(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 11/12.

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2018

Từ ngày 1/1/2018, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.760.000 đến 3.980.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2018 như sau: Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng; vùng II: 3.530.000 đồng/tháng; vùng III: 3.090.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000-230.000 đồng/tháng.

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.

Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại.

Mức lương tối thiểu vùng quy định nêu trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Nghị định này quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Nghị định quy định cụ thể từng đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

1- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

2- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

3- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Olymic thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Đối với người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

1- Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này;

2- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

Còn người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định như người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học ở trên.

Tập sự vẫn được hưởng 100% lương và phụ cấp tăng thêm

Nghị định quy định rõ, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được tuyển dụng phải thực hiện chế độ tập sự trong thời gian ít nhất là 03 tháng và không quá 12 tháng, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí được tuyển dụng.

Trong thời gian tập sự sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm quy định tại Điều 11 Nghị định này.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương, xếp bậc 1, hệ số lương 2,34; cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương, xếp bậc 2, hệ số lương 2,67; cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương, xếp bậc 3, hệ số lương 3,00. Đồng thời, được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng. Phụ cấp tăng thêm không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (đối với viên chức). Thời gian hưởng phụ cấp tăng thêm không quá 05 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

Ngoài khoản phụ cấp tăng thêm quy định tại khoản 1 Điều này còn được hưởng các khoản phụ cấp lương theo quy định của pháp luật hiện hành đối với khu vực, ngành, lĩnh vực đặc thù (nếu có).

Nghị định cũng nêu rõ, trong thời gian 03 năm kể từ ngày được tuyển dụng nếu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác và thôi hưởng phụ cấp tăng thêm quy định tại Nghị định này. Trường hợp có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc.

Kiểm tra phản ánh liên quan đến sử dụng cảng biển

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phản ánh liên quan đến sử dụng cảng biển Việt Nam.

Về phản ánh trên báo Hải quan (theo Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, hơn 80% lượng hàng container xuất, nhập khẩu của Việt Nam phải sử dụng cảng biển và tàu cỡ nhỏ gây nhiều tốn phí cho các chủ hàng. Tính ra, các doanh nghiệp phải chịu chi phí cao, dẫn đến tổn thất hơn 2,4 tỷ USD/năm do không sử dụng được cảng nước sâu), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra và xử lý.

Chấn chỉnh tình trạng mua bán vũ khí qua mạng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an kiểm tra, chấn chỉnh, không để tình trạng mua bán vũ khí qua mạng gây mất an ninh, an toàn xã hội.

Báo Người lao động ngày 21/11/2017 có bài "Báo động tình trạng mua bán vũ khí trên mạng", phản ánh từ năm 2012 đến tháng 6/2017, cả nước xảy ra hơn 9.200 vụ việc liên quan đến mua bán vũ khí, trong đó tình trạng mua bán vũ khí qua mạng ngày càng phức tạp.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an kiểm tra, chấn chỉnh, không để tình trạng trên gây mất an ninh, an toàn xã hội.

Phân công chuẩn bị phiên họp thứ 18 của UBTVQH

Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 11-14/12/2017), Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 tại một số nước.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị định của Chính phủ về hoạt động triển lãm.

Tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, công nghiệp sau mưa bão

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Thông báo kết luận nêu rõ, bão số 12 để lại hậu quả hết sức nặng nề, công tác khắc phục hậu quả sau bão đã đạt được những kết quả bước đầu, không để người dân thiếu đói, bệnh tật, tạo điều kiện cho người dân từng bước ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, sản xuất và đời sống của người dân sau bão còn hết sức khó khăn, khối lượng công việc khắc phục hậu quả sau bão còn rất lớn, nhiều công trình công cộng như trường học, trạm y tế, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng còn chưa được sửa chữa, khắc phục.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các tỉnh miền Trung, trong đó có các tỉnh Khánh Hoà và Phú Yên và các bộ, ngành cần tiếp tục chỉ đạo sát sao, cụ thể công tác khắc phục bão số 12 và mưa lũ, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là tập trung ổn định đời sống nhân dân, khắc phục môi trường không để xảy ra dịch bệnh, khôi phục các công trình giáo dục, y tế, khôi phục sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nhất là thuỷ sản.  

