(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Nghị định về báo cáo tài chính nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước, trong đó quy định nội dung báo cáo tài chính nhà nước; việc tổ chức thực hiện lập, công khai báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập báo cáo tài chính nhà nước.

Các đơn vị có nhiệm vụ lập báo cáo tài chính nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước gồm: Bộ Tài chính; Kho bạc Nhà nước các cấp; cơ quan quản lý, thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; cơ quan quản lý tài sản, nguồn vốn của Nhà nước các cấp; cơ quan nhà nước, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính ngân sách nhà nước ngoài ngân sách; đơn vị sự nghiệp công lập.

Báo cáo tài chính nhà nước được lập trên phạm vi toàn quốc (Báo cáo tài chính toàn quốc) và trên phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh).

Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc phản ánh toàn bộ thông tin tài chính nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc do Nhà nước quản lý trên phạm vi toàn quốc.

Báo cáo tài chính tỉnh phản ánh toàn bộ thông tin tài chính nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc do Nhà nước quản lý trên phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh).

Nội dung của báo cáo tình hình tài chính nhà nước gồm: Tài sản Nhà nước; nợ phải trả của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước. Nội dung báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước gồm: Thu nhập của Nhà nước; chi phí của Nhà nước; kết quả hoạt động tài chính của Nhà nước.

Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc và tỉnh được lập theo kỳ kế toán năm được tính từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm dương lịch.

Công khai tình hình tài sản của Nhà nước

UBND tỉnh công khai các thông tin trong báo cáo tài chính nhà nước tỉnh, bao gồm: Tình hình tài sản của Nhà nước, nợ chính quyền địa phương, các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ nhà nước trên phạm vi tỉnh; trừ số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia.

Bộ Tài chính công khai các thông tin trong báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc, bao gồm: Tình hình tài sản của Nhà nước; nợ công và các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ nhà nước trên phạm vi toàn quốc; trừ số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia.

UBND tỉnh công khai báo cáo tài chính nhà nước tỉnh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh được báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh. Bộ Tài chính công khai Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc được báo cáo trước Quốc hội.

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Cần đổi mới phương pháp đào tạo

Gần đây báo chí có phản ánh về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động nhanh và mạnh mẽ đến thị trường lao động nước ta. Đa số các trường vẫn đào tạo theo phương pháp truyền thống, cứng nhắc; sinh viên ra trường thất nghiệp rất nhiều.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ có liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thông tin báo nêu trên; đổi mới phương thức đào tạo, có phương pháp hiện đại và áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, trong đó tăng cường mô phỏng, số hóa bài giảng, triển khai đào tạo trên môi trường mạng.

Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh khá vùng Bắc Trung Bộ

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Thông báo nêu rõ, tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 của tỉnh Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực, hoàn thành 25/27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Tỉnh cao hơn tốc độ tăng trưởng những năm gần đây. Có 152 xã, chiếm 31,3% số xã trong toàn Tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, trật tự an toàn xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...

Tuy nhiên, tỉ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao so với bình quân chung của cả nước. Số lượng doanh nghiệp còn ít, thu ngân sách trên địa bàn mới đáp ứng được gần 50% nhiệm vụ chi trong cân đối ngân sách địa phương. Hiệu quả thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng của Tỉnh, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, chưa thu hút được nhiều dự án sử dụng công nghệ hiện đại, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics, dịch vụ giáo dục, y tế chất lượng cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An sẽ trở thành một Tỉnh khá giả của vùng Bắc Trung Bộ, cùng với tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Thanh Hóa tạo nên một cực tăng trưởng mới nổi về công nghiệp của cả nước; làm hình mẫu cho mô hình phát triển công nghiệp hài hòa với môi sinh, thân thiện với môi trường, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao hơn mức bình quân chung của cả nước; là vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài; cùng nhau giữ gìn và phát huy nền văn hóa đặc sắc và tinh hoa của người xứ Nghệ.

Đồng thời hoàn thiện công tác quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội, đô thị hóa gắn với phát triển nông thôn. Xây dựng thành phố Vinh trở thành đô thị hiện đại, sáng tạo và hội nhập. Phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của Tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động bền vững, hiệu quả.

Bên cạnh đó đẩy mạnh liên kết hợp tác với các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ, nhất là tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Thanh Hóa. Phát triển nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phấn đấu xây dựng xã Kim Liên trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2018. Hình thành tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đạt tầm Quốc gia để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ của đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt các nhà khoa học là người quê hương xứ Nghệ.

Nghệ An cần triển khai chính quyền điện tử, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu trong 5 năm tới, Nghệ An trong danh sách 20 địa phương đứng đầu về năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh. Đổi mới cách thức xúc tiến đầu tư; tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tỉnh cần đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xây dựng, tập trung vào các dự án trọng điểm. Tăng cường quản lý đầu tư công, nhất là tiến độ, chất lượng dự án; rà soát, chấn chỉnh, thậm chí thu hồi các dự án chậm triển khai. Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công-tư (PPP).

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Nghệ An chăm lo văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện hiệu quả chính sách người có công. Làm tốt công tác dân vận, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong giám sát, góp ý xây dựng chính quyền, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Tiếp tục làm rõ vụ tráo máy hỗ trợ nông nghiệp tại Bình Thuận

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo, làm rõ nội dung báo Pháp luật Online phản ánh "tráo máy Nhật bằng máy Trung Quốc phát cho dân nghèo"; nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/5/2017.

Tháng 6 hoàn thành bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân vùng biển

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 137/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ VI Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Thông báo nêu rõ, ngay sau khi sự cố môi trường biển xảy ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều cuộc họp để bàn giải pháp giải quyết. Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ người dân ổn định đời sống.

