(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 6/9/2016.
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016, Chính phủ yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương phải đề ra giải pháp hữu hiệu, quyết tâm hành động, nhất quán trong thực hiện chủ trương, chính sách, kiên quyết không thay đổi mục tiêu... để tạo chuyển biến rõ nét về tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2016.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; cải tiến và công khai quy trình, thủ tục, điều kiện kinh doanh; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính, người đứng đầu; thực hiện ngay việc thiết lập kênh để lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp để kịp thời tiếp thu, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực quyết liệt thực hiện các giải pháp, bảo đảm tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực; chủ động theo dõi tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, kịp thời xử lý những bất cập của ngành, lĩnh vực quản lý; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, nhất là các doanh nghiệp lớn; niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trước khi thoái vốn nhà nước, bảo đảm theo cơ chế thị trường, công khai, minh bạch và tránh thất thoát vốn nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt chức năng điều phối chính sách chung của Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá, kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam.

Bộ Tài chính quyết liệt chỉ đạo chống thất thu, nợ đọng thuế, tăng thu ngân sách nhà nước; đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi thuế; công khai thông tin nộp thuế của các doanh nghiệp lớn, trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, tránh tập trung thanh toán vào thời điểm cuối năm.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phải có giải pháp rõ hơn để thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu; chỉ đạo bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa dịp cuối năm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thực hiện đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tham gia sản xuất các mặt hàng nông sản có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản; kiểm soát tình hình nhập lậu gia súc, gia cầm, bảo vệ sản xuất trong nước, phòng chống dịch bệnh...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể khắc phục những bất cập, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về du lịch thời gian qua, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9/2016.

Đồng thời, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng phương án mở rộng thị trường xuất khẩu lao động.

Bộ Y tế tập trung chỉ đạo kiểm soát các bệnh có khả năng lây lan cao trong mùa mưa, lũ; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ y tế thiếu trách nhiệm gây hậu quả; xây dựng mô hình bác sĩ gia đình trong khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; sớm công bố mức độ an toàn của hải sản tại 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2016-2017; không để học sinh, sinh viên không được đến trường vì thiếu tiền học phí.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ việc Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiễm môi trường biển. Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển miền Trung chỉ đạo tập trung hỗ trợ người dân ở các địa phương bị ô nhiễm môi trường biển khôi phục sản xuất trên cơ sở công khai, công bằng, đúng đối tượng, kịp thời gian, có biện pháp tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương và giải pháp của Đảng và Nhà nước.

Bộ Nội vụ phải kiên quyết sa thải công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thể hiện quyết tâm xây dựng đội ngũ công chức có chất lượng; tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng thực thi công vụ, phù hợp với đề án vị trí việc làm...

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cấp bách bảo vệ môi trường

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, là một trong ba trụ cột phát triển bền vững, đã tạo được sự chuyển biến và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia tăng, xảy ra nhiều sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân còn hạn chế. Nhiều địa phương còn chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt, xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường; chưa phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng, người dân. Hệ thống pháp luật, quy chuẩn còn nhiều bất cập, thiếu khả thi; thiếu quy định, tiêu chí, công cụ để sàng lọc, lựa chọn dự án đầu tư, công nghệ sản xuất, xử lý môi trường, kiểm soát hoạt động xả thải của doanh nghiệp...

Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ môi trường hết sức nặng nề, nhiều vấn đề môi trường tích tụ chưa được giải quyết, áp lực lên môi trường ngày càng lớn, nguy cơ nước ta trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu, các loại hình sản xuất ô nhiễm môi trường đang hiện hữu; biến đổi khí hậu diễn biến nhanh, phức tạp, đặt ra nhiều thách thức lớn đối với công tác bảo vệ môi trường.

Để khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Thu hút đầu tư phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường; không cho phép đầu tư vào các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu có nguy cơ cao gây ô nhiễm. Các địa phương khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch hành động về bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ khâu xét duyệt, thẩm định đến triển khai thực hiện và vận hành dự án. Chủ đầu tư, cơ quan quyết định, phê duyệt đầu tư, thẩm định công nghệ sản xuất, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải chịu trách nhiệm về vấn đề môi trường của dự án. Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về các vấn đề môi trường trên địa bàn. Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan tổng hợp, đề xuất sửa đổi các quy định về bảo vệ môi trường trong các luật về môi trường, tài nguyên, thuế, ngân sách, đầu tư, xây dựng, khoa học và công nghệ, năng lượng… bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, hoàn thành trong năm 2017.