Tổ chức cấp phát gạo, không để người dân thiếu đói

Đối với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cấp ở địa phương, đặc biệt là hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên cần tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 12: Sử dụng các nguồn lực được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời hơn nữa, tổ chức việc cấp phát số gạo đã được hỗ trợ cho người dân, không được để người dân thiếu đói. Tiếp tục rà soát các hộ có nguy cơ thiếu đói trong thời gian tới, nhất là đối với hộ gia đình chính sách bị thiệt hại do bão, lũ để kịp thời hỗ trợ lương thực cho người dân; chuẩn bị chăm lo tết cho Nhân dân. Hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa bị sập đổ, hư hại, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ neo đơn, gia đình chính sách. Tiếp tục tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, không để người dân bị cô đơn, không nơi nương tựa. Tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản bị thiệt hại.

Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh Khánh Hoà và Phú Yên cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 12 vừa qua để làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, bão, lũ lụt trong thời gian tới, không chủ quan, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết sơ tán, di dời dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm trước khi thiên tai xảy ra và không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn, trường hợp cần thiết phải có biện pháp cưỡng chế nhằm bảo vệ tính mạng cho người dân, nhất là trên các lồng bè trên biển, cửa sông, khu vực nước lũ ngập sâu.

Cấp uỷ, chính quyền các tỉnh Khánh Hoà và Phú Yên tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương nhằm đạt cao nhất các chỉ tiêu đã được giao, góp phần vào hoàn thành kế hoạch chung của cả nước.

Tập trung phục hồi sản xuất

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao tiếp tục có chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, cử các đoàn công tác phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, trong đó có Khánh Hòa và Phú Yên khắc phục hậu quả bão, lũ, tập trung phục hồi sản xuất để người dân sớm ổn định đời sống, nhất là trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo chuẩn bị giống cây trồng (giống lúa, giống ngô, giống rau), vật nuôi để khôi phục sản xuất, hướng dẫn các địa phương trong đó có tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên triển khai khôi phục sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thủy, hải sản nhằm bảo đảm sớm ổn định đời sống người dân, bảo đảm tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp trong những tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018; đồng thời nghiên cứu đề xuất tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai Luật thủy sản, trong đó có vấn đề quy hoạch, phát triển lồng bè nuôi trồng thủy sản, đánh bắt xa bờ.

Bộ Công Thương cử đoàn công tác hỗ trợ các địa phương chỉ đạo khôi phục sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, sửa chữa các nhà máy, công xưởng để sớm sản xuất trở lại; có phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, không để tình trạng khan hiếm hàng dẫn tới tăng giá bất hợp lý, tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng, trong đó phối hợp chặt chẽ với ngành xây dựng đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa nhà cửa, trường học, các công trình bị hư hỏng sau bão, lũ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tổ chức đoàn công tác làm việc trực tiếp với các địa phương bị thiệt hại nặng do bão, lũ, trong đó có tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên để kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo xử lý tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị thiệt hại do bão, lũ. Chỉ đạo, đôn đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng chủ động rà soát, kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại như khoanh nợ, giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục khoanh nợ theo quy định; Ngân hàng Chính sách xã hội cân đối nguồn vốn để ưu tiên tập trung đẩy mạnh cho vay đối với các hộ nghèo, các đối tượng chính sách bị thiệt hại.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về miễn, giảm thuế theo đúng pháp luật, đặc biệt tập trung chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy các đơn vị và doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương triển khai thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm theo quy định; xử lý kịp thời các vướng mắc về thủ tục theo hướng đơn giản hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong vấn đề bảo hiểm.

Hỗ trợ cho các địa phương

Theo đề nghị của các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ tiếp cho tỉnh Khánh Hoà 500 tấn gạo và tỉnh Phú Yên 500 tấn gạo (bổ sung để đủ mỗi tỉnh 1.000 tấn) để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão, lũ. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành thủ tục và xuất cấp theo quy định. UBND các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên chịu trách nhiệm phân bổ, cấp phát kịp thời, đúng đối tượng nhằm giảm bớt khó khăn, đảm bảo cuộc sống cho người dân trước Tết nguyên đán.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ 1.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017 cho các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ, trong đó Khánh Hòa 260 tỷ đồng, Phú Yên 170 tỷ đồng để cùng với các nguồn lực của địa phương và các nguồn vốn hỗ trợ khác khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là hỗ trợ dân sinh, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, đảm bảo cuộc sống người dân.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý đề xuất của Bộ Giao thông vận tải xem xét sử dụng một phần kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ để hỗ trợ các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên khắc phục một số tuyến tỉnh lộ, đường huyện bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục chính.

Thông qua dự thảo Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Nghị quyết số 132/NQ-CP thông qua nội dung dự thảo Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA).

Ngày 31/7/2017 tại Nghị quyết số 67/NQ-CP Chính phủ đã thông qua nội dung dự thảo Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)./.