(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 1/6/2017.
Ứng dụng khoa học và công nghệ trong tái cơ cấu ngành Công Thương

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương nhằm thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại sản xuất của ngành theo Đề án tái cơ cấu ngành, đảm bảo chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh của ngành và doanh nghiệp trên thị trường; đón đầu cơ hội phát triển đột phá từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Phát triển công nghệ sạch

Đề án phấn đấu đến năm 2025 cung cấp đầy đủ luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ việc xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu lĩnh vực công nghiệp, thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế, tái cấu trúc không gian công nghiệp, thương mại theo hướng hiệu quả và bền vững; khai thác có hiệu quả các quy định về thương mại, đầu tư nhằm hỗ trợ phát triển ngành và thúc đẩy trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ.

Huy động có hiệu quả các nguồn lực về khoa học, công nghệ để nâng tỷ lệ đổi mới công nghệ, thiết bị, duy trì tốc độ tăng trung bình 20%/năm; tăng năng suất lao động và tỷ lệ đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của các ngành công nghiệp trong tốc độ tăng sản phẩm trong nước đạt ít nhất 40%; 60-70% cơ sở sản xuất đang hoạt động trong các ngành công nghiệp hoàn thành việc xây dựng, thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ theo hướng sử dụng công nghệ sạch, hiệu quả.

Hiện đại hoá thị trường nội địa

Mục tiêu của Đề án hướng tới là nâng tỷ lệ ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ hiện đại trong các ngành sản xuất, giá trị sản xuất công nghiệp công nghệ cao đạt từ 40%-45% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo ra các dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao; đáp ứng khoảng 45%-50% nhu cầu sản phẩm công nghiệp công nghệ cao thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng trong nước, đồng thời đạt giá trị xuất khẩu đạt khoảng 25%-30% giá trị sản lượng; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp; xây dựng thí điểm từ 3-5 mô hình chuyển giao công nghệ, áp dụng các sáng chế mới, giải pháp cải tiến công nghệ, thiết bị, quy trình đặc thù cho từng ngành sản xuất công nghiệp.

Phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hoá thị trường, hệ thống phân phối nội địa; xây dựng các mô hình thí điểm, cung cấp các giải pháp chính sách và kỹ thuật thúc đẩy thương mại điện tử và các mô hình phân phối, kinh doanh hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đến năm 2030 triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách, giải pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ trong các ngành sản xuất công nghiệp, lĩnh vực thương mại và hội nhập; gia tăng đáng kể đóng góp của khoa học công nghệ trong tăng trưởng của ngành; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình tái cơ cấu ngành công thương theo hướng bền vững.

Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư

Thủ tướng Chính phủ vừa giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017 cho các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (bộ, ngành Trung ương).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết danh mục dự án đủ thủ tục đầu tư và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017 cho các bộ, ngành Trung ương được giao nêu trên; chủ trì kiểm tra, giám sát,  báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Các bộ, ngành Trung ương được giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017 thông báo cho các đơn vị danh mục và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho từng dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/6/2017.

Chỉ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước khi có nguồn thu thực tế và không vượt quá tổng mức vốn được giao tại Quyết định này và số thu thực tế. Định kỳ hàng quý gửi báo cáo tình hình thực thiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Long An

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 44,79 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Đại Đoàn Gia (Hà Nội)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Đại Đoàn Gia (thành phố Hà Nội).

Thông báo kết luận nêu rõ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tạm giữ và xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Đại Đoàn Gia do không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của lô hàng điện thoại tại thời điểm kiểm tra là đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau đó Công ty TNHH Đại Đoàn Gia đã xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu xuất hàng liên quan đến lô hàng (90 chiếc) điện thoại bị tạm giữ. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình xác minh làm rõ nguồn gốc lô hàng điện thoại của Công ty TNHH Đại Đoàn Gia, nếu đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp thì xem xét, trả lại cho doanh nghiệp, nếu phát hiện làm giả hóa đơn, chứng từ thì xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, xác minh làm rõ chủ hàng và người vận chuyển 173 chiếc điện thoại trong lô hàng 263 chiếc điện thoại đã thu giữ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn việc thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Rà soát thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc rà soát bất cập trong quy định về thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao các Bộ Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan, rà soát thống nhất Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành theo hướng không chồng chéo đối với cùng một mặt hàng phải qua kiểm tra của nhiều cơ quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ quản lý chuyên ngành liên quan khẩn trương ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan theo đúng nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017.

Các bộ quản lý chuyên ngành liên quan chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tài chính, Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, làm rõ căn cứ pháp lý và mục đích, yêu cầu quản lý của từng loại chứng từ quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Trường hợp xác định những loại chứng từ có tên gọi khác nhau nhưng bản chất nội dung kiểm tra tương tự nhau thì sửa đổi, điều chỉnh theo hướng thống nhất dùng một loại chứng từ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện những nhiệm vụ trên trong tháng 6/2017./.