(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các biện pháp quản lý giá thuốc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược. Trong đó, Nghị định dành riêng Chương VIII để quy định cụ thể về các biện pháp quản lý giá thuốc.

Các biện pháp quản lý giá thuốc được quy định tại Nghị định 54/2017/NĐ-CP gồm: Kê khai, kê khai lại giá thuốc; niêm yết giá thuốc, quy định về thặng số bán lẻ của các cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đấu thấu mua thuốc, đàm phán giá thuốc và các biện pháp bình ổn giá thuốc.     

Không được bán thuốc cao hơn giá kê khai đã công bố

Nghị định nêu rõ, cơ sở kinh doanh dược có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai, kê khai lại giá thuốc và các quy định khác về quản lý giá thuốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá kê khai, kê khai lại và tính chính xác của các số liệu, tài liệu báo cáo, thông tin do cơ sở cung cấp.

Cơ sở kinh doanh dược không được bán thuốc khi chưa có giá kê khai, kê khai lại được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế do chính cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đặt gia công, cơ sở nhập khẩu thuốc đó đã kê khai, kê khai lại. Cơ sở kinh doanh dược không được bán buôn, bán lẻ thuốc cao hơn mức giá kê khai, kê khai lại được công bố.

Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo cho cơ sở kinh doanh dược kiến nghị xem xét lại mức giá của mặt hàng thuốc do cơ sở đã kê khai, kê khai lại được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ sở phải có văn bản phản hồi kèm theo các tài liệu liên quan để thuyết minh về tính hợp lý của mức giá kê khai hoặc điều chỉnh giá kê khai, kê khai lại về mức hợp lý. Sau thời hạn trên, cơ sở không có văn bản phản hồi thì mức giá kê khai, kê khai lại đã công bố không còn giá trị và sẽ bị rút khỏi Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Nghị định cũng yêu cầu các cơ sở bán buôn thuốc phải thực hiện việc niêm yết giá bán buôn từng loại thuốc tại nơi giao dịch hoặc nơi bán thuốc của cơ sở bán buôn thuốc.

Các cơ sở bán lẻ thuốc phải thực hiện việc niêm yết giá bán lẻ từng loại thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc.

Cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc không được bán cao hơn giá do cơ sở đã niêm yết.

Thặng số bán lẻ từ 2-15%

Về thặng số bán lẻ của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định quy định:

Giá bán lẻ = Giá mua vào + Mức thặng số bán lẻ (%) × Giá mua vào.

Mức thặng số bán lẻ của các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được cao hơn mức thặng số bán lẻ tối đa như sau:         

Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 15%;

Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 1.000 đồng đến 5.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 10%;

Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 5.000 đồng đến 100.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 7%;

Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 5%;

Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất trên 1.000.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 2%.

Sớm hoàn thành dứt điểm chi trả bồi thường sự cố môi trường biển

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ VII Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường.

Thông báo nêu rõ, để đảm bảo mục tiêu sớm hoàn thành dứt điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và đề án đã được phê duyệt, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành việc áp giá, định mức, phê duyệt tổng mức thiệt hại và chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg và 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và lượng kinh phí đã được tạm cấp trước 30/6/2017; tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Tài chính xem xét ứng tiếp kinh phí cho các địa phương và chủ trì phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đồng ý giải quyết số hải sản lưu kho theo đề nghị của tỉnh Quảng Bình (3.096,5 tấn trong đó có 134,6 tấn không đảm bảo an toàn thực phẩm đã được tiêu hủy) và tỉnh Quảng Trị (21,05 tấn không đảm bảo an toàn thực phẩm) đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm và các tổ công tác liên ngành xác nhận.