Đồng thời rà soát, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường, khắc phục những bất cập hiện nay, nhất là các quy định về các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước, biện pháp kỹ thuật kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải của doanh nghiệp. Rà soát, điều chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phù hợp với điều kiện trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế, kết hợp thải lượng chất ô nhiễm và sức chịu tải của môi trường, hoàn thành trong năm 2017.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư, hoàn thành trong năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường theo hướng ngăn chặn các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, quy định cụ thể tỷ lệ vốn đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường đối với các loại hình dự án đầu tư.

Bộ Xây dựng ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành suất đầu tư, giá dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hoàn thành trong năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành các quy chuẩn kỹ thuật môi trường của địa phương, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm cao và các đô thị đông dân cư, khu vực có hệ sinh thái nhạy cảm cần được bảo vệ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung thanh tra, kiểm tra các đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên trên phạm vi cả nước; rà soát đánh giá tác động môi trường, công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án lớn, nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; rà soát, chấn chỉnh công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thành trong năm 2017.

Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các bộ, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra môi trường, bảo đảm không chồng chéo, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tổng điều tra, đánh giá, phân loại các nguồn thải trên phạm vi cả nước; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải, hoàn thành trong năm 2018.

Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo về môi trường tại các vùng kinh tế trọng điểm, các khu vực tập trung nhiều nguồn thải, khu vực nhạy cảm về môi trường trước năm 2020; ban hành bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương trong năm 2016 để thực hiện từ năm 2017.

Các bộ, ngành, địa phương rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường để có điều chỉnh kịp thời, hoàn thành trong năm 2017.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động của lực lượng cảnh sát môi trường theo hướng tập trung vào đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường; xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật hình sự.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các bộ liên quan tăng cường công tác đánh giá tác động của công nghệ nhập khẩu đến môi trường; rà soát các dự án nhập khẩu dây chuyền, công nghệ xử lý rác thải; đề xuất công nghệ, thực hiện thí điểm xử lý chất thải rắn bằng công nghệ của Việt Nam, hoàn thành trong năm 2017.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch liên quan đến xây dựng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm rõ những nội dung bảo vệ môi trường và từng công trình bảo vệ môi trường; rà soát, kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch xây dựng chi tiết đối với các dự án đầu tư lớn, có tác động xấu đến môi trường; rà soát định mức, chi phí cho bảo vệ môi trường trong tổng mức đầu tư của dự án xây dựng,; hoàn thành trong năm 2017.

Bộ Công Thương rà soát và tổ chức kiểm tra việc tuân thủ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật do Bộ phê duyệt hoặc chủ trì tham gia góp ý kiến trong quá trình thẩm định, phê duyệt đối với các dự án đầu tư lớn, có tác động xấu đến môi trường, hoàn thành trong năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung xử lý triệt để, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, chuyển vào các khu công nghiệp; yêu cầu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; buộc đối tượng có quy mô xả lớn lắp đặt ngay các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật và truyền số liệu trực tiếp về sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

Đồng thời hoàn thành việc phê duyệt, rà soát phê duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý chất thải rắn trong năm 2017; tổ chức thực hiện ngay quy hoạch đã được phê duyệt; điều tra, đánh giá, khoanh vùng và có kế hoạch xử lý các khu vực ô nhiễm tồn lưu trên địa bàn.

Bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực quản lý môi trường, ưu tiên cấp huyện, xã; sử dụng nguồn sự nghiệp môi trường để bố trí cán bộ hợp đồng phụ trách công tác bảo vệ môi trường cấp xã; tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp, phản biện, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường; chủ động cung cấp thông tin, phát huy vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ môi trường.

Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực”.

Mục tiêu của Đề án hướng tới năm 2020 đảm bảo cơ bản hình thành khung kết nối hạ tầng ASEAN theo chương trình tổng thể kết nối ASEAN, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đồng thời kết nối được một cách tương đối đồng bộ mạng hạ tầng trong nước với khung hạ tầng kết nối khu vực ASEAN, nhất là các tuyến trục chính thuộc các hành lang Đông Tây; xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông trong nước, gắn kết chiến lược phát triển giữa các ngành nhằm phát triển vận tải đa phương thức, đưa Việt Nam trở thành cửa ngõ kết nối Đông Nam Á tới Ấn Độ Dương; hài hòa hóa một bước căn bản về các chính sách thương mại, đầu tư và xuất nhập cảnh với các quốc gia trong khu vực đảm bảo giao thương thuận lợi, nâng cao hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng nói chung và hạ tầng kết nối khu vực nói riêng.

