(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 18/7/2018.
Tổ chức Festival Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2018

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức Festival văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chủ động sử dụng các nguồn kinh phí xã hội hóa và hỗ trợ một phần từ ngân sách địa phương để thực hiện theo quy định; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

Lập BQL Khu nông nghiệp công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý).

Ban Quản lý là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, trụ sở làm việc tại tỉnh Bạc Liêu.

Ban Quản lý thực hiện chức năng giúp UBND tỉnh cung ứng dịch vụ công, quản lý các hoạt động trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu.

UBND tỉnh Bạc Liêu quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý.

Ban Quản lý có giám đốc, không quá 2 phó giám đốc và số lượng người làm việc. Số lượng người làm việc do UBND tỉnh Bạc Liêu tự cân đối trong tổng số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao trong năm 2018, bảo đảm không tăng biên chế.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý do UBND tỉnh Bạc Liêu quy định cụ thể.

Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để 213 container ‘mất tích’

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thực hiện lại việc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 trong việc để 213 container hàng quá cảnh "mất tích".

Xét báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả xử lý cán bộ, công chức có liên quan đến vụ việc 213 container hàng hóa quá cảnh "mất tích", Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thực hiện lại việc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 trong việc để 213 container hàng hóa quá cảnh "mất tích", xem xét có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp, đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/9/2018.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã phát hiện vào giữa năm 2015 có 213 container của 56 doanh nghiệp vận chuyển quá cảnh qua cảng Cát Lái-Thành phố Hồ Chí Minh (cửa khẩu nơi đi) để trung chuyển bằng đường bộ, sau đó xuất đi Campuchia (cửa khẩu nơi đến), tuy nhiên, số container trên đã được doanh nghiệp vận chuyển khỏi cảng Cát Lái nhưng không được đưa đến cửa khẩu xuất theo quy định.

Khắc phục những bất hợp lý về lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa trả lời thư của ông Nguyễn Hội (địa chỉ Trần Quốc Toản, Liên Nghĩa, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về đề nghị xem xét giải quyết một số vấn đề liên quan tới chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Cụ thể, về đề nghị điều chỉnh lương hưu nhằm giảm khoảng cách chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ, theo quy định của pháp luật BHXH thì “mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH”, theo đó mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở thời gian đóng BHXH và mức tiền lương tháng làm căn cứ tính đóng BHXH. Như vậy, mức lương hưu của người lao động cao hay thấp sẽ tùy thuộc vào thời gian đóng và mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động khi còn làm việc.

Theo quy định hiện hành của Luật BHXH thì lương hưu được điều chỉnh “trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách Nhà nước và Quỹ BHXH”. Trong những năm qua, việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định của Luật BHXH và các nghị quyết của Quốc hội.

Mặc dù, trong giai đoạn 2003-2007 thực hiện Đề án Cải cách chính sách tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công, việc điều chỉnh lương hưu đã được thực hiện kết hợp giải quyết chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ (người nghỉ hưu giai đoạn trước tháng 9/1985, trước tháng 4/1993 và người có mức lương hưu thấp thì được điều chỉnh ở mức cao hơn), điều này đã một bước giải quyết bất hợp lý về lương hưu giữa các thời kỳ.

Tuy nhiên, Đề án cải cách chính sách BHXH trình Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII cũng đã chỉ ra một trong những hạn chế là việc điều chỉnh tiền lương hưu thời gian qua thường được tiến hành đồng thời với điều chỉnh tiền lương khu vực hành chính Nhà nước, mức tăng thường bằng mức tăng của tiền lương khu vực hành chính Nhà nước; điều này làm tăng chi cả từ ngân sách Nhà nước và quỹ BHXH, tạo ra những bất hợp lý mới như người có mức lương hưu cao được tăng quá nhiều, người có mức lương hưu thấp được tăng quá ít dẫn đến gia tăng khoảng cách tuyệt đối về mức lương hưu giữa những người đang hưởng càng lớn.

Chính vì vậy, tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH đã quy định một trong những nội dung cải cách đó là: “... lương hưu cơ bản được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, khả năng của Quỹ BHXH và ngân sách Nhà nước; quan tâm điều chỉnh thoả đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ”. Với quy định nêu trên, quá trình thực hiện điều chỉnh lương hưu thời gian tới sẽ từng bước khắc phục những bất hợp lý về lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.

Căn cứ ban hành Nghị định về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu,...

Về căn cứ ban hành Nghị định về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, BHXH một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng, chế độ phụ cấp khu vực là một trong các khoản phụ cấp lương được thực hiện ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu, đã được áp dụng đối với những người đang làm việc (thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định) và những người nghỉ hưu, hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng, thương binh, bệnh binh hưởng trợ cấp hàng tháng. Từ năm 1985 trở về sau, chế độ phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định số 235/HĐBT ngày 18/9/1985, Nghị định số 236/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng, Thông tư liên tịch số 11/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của liên Bộ Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính và Ủy ban Dân tộc và một số văn bản khác liên quan.

Trong quá trình thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đối với người nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho thấy:

- Chế độ phụ cấp khu vực không dựa trên nguyên tắc của pháp luật về BHXH là hưởng trên cơ sở mức đóng mà phụ thuộc vào nơi cư trú của họ.

- Mức hưởng phụ thuộc vào từng khu vực mà người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cư trú với các mức có hệ số phụ cấp là: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung, không phụ thuộc vào trước đó người lao động có đóng BHXH bao gồm phụ cấp khu vực hay không.

Kể từ ngày 1/1/2007, theo quy định của Luật BHXH năm 2006 thì phụ cấp khu vực không nằm trong cơ cấu tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH. Do vậy, đối với người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 1/1/2007 trở đi thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp BHXH không bao gồm phụ cấp khu vực.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 139 Luật BHXH quy định, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày Luật có hiệu lực thì vẫn được thực hiện theo các quy định trước đây, vì vậy các đối tượng đang hưởng trước ngày 1/1/2007 vẫn được bảo lưu mức hưởng chế độ phục cấp khu vực theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT.

Như vậy, phát sinh vướng mắc là có một bộ phận người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày 1/1/2007 bao gồm cả phụ cấp khu vực nhưng khi nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ ngày 1/1/2007 trở đi trong mức lương hưu, trợ cấp BHXH không bao gồm phụ cấp khu vực.

Nhằm giải quyết những vướng mắc nêu trên, trong các năm 2007 và 2008 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 quy định về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, BHXH một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Theo đó, đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 1/1/2007, cư trú tại nơi có phụ cấp khu vực được hưởng phụ cấp khu vực theo mức hiện hưởng (không điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung) cho đến khi có quy định mới của Chính phủ. Đối với người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng BHXH một lần kể từ ngày 1/1/2007 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng BHXH bao gồm phụ cấp khu vực, thì ngoài hưởng lương hưu hoặc BHXH một lần theo quy định còn được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng BHXH.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc xây dựng như đã nêu trên, Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn tiếp tục quy định các nội dung liên quan đến phụ cấp khu vực, được quy định cụ thể tại khoản 2, khoản 3 Điều 123 Luật BHXH năm 2014 và Điều 21 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ./.