(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 5/9/2017.
Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung do Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế quản lý.

Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bảo đảm hiện đại, đồng bộ nhằm cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu về hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường biển miền Trung (không khí xung quanh, nước biển và trầm tích); cảnh báo kịp thời khi chất lượng môi trường biển miền Trung có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Dự án được thực hiện từ năm 2017-2019 với 5 hợp phần. Cụ thể, hợp phần 1 tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi tường biển tại tỉnh Hà Tĩnh, trong đó, đầu tư tăng cường năng lực thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; đầu tư phương tiện chuyên dụng phục vụ quan trắc môi trường cho Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Hà Tĩnh.

Xây dựng trạm quan trắc cảnh báo môi trường Khu Kinh tế Vũng Áng và vùng phụ cận (liền kề khuôn viên Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cấp đất) gồm: Lắp đặt 1 trạm quan trắc môi trường tự động quan trắc môi trường nước biển và 1 trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh.

Hợp phần 2, 3, 4 tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, trong đó, đầu tư tăng cường năng lực thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; đầu tư phương tiện chuyên dụng phục vụ quan trắc môi trường cho Trung tâm quan trắc môi trường 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

Hợp phần 5 giám sát, cảnh báo môi trường tại ven biển 4 tỉnh miền Trung thông qua hệ thống trạm quan trắc tự động, công nghệ viễn thám và kết hợp chương trình quan trắc định kỳ. Theo đó, dự kiến sẽ xây dựng hệ thống các trạm quan trắc môi trường biển gồm: Trạm quan trắc nước biển tự động, liên tục và trạm quan trắc không khí tự động liên tục trên địa bàn 4 tỉnh.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống giám sát môi trường biển 4 tỉnh thông qua hệ thống quan trắc bằng công nghệ viễn thám tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; tăng cường năng lực trang thiết bị phân tích các chỉ tiêu cơ bản và đặc thù các thành phần trong môi trường không khí và nước; đầu tư lắp đặt hệ thống trang thiết bị kiểm soát đo lường (kiểm định, hiệu chuẩn), các thiết bị quan trắc môi trường (trạm quan trắc tự động, thiết bị hiện trường, thiết bị phòng thí nghiệm) tại Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường); thiết kế và thực hiện Chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển miền tại 4 tỉnh trong vòng 2 năm.

Triển khai ứng phó sự cố, thiên tai

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm cở sở để các bộ, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả.

Theo Kế hoạch, các bộ, ngành, cơ quan liên quan sẽ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hành chính, đề án liên quan Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 như: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Quyết định thời gian huấn luyện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong chương trình đào tạo của từng năm học đối với sinh viên, học viên đào tạo trong học viện, nhà trường; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030 và những năm tiếp theo...

Bên cạnh đó là tiến hành kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm từ Trung ương đến địa phương như: Kiện toàn Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành và các cấp tại địa phương...

Các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng được giao xây dựng các kế hoạch ứng phó sự cố và tìm kiến cứu nạn gồm: Kế hoạch ứng phó sự cố động đất, sóng thần; Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; Kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; Kế hoạch ứng phó bão, áp thấp, lũ, lụt; lũ quét, lũ ống, sạt, lở đất đai....

Các bộ, ngành, địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến pháp luật, giáo dục, huấn luyện, diễn tập công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho 2 đơn vị

Thủ tướng Chính phủ vừa giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017 (đợt 2) cho Bộ Ngoại giao và Đài Truyền hình Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết danh mục dự án đủ thủ tục đầu tư và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017 của từng dự án; chủ trì kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cần đối ngân sách Nhà nước năm 2017.

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao và Đài Truyền hình Việt Nam thông báo cho các đơn vị danh mục và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước cho từng dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/9/2017.

Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện giải ngân và báo cáo giải ngân theo quy định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017 của các bộ, ngành Trung ương.

Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tái định cư sân bay Long Thành

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án).

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Nai.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chuyên gia thẩm định liên ngành; việc thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và phương thức hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Hoàn thiện các nghị định quy định chi tiết thi hành 3 luật

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc trình ban hành một số nghị định quy định chi tiết Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ đã được Thủ tướng giao chủ trì soạn thảo trình các nghị định quy định chi tiết thi hành các luật nêu trên khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị định, trình Chính phủ ban hành để có hiệu lực đồng thời với hiệu lực của luật từ ngày 1/1/2018; đối với các dự thảo nghị định đã lấy ý kiến thành viên Chính phủ thì tiếp thu, hoàn thiện, nếu đủ điều kiện thì bộ trưởng ký tắt, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, cụ thể gồm 7 nghị định sau:

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã nộp (Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo);

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản (Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo);

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng (Bộ Công an chủ trì soạn thảo);

- Nghị định của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự (Bộ Công an chủ trì soạn thảo);

- Nghị định của Chính phủ quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa (Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo);

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (Bộ Công an chủ trì soạn thảo);

- Nghị định của Chính phủ quy định xây dựng, thu nhập, lưu giữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam (Bộ Công an chủ trì soạn thảo).