Đề án đưa ra những định hướng chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực; những giải pháp thực hiện hiệu quả phát triển kết cấu hạ tầng kết nối khu vực.

Theo định hướng, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trong nước được xây dựng đồng bộ, hiện đại trên cơ sở sử dụng nguồn lực hợp lý để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên các công trình có tính lan tỏa, đảm bảo kết nối các phương thức vận tải, các trung tâm kinh tế lớn, các vùng kinh tế trọng điểm, các cửa ngõ, đầu mối giao thông quan trọng gắn với với mạng lưới hạ tầng giao thông trong các liên kết khu vực.

Kết cấu hạ tầng năng lượng trong nước phát triển đồng bộ; thực hiện đúng tiến độ các nhà máy điện theo Quy hoạch điện lực quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; ưu tiên các nhà máy có công suất từ 1.000 MW trở lên; phát triển cân đối công suất nguồn trên từng miền: Bắc, Trung, Nam; ưu tiên phát triển nguồn điện năng lượng mặt trời, điện gió; nghiên cứu đưa nhà máy thuỷ điện tích năng vào vận hành phù hợp với sự phát triển của hệ thống điện.

Chính sách phát triển đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông trong nước là phát triển mạnh hệ thống kết nối đa dạng với quốc tế, hình thành siêu xa lộ thông tin trong nước và liên kết quốc tế. Tiếp tục phát triển vệ tinh viễn thông; xây dựng khu công nghệ thông tin trọng điểm quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và toàn bộ nền kinh tế. Coi thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong từng ngành, từng lĩnh vực. Phát triển mạnh công nghiệp công nghệ thông tin, thúc đẩy ngành công nghiệp phần mềm phát triển nhanh, bền vững; nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và hiệu lực, hiệu quả quản lý hệ thống hạ tầng thông tin; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, chủ quyền quốc gia về không gian mạng...

Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1).

Theo đó, sẽ đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục dựng một số hạng mục tại 5 điểm di tích trọng điểm, quan trọng gắn với các sự kiện trọng đại của cuộc Khởi nghĩa Yên Thế hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, trong hệ thống 41 điểm di tích thuộc Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 29/8/2014 và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

Cụ thể, với quần thể di tích đồn Phồn Xương và đền Thề (huyện Yên Thế), bồi thường, giải phóng mặt bằng; cắm mốc ranh giới bảo vệ di tích đồn Phồn Xương và đền Thề; phục dựng ngôi đình 3 tầng mái ở phía trước khu vực đền Thề trên cơ sở ảnh tư liệu; phục hồi một số hạng mục chính của đồn Phồn Xương, trên cơ sở ảnh tư liệu của người Pháp, bao gồm: Phục hồi cổng thành và một đoạn tường thành, hào thành ở phía Đông và phía Nam đồn Phồn Xương; phục dựng một dãy nhà ở tiêu biểu của nghĩa quân Yên Thế bên trong đồn; xây mới đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế ở phía sau khu vực đền Thề và đồn Phồn Xương.

Còn với khu lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám (huyện Tân Yên), tu bổ, tôn tạo hạng mục chùa Trũng, trên cơ sở kiến trúc gốc hiện còn; xây dựng mới cổng vào khu di tích; cải tạo, nâng cấp sân đình Trũng, đường nội bộ và xây dựng mới đoạn đường nối từ đường làng vào khu di tích.

Xây dựng mới cổng Tam quan và đoạn đường nối từ cổng tam quan đến sân chùa; nâng cấp tu bổ sân, đường nội bộ trong khu di tích (Khu di tích lịch sử văn hoá chùa Kem thuộc huyện Yên Dũng); tu bổ, tôn tạo đại đình và hậu cung di tích đình Nội (huyện Tân Yên); tu bổ, tôn tạo, phục hồi đại đình và hậu cung di tích đình Đông (huyện Việt Yên); phục hồi 2 gian bên của nhà đại đình theo đúng quy mô kiến trúc cũ.

Dự án được thực hiện trong 5 năm (2017-2021) với tổng mức đầu tư dự kiến 98,944 tỷ đồng.

Dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1) nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế; từng bước hình thành kết nối các điểm di tích về cuộc khởi nghĩa Yên Thế với các di tích khác trong vùng, góp phần làm phong phú thêm hệ thống di tích của tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh đó, tri ân và tôn vinh người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám cùng các tướng lĩnh và nghĩa quân trong công cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược; khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam.

Đồng thời, hình thành nên một điểm du lịch độc đáo, đặc sắc cho du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về truyền thống đấu tranh giữ nước của người dân Bắc Giang nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.

Xây dựng chợ nông thôn mới tại Khu tái định cư Phong Thử 1 (Quảng Nam)

Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc hỗ trợ tỉnh Quảng Nam không quá 12 tỷ đồng từ nguồn vốn Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi để đầu tư xây dựng chợ nông thôn mới tại Khu tái định cư Phong Thử, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, phần kinh phí còn lại UBND tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải xử lý cụ thể theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo chủ đầu tư rà soát quy mô các hạng mục công trình, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối vốn và nhu cầu thiết thực phục vụ sinh kế của người dân vùng bị ảnh hưởng của Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi; lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư của dự án.

Xem xét từng trường hợp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập từ doanh nghiệp Nhà nước về cơ quan hành chính Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập từ doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) về trực thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước (CQHCNN).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khi cổ phần hóa DNNN theo đúng quy định tại Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập từ DNNN về trực thuộc CQHCNN trong từng trường hợp cụ thể.

Xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chủ trương xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ, trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

UBND thành phố Cần Thơ thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định, lưu ý việc lựa chọn địa điểm xây dựng đền thờ bảo đảm trang trọng, thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; lựa chọn quy mô xây dựng phù hợp, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, các nhà khoa học, kiến trúc sư, mỹ thuật... về phương án thiết kế, tạo đồng thuận cao trong xã hội; phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng và Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc thực hiện dự án.

Thủ tướng yêu cầu không sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện dự án.

Xây dựng giải pháp cụ thể nhằm quản lý chặt chẽ Quỹ BHXH

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, giải pháp cụ thể nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả và bền vững Quỹ BHXH, trước hết là cân bằng thu chi, gắn với lộ trình tăng phí bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH.

Đây là một trong những nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với BHXH Việt Nam.

Thông báo nêu rõ, về BHXH và BHYT triển khai thực hiện các Nghị quyết số 19 trong mấy năm gần đây, công tác BHXH đã chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả bước đầu căn bản như đã rà soát, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính không còn phù hợp, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động, áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan BHXH của 63 tỉnh, thành phố, tạo lập cơ sở dữ liệu BHXH tập trung của cả nước.

Tuy nhiên, lưới an sinh xã hội của nước ta còn lạc hậu, BHYT chưa bao phủ đến toàn dân, BHXH mới đạt khoảng 23-25%. Thực trạng này đòi hỏi BHXH Việt Nam và các bộ, ngành liên quan cần tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả hơn nữa các giải pháp đã đề ra nhằm tăng diện bao phủ BHYT và BHXH.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tăng số người tham gia BHXH, trước hết là đối với số lao động có hợp đồng lao động, vận động người không tham gia quan hệ lao động tham gia BHXH.

BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng diện bao phủ BHYT, đồng thời tăng chất lượng dịch vụ BHYT theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về y tế cơ sở, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện phân loại y tế cơ sở và có cơ chế phù hợp đối với từng nhóm. Hoàn thành sớm cơ chế phù hợp, nhất là về tài chính đối với trạm y tế xã, phường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa phương (tương tự như bác sĩ gia đình); khẩn trương bổ sung danh mục thuốc, vật tư y tế được sử dụng tại trạm y tế xã; phối hợp với Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam bãi bỏ, sửa đổi các quy định hạn chế vai trò của trạm y tế xã, phường (như quy định Quỹ khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã tối thiểu bằng 10% và tối đa không vượt quá 20% quỹ khám chữa bệnh BHYT ngoại trú tính trên số thẻ đăng ký ban đầu… ); có cơ chế để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của các trạm y tế ven các đô thị, có thể cho bác sĩ giỏi thuê, mượn để mở phòng khám chữa bệnh.

