(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 17/11.

Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nghị quyết nêu rõ, đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất rộng lớn chiếm 12% diện tích, 19% dân số cả nước, mạng lưới sông, kênh, rạch dày đặc; có lợi thế về phát triển nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, du lịch, năng lượng tái tạo; là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam: đóng góp 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và 70% các loại trái cây của cả nước; 95% lượng gạo xuất khẩu và 60% sản lượng cá xuất khẩu; có vị trí thuận tiện trong giao thương với các nước ASEAN và Tiểu vùng sông Mekong.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, triển khai nhiều giải pháp để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long. Vùng đất này đã có sự phát triển rõ rệt, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, đảm bảo phục vụ tốt hơn cho các hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; đã khẳng định được vị thế là trung tâm sản xuất, xuất khẩu lúa gạo, thủy hải sản và cây ăn quả hàng đầu của cả nước, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, mang lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể phục vụ phát triển đất nước.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức do đây là vùng đất mẫn cảm với thay đổi của tự nhiên. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn ra nhanh hơn dự báo, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của người dân. Việc khai thác tài nguyên nước trên thượng nguồn châu thổ, đặc biệt là xây dựng đập thủy điện đã làm thay đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa, suy giảm nguồn lợi thủy sản, xâm nhập mặn sâu vào nội vùng, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Mặt trái từ hoạt động phát triển kinh tế với cường độ cao ở nội vùng bộc lộ ngày càng gay gắt, gây nhiều hệ lụy như: Ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng, sụt lún đất, suy giảm mực nước ngầm, xâm thực bờ biển, nhiều diện tích rừng tự nhiên, nhất là rừng ngập mặn, rừng tràm, rừng phòng hộ bị chặt phá, chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác hoặc bị suy thoái nặng nề. Bên cạnh đó, việc khai thác bùn cát quá mức, xây dựng nhà cửa và hạ tầng sát bờ sông, kênh, rạch làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực, phân cấp giữa địa phương và trung ương còn chồng chéo, thiếu sự phối hợp chặt chẽ; các cơ chế điều phối phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa phát huy tác dụng. Việc triển khai thực hiện Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 còn chậm; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương chưa đồng bộ, tính khả thi chưa cao, thiếu tính liên kết toàn vùng, chưa gắn kết chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh, Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và Tiểu vùng sông Mekong.

Việc huy động, sử dụng nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế. Mặt bằng học vấn và tỷ lệ ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến của vùng thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; chất lượng giáo dục, y tế vẫn còn thấp so với yêu cầu; nhân lực chất lượng cao đang có xu hướng dịch chuyển sang các địa phương khác.

Thực tế đó đòi hỏi có tầm nhìn mới, định hướng chiến lược, các giải pháp toàn diện, căn cơ, đồng bộ, huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ động sống chung với lũ, ngập, nước lợ, nước mặn

Nghị quyết đưa các giải pháp tổng thể. Cụ thể, về tổ chức không gian lãnh thổ, hình thành các tiểu vùng sinh thái làm định hướng phát triển kinh tế, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng (vùng đồng bằng ngập lũ, vùng sinh thái nước ngọt, vùng sinh thái nước lợ, nước mặn,…).

Bên cạnh đó, tổ chức, phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn phù hợp với đặc điểm của hệ sinh thái tự nhiên, điều kiện cụ thể của vùng và từng tiểu vùng sinh thái; rà soát, hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất, bố trí lại dân cư trong đó kiểm soát và hạn chế việc xây dựng các điểm dân cư tập trung tại các vùng sát bờ sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở cao nhằm tránh rủi ro; dành không gian thoát lũ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện của vùng trên cơ sở tích hợp thống nhất các quy hoạch ngành, địa phương và sản phẩm chủ lực; giải quyết đồng bộ các vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của vùng, biến thách thức thành cơ hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là với các nước ASEAN và Tiểu vùng sông Mekong.

Trước hết, cần rà soát lại các quy hoạch phát triển ngành, địa phương đã có tại đồng bằng sông Cửu Long. Quy hoạch mới cần chuyển từ “sống chung với lũ” sang “chủ động sống chung với lũ, ngập, nước lợ, nước mặn” trên cơ sở quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên nước, chủ động bảo đảm nguồn nước ngọt cho sinh hoạt của người dân và vùng kinh tế nước lợ, nước mặn; khai thác hợp lý tiềm năng tài nguyên nước lợ, nước mặn ở vùng ven biển phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Mọi dự án, công trình phải được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trên cả 3 mặt: Kinh tế, xã hội và môi trường, được phản biện khách quan, khoa học.

Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý

Giải pháp khác là xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý. Theo đó, xây dựng cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo ba trọng tâm: Thuỷ sản - cây ăn quả - lúa gắn với các tiểu vùng sinh thái, trong đó coi thủy sản (nước ngọt, nước lợ, nước mặn) là sản phẩm chủ lực.