Bổ sung tuyến Hòa Bình-Sơn La vào Quy hoạch đường cao tốc

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung tuyến đường Hòa Bình-Sơn La vào Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các bộ liên quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 2 tỉnh Hòa Bình và Sơn La chịu trách nhiệm thông báo về việc bổ sung quy hoạch tuyến đường đoạn qua địa phận địa phương và có kế hoạch bố trí, quản lý quỹ đất cho tuyến đường theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Sơn La là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình và các cơ quan liên quan triển khai công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư để đánh giá tính khả thi, huy động nguồn lực thực hiện đầu tư Dự án; tổ chức thẩm định và trình duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

Điều tra, xử lý vụ cán bộ hải quan đánh tráo, chiếm đoạt tang vật

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình-Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cán bộ Cục Hải quan thành phố Hà Nội đánh tráo, chiếm đoạt tang vật là ngà voi.

Xét báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về vụ việc cán bộ Cục Hải quan thành phố Hà Nội lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để đánh tráo, chiếm đoạt 156 kg ngà voi đang lưu giữ trong kho tang vật, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội sớm có kết luận điều tra để xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát kho tang vật, bảo đảm chặt chẽ, an toàn và thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, luân chuyển cán bộ theo đúng quy định.

Danh sách Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng-Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước vừa phê duyệt danh sách Ủy viên Hội đồng quốc gia này.

Cụ thể, Ủy viên thường trực gồm: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục.

Ủy viên không thường trực gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành.

Chủ động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Tổng kết công tác của Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn từ năm 2016 đến nay và triển khai công tác những tháng cuối năm 2017.

Thông báo kết luận nêu rõ, từ nay đến cuối năm 2017, tình hình thời tiết, khí hậu tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, mưa to có thể còn kéo dài ở các tỉnh phía bắc; thời tiết trên biển, vùng ven bờ có khả năng diễn biến phức tạp hơn, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, việc đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các công trình, phương tiện giao thông ngày càng phát triển sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn, sự cố, đây là những thách thức vô cùng lớn đối với công tác ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ nay đến cuối năm 2017, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, luôn chủ động phòng chống ứng phó có hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, gắn việc chủ động ứng phó với công tác tìm kiếm cứu nạn; yêu cầu các cấp chính quyền và người dân tuyệt đối không được chủ quan; duy trì chế độ trực để thường xuyên nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên từng địa bàn từ đó chủ động ứng phó với mọi tình huống. Khi xảy ra sự cố, thiên tai cần phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, báo cáo kịp thời, tham mưu đề xuất triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả các tình huống.

Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức hấp dẫn, sáng tạo để người dân nhận thức tốt hơn trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đề cao trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, gắn trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương với kết quả ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là vai trò của cán bộ lãnh đạo.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên từng địa bàn; đặc biệt các khu vực có nguy cơ cao về sự cố, thiên tai; kế hoạch, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão; mưa lũ đặc biệt lớn, sạt lở đất trên diện rộng, động đất, sóng thần phù hợp với từng địa bàn, sát tình hình thực tế của địa phương, chống mọi biểu hiện chủ quan trong nhận thức, đơn giản trong xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện; duy trì tốt các chế độ ứng trực về lực lượng và phương tiện; sẵn sàng cơ động ứng phó và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là các địa bàn trọng điểm, và thời điểm quan trọng về thiên tai, sự cố.

Phó Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, hội thao ứng phó tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đặc biệt tình huống bão mạnh, siêu bão để nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành, hiệp đồng và khả năng cơ động ứng phó, tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng; thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) tổ chức tốt việc diễn tập ứng phó bão mạnh kết hợp triều cường và tìm kiếm cứu nạn.

Kiện toàn hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn theo Nghị định số 30/2017/NĐ-CP về quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đặc biệt là cơ chế phối hợp, điều hành của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp để thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan thường trực, nắm chắc tình hình, báo cáo kịp thời Chủ tịch Ủy ban và phối hợp tốt với các bộ, ngành tham mưu, chỉ đạo xử lý mọi tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định 30/2017/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đẩy nhanh xây dựng Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thao trường tổng hợp phục vụ huấn luyện tìm kiếm cứu nạn tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; làm việc với các bộ, ngành liên quan để chia sẻ phần mềm và dữ liệu liên quan phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn tại Trung tâm quốc gia Quản lý, điều hành tìm kiếm cứu nạn./.