825 ha, từ quý II/2018 đến quý I/2019.

Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án là 1.091,37 tỷ  đồng. Thời hạn thực hiện Dự án 50 năm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ  đạo chủ đầu tư thực hiện việc chuyển đổi đất lúa và lập, trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Long Hậu thực hiện dự án đầu tư; đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư xác định phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cụ thể trong đó chú trọng đến việc giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất và vấn đề nhà ở cho người lao động; thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hoàn thiện thể chế tuyển dụng công chức, tránh tiêu cực

Bộ Nội vụ rà soát, tổng hợp những vướng mắc, đề xuất hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá công chức, viên chức cho phù hợp với thực tiễn, không để xảy ra tiêu cực, phân cấp quản lý phù hợp.

Đó là ý kiến chỉ đạo tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ.

Cũng tại thông báo này, Phó Thủ tướng yêu cầu quy định về thi nâng ngạch bảo đảm công khai, minh bạch, xác định môn và hình thức thi phù hợp nhằm mục đích bảo đảm đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực thực tiễn của cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu công vụ; tăng cường thanh tra giám sát chống tiêu cực và gian lận trong việc thi nâng ngạch; việc xác định vị trí việc làm phải bảo đảm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thành các Đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là những đề án phải lùi thời hạn trình, trong đó, lưu ý các văn bản về: Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với đối tượng cán bộ.

Riêng việc xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 4/2016; đề xuất phương án để hoàn thiện cơ sở pháp lý về việc bổ nhiệm chức danh "hàm" đối với cán bộ, công chức.

Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành đề xuất chính sách khả thi để thu hút người có tài năng trong hoạt động công vụ, lựa chọn các lĩnh vực chuyên ngành, đặc thù để xác định chính xác người có tài năng, lưu ý thủ tục tiếp tục công nhận người có tài năng sau một thời gian làm việc.

Tổ chức thực hiện tinh giản biên chế, tránh tinh giản biên chế không đúng đối tượng, sử dụng việc tinh giản biên chế không đúng mục đích. Tổng hợp, cập nhật số liệu về tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xóa bỏ thủ tục rườm rà

Bộ Nội vụ triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, phối hợp và đôn đốc cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ các rào cản, thủ tục rườm rà, loại bỏ các giấy phép con không phù hợp, giảm thời gian thực hiện các thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cung cấp dịch vụ công qua mạng, liên thông giữa các lĩnh vực, xây dựng Chính phủ điện tử, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ sớm đề xuất phương án xử lý sự thiếu thống nhất về đầu mối tiếp nhận và trả hồ sơ đăng ký kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện công bố đúng thời hạn chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đôn đốc các cơ quan liên quan triển khai xác định chỉ số hài lòng về chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực y tế và giáo dục đào tạo.

Sửa đổi quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIV để trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, đề xuất phương án xử lý theo tinh thần của Luật Tổ chức Chính phủ; tập trung thực hiện và đôn đốc việc thực hiện việc rà soát, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản sửa đổi các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế trong các Luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành, đề xuất sắp xếp lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ; khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ sửa đổi quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo tinh thần Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đồng thời đánh giá tác động và đề xuất nguyên tắc việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập từ doanh nghiệp về trực thuộc cơ quan hành chính, báo cáo Thường trực Chính phủ.

Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi cơ chế quản lý tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý.
 
Xử lý số tiền phí  đường bộ đã thu tại trạm Mỹ Lộc-Nam Định

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu UBND tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 7/6/2016 của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 27/5/2016 của Văn phòng Chính phủ để xử lý mức thu và số tiền phí đường bộ đã thu tại trạm Mỹ Lộc từ 6 giờ sáng ngày 1/6/2016 đến 6 giờ sáng ngày 8/6/2016 theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nam Định và Bộ Giao thông vận tải xem xét, điều chỉnh lại mức thu phí quy định tại Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/2/2016 của Bộ Tài chính cho phù hợp với  mức thu mà trạm Mỹ Lộc thực hiện từ 06 giờ sáng ngày 8/6/2016 trở đi.

Trước đó, theo phản ánh, trạm thu phí Mỹ Lộc-Nam Định thuộc Công ty cổ phần Tasco đã tiến hành tăng phí từ ngày 1/6 với 3 trong 5 loại phương tiện lưu thông qua trạm.

Cụ thể, xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng tăng vé lượt từ 20.000 lên 30.000 đồng/vé, tương đương với mức tăng 50%. Xe từ 12-30 chỗ ngồi; xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn tăng từ mức 30.000 lên 40.000 đồng/vé, tương đương với mức tăng 30%.

Xe từ 31 chỗ ngồi trở lên; xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn tăng từ mức 44.000 lên 50.000 đồng/vé. Hai loại còn lại là xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet; xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet giữ nguyên mức 80.000 đồng/vé và 160.000 đồng/vé/lượt.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, của Bộ Giao thông vận tải và chấp hành Nghị quyết 35 của Chính phủ, trạm Mỹ Lộc-Nam Định đã quay về mức thu phí cũ từ ngày 8/6/2016./.