Xây dựng cơ cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý, bảo đảm gắn kết chuỗi sản phẩm hàng hoá, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chú trọng công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ cho nền kinh tế nông nghiệp.

Phát triển công nghiệp xanh, ít phát thải, không gây tổn hại đến hệ sinh thái tự nhiên. Phát triển năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ rừng và bờ biển; phát triển dịch vụ-du lịch dựa trên tiềm năng, lợi thế về đặc điểm tự nhiên, sinh thái, văn hoá, con người với hiệu quả kinh tế cao. Phát triển các loại hình du lịch miệt vườn, du lịch sông nước, du lịch sinh thái gắn với các khu bảo tồn thiên nhiên.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều phối phát triển Vùng

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều phối phát triển Vùng và tiểu vùng sinh thái để nâng cao hiệu quả, thực chất, theo hướng thu gọn đầu mối, lấy quản lý thông minh tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long làm trọng tâm xuyên suốt.

Cụ thể, bảo đảm tính liên kết giữa các địa phương trong vùng và với các khu vực khác dựa trên nguyên tắc hài hoà lợi ích của các bên liên quan, hài hoà giữa điều kiện tự nhiên về đất, nước, hệ sinh thái và văn hoá, con người; chú trọng nâng cao tính liên kết về hạ tầng, chuỗi sản phẩm giữa các tiểu vùng sinh thái trong khu vực và giữa vùng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiểu vùng Mekong.

Khắc phục ngay tình trạng chồng chéo, phối hợp thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước, thiếu các cơ chế, chính sách phát huy sức mạnh tổng hợp của cả vùng, tạo nên các liên kết chuỗi nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các mặt hàng nông sản vùng đồng bằng.

Ngoài ra, ban hành các cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách, nhất là vốn trong khối tư nhân; những việc, lĩnh vực mà tư nhân có thể thực hiện cần được tạo điều kiện cho tư nhân.

Giao Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Tại Quyết định 1829/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao ông Đào Quang Trường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định 1830/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Vũ Việt Trang, Trưởng ban Ban Thư ký Biên tập, Thông tấn xã Việt Nam, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tại Quyết định 1831/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ

Tại Quyết định 1833/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Sơn La.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 3 bộ xuồng cao tốc (gồm 1 bộ xuồng DT2 và 2 bộ xuồng DT1); 5 bộ máy bơm nước chữa cháy; 5 bộ máy phát điện loại 30KVA; 1.000 chiếc phao tròn cứu sinh và 1.000 chiếc phao áo cứu sinh từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La để phục vụ công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Sơn La tiếp nhận, quản lý và sử dụng số trang thiết bị được cấp nêu trên theo đúng quy định.

Nghiên cứu phản ánh thị trường đất đai thiếu năng động

Báo Đấu thầu ngày 8/11/2017 có bài viết: "Thị trường đất đai tại Việt Nam vẫn thiếu năng động" phản ánh: Theo Báo cáo Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam được Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương công bố, còn rất nhiều quy định và hạn chế đối với quyền sử dụng đất khiến thị trường đất đai không thực sự năng động và chưa đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung báo Đấu thầu phản ánh nêu trên.

Tổ chức tốt việc sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Thông báo nêu rõ, ngay sau bão, lũ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng quân đội, công an đã tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai các phương án khắc phục hậu quả, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, khối lượng công việc khắc phục hậu quả sau thiên tai còn rất lớn.

Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên tổ chức tốt việc sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn. Tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng triển khai khắc phục hậu quả bão, lũ, trong đó tập trung tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huy động các lực lượng tìm kiếm những người còn mất tích.

Tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Cụ thể, tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, rà soát các khu vực nguy hiểm, chủ động cảnh báo, sơ tán người dân; hướng dẫn sửa chữa nhà cửa sau bão, lũ, việc đi lại và các hoạt động ở khu vực còn ngập lũ nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.

Về hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân, kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, nhất là đối với các hộ có người bị chết và mất tích, bị mất nhà cửa, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, không để người dân cô đơn, không nơi nương tựa; huy động lực lượng quân đội, công an và các lực lượng của địa phương hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa bị sập đổ, hư hại; chủ động bố trí chỗ ở tạm và có kế hoạch tái định cư đối với các hộ bị mất nhà cửa; rà soát các hộ bị thiếu đói hoặc có nguy cơ thiếu đói để hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, không để người dân nào bị đói, thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Chủ động huy động các lực lượng, cùng với lực lượng vũ trang, dọn vệ sinh môi trường; chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở hướng dẫn, triển khai việc tiêu độc, khử trùng, kiểm soát dịch bệnh trên người và gia súc, không để bùng phát dịch bệnh sau bão, lũ.