Phải sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước (kể cả ODA) đầu tư cho y tế cơ sở, trước mắt tập trung triển khai tại các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Bộ Y tế, BHXH Việt Nam đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện kết nối các cơ sở khám chữa bệnh với BHXH. Bộ Y tế, BHXH Việt Nam khẩn trương hoàn thành các danh mục dịch vụ, thuốc, vật tư y tế sử dụng trong BHYT; đẩy mạnh việc tuyên truyền, tập huấn thay đổi nhận thức trước hết là đối với cán bộ y tế, tăng cường minh bạch và kỷ luật kỷ cương trong thực hiện kết nối, liên thông giữa khám chữa bệnh và BHYT. Bộ Y tế, BHXH Việt Nam tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết nối tại một số cơ sở khám chữa bệnh, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm; lưu ý việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng.

BHXH Việt Nam chủ động sử dụng nguồn lực hiện có để tin học hóa, hiện đại hóa BHXH. Cần phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong xây dựng, thực hiện các dự án tin học hóa công tác BHXH (kể cả dự án vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới cho Chương trình tổng thể hiện đại hóa BHXH như đề nghị của BHXH Việt Nam).

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH khẩn trương có quy định, hướng dẫn và triển khai gói tin học cơ bản cho các cơ sở khám chữa bệnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình quản lý, hoạt động các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN).

Trong năm 2016, tình hình hoạt động của các KKT, KCN đã đạt được những kết quả tích cực, tiếp tục phát huy hiệu quả và vai trò động lực ngày càng quan trọng trong việc thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách Nhà nước và tạo thêm việc làm mới. Tỷ lệ lấp đầy các KCN, KKT và tỷ lệ số lượng các KCN có nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động đạt tiêu chuẩn môi trường trên tổng số KCN đang hoạt động trên cả nước đạt cao hơn cùng kỳ năm 2015...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý, hoạt động của các KKT, KCN, cụm công nghiệp vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là chất lượng công tác quy hoạch phát triển KKT, KCN chưa cao và chưa có nhiều tính gắn kết với phát triển đô thị, nhà ở và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội. Một số KKT, KCN, cụm công nghiệp có chất lượng hạ tầng kỹ thuật còn thấp, còn thiếu các công trình dịch vụ tiện ích công cộng, chưa gắn với quy hoạch các khu dịch vụ hậu cần công nghiệp, chưa bảo đảm các yếu tố cảnh quan, cây xanh và yêu cầu bảo vệ môi trường nên làm giảm tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Chưa có mô hình KKT, KCN đặc thù, có tính cạnh tranh cao...

Để đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và nâng cao hiệu quả hoạt động các KKT, KCN, cụm công nghiệp, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ về KCN, khu chế xuất và khu kinh tế theo hướng nghiên cứu bổ sung quy định liên quan tới một số mô hình mới như: KCN sinh thái, KCN hỗ trợ, KCN-đô thị-dịch vụ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký, ban hành; nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo hướng tiếp tục quy định ban quản lý các KCN, KKT nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN, KKT thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép kinh doanh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng các khu kinh tế, khu công nghệ cao, quy hoạch chi tiết xây dựng KCN, khu chế xuất gắn với việc phát triển đô thị và nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho công nhân; chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong các KKT, KCN, cụm công nghiệp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất sản xuất trong KCN, cụm công nghiệp và nghiên cứu cho phép áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của các địa phương có KCN đã đi vào hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

UBND các tỉnh, thành phố quy hoạch, ưu tiên bố trí quỹ đất, kinh phí đầu tư và thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và các công trình phúc lợi về giáo dục, văn hóa, thể thao, xã hội và y tế cần thiết phục vụ công nhân, người lao động tại các KKT, KCN, cụm công nghiệp.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo ban quản lý các KKT, KCN và các cơ quan có liên quan của địa phương tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư, doanh nghiệp, xây dựng công trình, công nghệ, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

Nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tại 3 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tại 3 tỉnh: Hà Giang, Lào Cai và Quảng Ninh sử dụng viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc.

Dự án trên được thực hiện trong 3 năm (2016- 2019) với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại 25 triệu nhân dân tệ (tương đương 90 tỷ đồng), vốn đối ứng 30 tỷ đồng.

Mục tiêu của Dự án nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế cho Bệnh viện y học cổ truyền tại 3 tỉnh: Lào Cai, Hà Giang và Quảng Ninh, bảo đảm nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Kết quả chủ yếu của Dự án là cải tạo, sửa chữa và nâng cấp phòng khám và các phòng, khoa chức năng; cung cấp trang thiết bị; đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế./.