Xem xét việc bổ sung một số đối tượng được hỗ trợ

Phó Thủ tướng cũng đồng ý về chủ trương xem xét việc bổ sung một số đối tượng theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 04 tỉnh thống kê các đối tượng thực sự bị thiệt hại đề xuất bổ sung cả về lượng và kinh phí dự kiến bồi thường có đủ căn cứ xác minh và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đồng thời, đồng ýhỗ trợ kinh phí cho hoạt động của đội ngũ cán bộ ở thôn/xóm, xã/phường/ thị trấn trực tiếp tham gia, phục vụ cho công tác quản lý ổn định tình hình, công tác thống kê, thẩm định, chi trả, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội. Ủy ban nhân dân 04 tỉnh tổng hợp, báo cáo cụ thể về đối tượng và nội dung hỗ trợ gửi Bộ Tài chính. Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn, thực hiện theo quy định.

Kiểm tra công tác bồi thường đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh chủ động triển khai thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường thiệt hại đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo trước ngày 10/6/2017. Đôn đốc, đẩy nhanh và nắm tình hình tiêu thụ hàng hải sản đảm bảo an toàn thực phẩm đang lưu kho.

Tiếp tục triển khai theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản, giám sát an toàn thực phẩm và sản xuất muối tại các tỉnh Bắc miền Trung; trong đó, tuyên truyền, khuyến cáo, giám sát ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy để khôi phục, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và đảm bảo an toàn thực phẩm, làm yên lòng người tiêu dùng.

Theo dõi, cập nhật, công khai chất lượng môi trường biển

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, UBND 04 tỉnh tiếp tục theo dõi, cập nhật, công khai chất lượng môi trường biển, an toàn thực phẩm đối với hải sản khai thác tại 04 tỉnh miền Trung.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư hỗ trợ và phối hợp với UBND 4 tỉnh tăng cường tuần tra, giám sát và vận động ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy ở vùng biển 20 hải lý trở vào bờ cho đến khi có kết luận chính thức của Bộ Y tế về hải sản tầng đáy đã đảm bảo an toàn thực phẩm và nguồn lợi hải sản tầng đáy đã cơ bản phục hồi.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giám sát chặt chẽ, kịp thời đôn đốc Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) hoàn thành việc khắc phục các vi phạm đúng tiến độ yêu cầu đề ra; giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường của FHS.

Chủ động cung cấp thông tin về công tác bồi thường, hỗ trợ

Phó Thủ tướng đánh giá trong thời gian qua công tác truyền thông đã phản ánh đúng tình hình, thực tế về sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung về công tác xử lý sự cố môi trường của các cơ quan chức năng, bước đầu đã phát huy tác dụng, định hướng được dư luận.

Trong thời gian tới, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác đưa tin, tuyên truyền giúp người dân, xã hội hiểu, nhận thức đúng về quyết tâm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác, kết quả khắc phục sự cố môi trường, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, đảm bảo an sinh xã hội; tạo tâm lý yên tâm triển khai hoạt động sản xuất, tiêu dùng sản phẩm hải sản, sử dụng dịch vụ du lịch tại 04 tỉnh miền Trung.

UBND 4 tỉnh chủ động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động cung cấp cho các cơ quan báo đài trung ương, địa phương các thông tin về công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, khắc phục hậu quả sự cố môi trường, hoạt động khôi phục sản xuất, nhất là tình hình khai thác, nuôi trồng, tiêu thụ hải sản trên địa bàn.

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2017 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2017.

Cụ thể, về kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan, địa phương, cần đánh giá kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch  phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo cũng cần nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi bộ, cơ quan, địa phương được phân công phụ trách.

Về việc thực hiện các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực, phạm vi của bộ, cơ quan, địa phương được phân công phụ trách, cần đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp trong công tác xây dựng, thực hiện và quản lý Chương trình công tác để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, đánh giáưu điểm, hạn chế và nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, cơ quan, địa phương.

Về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017, cần đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ; kết quả và những ưu điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nguyên nhân của những hạn chế đó.

Về nhiệm vụ, giải pháp công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2017, báo cáo của các bộ, ngành, địa phương phải nêu những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộicủa bộ, cơ quan, địa phương.

Đồng thời, đưa ra đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách vànhững nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng cuối năm 2017 để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương và công tác theo dõi, cập nhật về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương gửi báo cáo đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 6 năm 2017 để tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2017./.