Đến nay, tại địa bàn 4 tỉnh miền Trung nhìn chung tình hình an ninh trật tự ổn định, hoạt động khai thác, nuôi trồng, kinh doanh thủy sản tại địa phương hầu như đã trở lại bình thường, người tiêu dùng đã bắt đầu quay lại tiêu thụ các sản phẩm hải sản biển, công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho bà con đã đạt được những kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, chủ quan, công tác chi trả ở một số nơi chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại 4 tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, phức tạp...

Để bảo đảm mục tiêu đã đề ra của công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội cho bà con 4 tỉnh miền Trung đạt hiệu quả, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, UBND 4 tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó các tỉnh, nhất là Hà Tĩnh, cần tập trung hoàn thành chi trả số kinh phí đã được Bộ Tài chính cấp trong tháng 3 bảo đảm theo đúng đối tượng, phạm vi quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg, Quyết định số 12/QĐ-TTg; không đề xuất mở rộng đối tượng, phạm vi; phấn đấu đến hết tháng 6 hoàn thành dứt điểm công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Tổ chức 4 đoàn công tác liên ngành kiểm tra

Phó Thủ tướng giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp tổ chức 4 đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tại 4 tỉnh do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn. Thời gian thực hiện từ nay tới trước 10/4/2017. Các đoàn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tại 4 tỉnh; đồng thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc của các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung định mức bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các đối tượng thuộc Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016, Bộ Tài chính khẩn trương đôn đốc các tỉnh áp giá cho các đối tượng được bổ sung định mức và trình phê duyệt tổng mức thiệt hại, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ của 4 tỉnh trong tháng 4/2017.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư hỗ trợ và phối hợp với UBND 4 tỉnh tăng cường tuần tra, giám sát và vận động ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy ở vùng biển 20 hải lý trở vào bờ cho đến khi có kết luận chính thức của Bộ Y tế về một số chỉ tiêu đối với hải sản tầng đáy đã an toàn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giám sát chặt chẽ, kịp thời đôn đốc Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) hoàn thành việc khắc phục các vi phạm đúng tiến độ yêu cầu đề ra; cần đánh giá tác động môi trường, có biện pháp xử lý không cho phép đường ống thải ngầm ra biển của FHS đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, UBND 4 tỉnh tiếp tục theo dõi chất lượng môi trường biển, an toàn thực phẩm đối với hải sản khai thác tại 4 tỉnh miền Trung. Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm hải sản khai thác ở tầng đáy trong vùng biển dưới 20 hải lý, xem xét công bố kết quả vào thời điểm phù hợp.

Bảo đảm an toàn thực phẩm

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh tiếp tục triển khai theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản, giám sát an toàn thực phẩm và sản xuất muối tại các tỉnh Bắc miền Trung; trong đó, tuyên truyền, khuyến cáo, giám sát ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy để khôi phục, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và bảo đảm an toàn thực phẩm, làm yên lòng người tiêu dùng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ động làm việc, vận động, hướng dẫn, khuyến nghị FHS thực hiện trách nhiệm xã hội của mình một cách phù hợp đối với cộng đồng dân cư trên địa bàn để cải thiện hình ảnh FHS.

Phải đưa tin chính xác

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin trung thực, khách quan và chính xác; bài trừ và vạch mặt các trường hợp đưa tin sai trái, có mục đích bôi nhọ, kích động; chuyển sang tập trung đưa tin, tuyên truyền về các chính sách của Nhà nước, hoạt động của chính quyền liên quan đến công tác, kết quả khắc phục sự cố môi trường, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống cho người dân bị thiệt hại; kịp thời phản ánh những tiêu cực, vi phạm; vạch mặt đối tượng phản động, đối tượng cơ hội chính trị cực đoan âm mưu lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động, lôi kéo người dân gây rối trật tự, phá hoại an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Sửa đổi quy định mua thuốc biệt dược gốc để giảm giá thuốc

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Từ vài năm trở lại đây, công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập được chỉ đạo quyết liệt và có bước đổi mới quan trọng, giảm được giá thuốc thuộc nhóm generic tới 35% (so với khi thực hiện đấu thầu theo cơ chế cũ). Riêng đối với công tác đấu thầu thuốc, quản lý giá thuốc biệt dược chưa được triển khai hiệu quả.

Hiện nay đã có hàng trăm loại thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bảo hộ và có thuốc generic tương tự được chứng minh tương đương sinh học với thuốc biệt dược gốc đáp ứng yêu cầu điều trị theo tiêu chuẩn cao nhất được các nước tham gia ICH (Nhóm 1) áp dụng, trong đó nhiều loại thuốc đã có 2 đến 3 số đăng ký với giá rẻ hơn nhiều so với thuốc biệt dược và chi phí mua các loại biệt dược này rất lớn.

Để giải quyết các bất cập trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung quy định về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết bản quyền để giảm giá thuốc thông qua đấu thầu rộng rãi với các thuốc thuộc Nhóm 1 đã có nhiều số đăng ký đáp ứng yêu cầu điều trị theo danh mục do Bộ Y tế công bố.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thống nhất với Bộ Y tế cơ cấu mua sắm, sử dụng giữa thuốc biệt dược gốc và thuốc generic thuộc Nhóm 1. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam không thanh toán đối với các trường hợp mua sắm, sử dụng ngoài cơ cấu đã thống nhất.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo việc kê đơn thay thế các thuốc biệt dược gốc đã hết bản quyền bằng các thuốc generic thuộc Nhóm 1 có nhiều số đăng ký đáp ứng yêu cầu điều trị theo danh mục do Bộ Y tế công bố trong điều trị ngoại trú của các cơ sở y tế./.