Cử ngay đoàn công tác trực tiếp hỗ trợ các địa phương

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao cử ngay các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong đó, Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung khôi phục nhanh hệ thống điện, bảo đảm nguồn điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; chỉ đạo kiểm tra, khắc phục sự cố (nếu có), vận hành an toàn các hồ đập thủy điện; có phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, không để lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý, tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung khắc phục nhanh sự cố trên các tuyến đường sắt, quốc lộ và các trục giao thông chính; huy động nguồn lực từ Quỹ bảo trì đường bộ và các nguồn vốn khác do Bộ quản lý đảm bảo khắc phục các tuyến quốc lộ và hỗ trợ địa phương bị thiệt hại nặng. Phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan có liên quan triển khai trục vớt các phương tiện bị chìm đắm để giải phóng luồng lạch, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời bảo đảm môi trường.

Bộ Y tế kịp thời xử lý hỗ trợ cơ số thuốc và các vắc xin, hóa chất cần thiết; chỉ đạo các đơn vị liên quan và lực lượng y tế cơ sở hướng dẫn, triển khai các phương án khám chữa bệnh cho người dân, bảo đảm vệ sinh môi trường, kiểm soát dịch bệnh sau bão, lũ.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng tập trung khôi phục hệ thống thông tin liên lạc, sớm trở lại hoạt động bình thường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương tổng rà soát, kiểm tra các hồ đập thuỷ lợi, thuỷ điện, kịp thời sửa chữa khắc phục ngay các sự cố hồ đập, đê điều sẵn sàng ứng phó thiên tai thời gian tới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương triển khai khôi phục sản xuất nông nghiệp, thủy sản, nhất là sản xuất vụ Đông nhằm sớm ổn định đời sống người dân, phối hợp với địa phương bảo đảm Tết cho người dân.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng (trực tiếp là Quân khu 4, Quân khu 5) tiếp tục điều động, chi viện thêm lực lượng tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ theo đề nghị của địa phương; Bộ Công an chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự khu vực bị thiên tai, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để phức tạp tình hình; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp cần thiết hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai sớm khôi phục sản xuất...

Về hỗ trợ gạo, Phó Thủ tướng đồng ý hỗ trợ gạo cho các địa phương bị thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ để cứu đói kịp thời cho người dân. Trước mắt, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 06/11/2017. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai rà soát, thống nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xử lý cụ thể nhu cầu hỗ trợ của các địa phương.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế khẩn trương xử lý đề nghị hỗ trợ thuốc, hóa chất lọc nước, vắc xin, hóa chất khử trùng, phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và giống cây trồng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Giao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổng hợp thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lũ tại các địa phương; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án xử lý hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại nặng khắc phục hậu quả bão, lũ theo quy định.

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng không

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải (GTVT) hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thông báo kết luận nêu rõ, quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến 2020, định hướng đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 8/1/2009 (Quyết định 21). Sau 6 năm triển khai, vị trí, vai trò của ngành hàng không được củng cố và phát triển; thị trường hàng không được duy trì tốc độ phát triển cao, đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả; tính cạnh tranh được nâng cao có lợi cho người tiêu dùng; kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ trong tổng thể phát triển chung kết cấu hạ tầng giao thông theo đúng định hướng của Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, đầu tư, du lịch và quốc phòng - an ninh của đất nước.

Bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quyết định số 21, cụ thể: Quy mô thị trường còn nhỏ, đứng thứ 5 trong ASEAN, chưa thu hút được nhiều hãng hàng không lớn mở các đường bay thẳng liên lục địa đến Việt Nam; điều chỉnh quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng hàng không chưa kịp thời; kết cấu hạ tầng một số cảng hàng không, sân bay lớn ở tình trạng quá tải, trong khi đó, một số cảng hàng không, sân bay địa phương chưa khai thác hiệu quả; chất lượng dịch vụ hàng không và phi hàng không còn nhiều bất cập...

Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không theo Quyết định 21 là cần thiết, tạo khung pháp lý để tiếp tục phát triển GTVT hàng không trong thời gian tới bảo đảm bền vững, an toàn.

Bộ Giao thông vận tải đã lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương liên quan và thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch; tuy nhiên, sau khi Bộ Giao thông vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và một số địa phương tiếp tục đề nghị điều chỉnh vai trò, quy mô của một số cảng hàng không, sây bay. Việc này làm hạn chế tính đồng bộ trong việc xem xét tổng thể quy hoạch mạng cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc.

Để đảm bảo tính khách quan, khoa học và đồng thuận cao trước khi phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải lựa chọn một đơn vị tư vấn có uy tín và mời các chuyên gia giỏi trong ngành hàng không để phản biện hồ sơ quy hoạch; trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2017.