(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng trả lời chất vấn của ĐBQH tỉnh Trà Vinh

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh liên quan đến quy hoạch và việc cấp giấy phép nhận chìm vật liệu nạo vét cảng than thuộc Trung tâm Điện lực Duyên hải.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, khó khăn của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Duyên hải, tỉnh Trà Vinh trong việc thực hiện nhận chìm vật liệu nạo vét cũng là khó khăn chung hiện nay. Nguyên nhân chủ yếu do các quy định có liên quan tại các văn bản pháp luật chưa thống nhất, đồng bộ; một số quy định không khả thi, thiếu thực tiễn; việc ban hành quy hoạch không gian biển, quy hoạch sử dụng biển bị gián đoạn.

Nhận chìm ở biển và giao khu vực biển đòi hỏi phải bảo đảm giải quyết chặt chẽ 02 yêu cầu: Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Vì vậy, Luật Biển Việt Nam và Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo... đều đã quy định khá chặt chẽ về điều kiện, quy trình, thủ tục nhận chìm và giao khu vực biển.

Tuy nhiên, việc cấp giấy phép nhận chìm chất nạo vét và việc giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét đều liên quan đến quy định về quy hoạch sử dụng biển được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung này được quy định tại Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảo và Luật Quy hoạch. Hiện các quy hoạch này vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Để giải quyết các vướng mắc, khó khăn trên, tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018, Chính phủ đã thống nhất giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam; xây dựng dự án Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Trong thời gian chờ ban hành Quy hoạch sử dụng biển, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ và hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật có liên quan về nhận chìm, giao khu vực biển, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển căn cứ vào vị trí, ranh giới, diện tích khu vực biển đã được xác định trong giấy phép nhận chìm ở biển và vị trí, ranh giới, diện tích khu vực biển được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển xác định trên cơ sở quy định tại Khoản 5 Điều 53 Nghị định 38/2015/NĐ-CP để giao khu vực biển.

Về đề nghị ủy quyền cho UBND tỉnh Trà Vinh cấp giấy phép nhận chìm chất nạo vét tại các cảng của Trung tâm Điện lực Duyên Hải, Thủ tướng Chính phủ cho biết, việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển để nhận chìm phải trên cơ sở quy định của pháp luật. Hiện nay, việc phân cấp thẩm quyền về nội dung này đã được quy định tại Điều 60 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- UBND cấp tỉnh cấp giấy phép nhận chìm ở biển trong phạm vi 06 hải lý và cấp giấy phép giao khu vực biển trong phạm vi 03 hải lý.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép nhận chìm ở biển đối với những trường hợp nằm ngoài phạm vi 06 hải lý hoặc có một phần nằm ngoài 06 hải lý; cấp giấy phép giao khu vực biển đối với trường hợp nằm ngoài phạm vi 03 hải lý và khu vực biển liên vùng.

- Thủ tướng Chính phủ quyết định giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để thực hiện các dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên biển thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ quy định nêu trên, chủ dự án có thể lựa chọn, nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Xuất cấp hạt giống lúa viện trợ cho Lào khôi phục sản xuất sau thiên tai

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp 300 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia viện trợ cho Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào để hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia; tổ chức vận chuyển, bàn giao cho phía Lào theo quy định hiện hành.

Lai Châu cần tăng cường các mô hình liên kết, hợp tác xã sản xuất

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tỉnh Lai Châu cần triển khai thực Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” một cách quyết liệt theo hướng tập trung thâm canh một số cây trồng chủ lực như chè, cao su, cây ăn quả... nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thúc đẩy các mô hình sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến (công nghệ gen, công nghệ chế biến…), liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng các vật nuôi cây trồng có giá trị kinh tế cao, các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế gắn với thu hút đầu tư các dự án có công nghệ tiên tiến, chất lượng cao, sản xuất theo hướng đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ cho xuất khẩu.

Đồng thời tổ chức lại sản xuất theo hướng tăng cường các mô hình liên kết, hợp tác xã sản xuất, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; hoàn thiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Củng cố, nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã. Nghiên cứu triển khai thực hiện Chương trình phát triển 15.000 hợp tác xã, Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (OCOP), Chương trình nông thôn mới thôn, bản...

Bên cạnh đó huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới phấn đấu đến năm 2020 đạt 40 – 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới ngoài các xã cần tập trung xây dựng nông thôn mới vào các thôn, bản ở các vùng khó khăn. Tập trung bảo vệ và phát triển rừng (tái tạo các diện tích rừng đã bị mất) tăng độ che phủ gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng; chú trọng chế biến sâu sản phẩm lâm nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lai Châu tăng cường khai thác lợi thế và thế mạnh của một tỉnh biên giới, nâng cao hiệu quả các khu kinh tế cửa khẩu (Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng), phát triển kinh tế biên mậu, áp dụng các biện pháp, giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Rà soát lộ trình đầu tư phát triển thủy điện vừa và nhỏ bảo đảm hiệu quả, không ảnh hưởng đến môi trường. Tập trung định hướng phát triển 04 cụm công nghiệp theo trục liên kết, đầu tư hạ tầng thương mại (chợ... ), dịch vụ. Chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; kịp thời di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và khắc phục kịp thời hậu quả thiệt hại do thiên tai.

Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của địa phương hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh và có khả năng cạnh tranh cao; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã... nhất là các doanh nghiệp trong nông nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Thí điểm xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Đàn; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng, làm động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua hoạt động du lịch, dịch vụ, đưa Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu về “Phát triển văn hóa gắn với du lịch”, góp phần tạo ra sức lan tỏa trên toàn quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký quyết định phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”.

Mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu có 30% số xã (07/23 xã) của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có  ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch; hoàn thành cơ bản một số tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu, làm cơ sở để Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Đến năm 2025 100% số xã (23/23 xã) của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch; 100% di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn huyện Nam Đàn được trùng tu, đáp ứng nhu cầu thăm quan, phục vụ phát triển du lịch; kinh tế du lịch gắn với văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỉ trọng du lịch, dịch vụ chiếm khoảng 42 - 43% trong cơ cấu kinh tế của huyện; hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí và được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch”.

Nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án là nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới, trong đó, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí về xã nông thôn mới. Cụ thể, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xây dựng các xã phù hợp với định hướng của Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030 và Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu; bổ sung quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã của một số xã được định hướng xây dựng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, cải tạo, đầu tư xây mới, nâng cấp hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện, trường học các cấp, nhà văn hóa, trạm y tế, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông, nhà ở; củng cố và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP); phát triển chăn nuôi với các sản phẩm có thế mạnh; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề;

Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế ở khu vực nông thôn; xây dựng và phát huy các giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống, lịch sử địa phương; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính cấp xã; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Cụ thể, cải tạo, xây dựng mới, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân; xây dựng mô hình cánh đồng lớn nhằm phát triển các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn đối với một số sản phẩm chủ lực của huyện. Tiến hành triển khai thực hiện Chương trình OCOP nhằm nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu sản phẩm và phục vụ khách du lịch trên địa bàn; triển khai trồng cây phân tán trên địa bàn huyện, tập trung vào các tuyến đường trục xã, liên xã, trục huyện, tuyến đường du lịch; xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp huyện theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường; xây dựng các nhà máy nước sạch nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Xây dựng huyện NTM kiểu mẫu phát triển văn hóa gắn với du lịch

Nhiệm vụ trọng tâm khác của Đề án là xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về “Phát triển văn hóa gắn với du lịch”. Cụ thể,  hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao huyện; nâng cấp trang thiết bị hệ thống nhà văn hóa xã và nhà văn hóa xóm/khối; cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

Bảo tồn, trùng tu các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng đã được xếp hạng trên địa bàn, ưu tiên các di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh; tà soát, tiếp tục nâng hạng các di tích đủ điều kiện xếp hạng; quản lý các dữ liệu di tích trên hệ thống thông tin địa lý; tập trung bảo vệ và cải thiện môi trường tại các di tích lịch sử; nghiên cứu, phục dựng tổ chức các lễ hội truyền thống tại địa phương; bảo tồn và khai thác giá trị Dân ca Ví Dặm, nghề truyền thống để phục vụ phát triển dịch vụ, du lịch.

Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát động thi đua “Xây dựng nét đẹp người dân quê Bác” trong giai đoạn mới; tổ chức thường xuyên các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các xã, xóm, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện, xã; xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các xã.

Xây dựng một số mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch, gồm các xã: Kim Liên, Nam Cát, Vân Diên, Nam Anh, Nam Thanh, Nam Nghĩa.

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng du lịch, kết nối các điểm di tích để hình thành các tuyến du lịch nội và ngoại huyện. Cụ thể, xây dựng Đề án phát triển tổng thể văn hóa, du lịch huyện Nam Đàn và Kế hoạch quản lý và thực hiện hiệu quả Quy hoạch Khu Du lịch quốc gia đặc biệt Kim Liên; đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối du lịch với các điểm du lịch, di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng; đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng lưu trú đạt chuẩn; phối hợp với các công ty du lịch lữ hành thiết kế và tổ chức khai thác các tuyến du lịch nhằm kết nối các điểm di tích, danh thắng, điểm du lịch, hình thành các tuyến du lịch nội huyện và ngoại huyện; đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm du lịch.

Xây dựng thí điểm các mô hình du lịch văn hóa có sự tham gia của cộng đồng dân cư; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ sử dụng lao động địa phương.

Về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế, phục vụ phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho nhân dân, huyện xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch nông nghiệp; hỗ trợ phát triển các hợp tác xã chuyên ngành gắn với phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của huyện; tổ chức đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn huyện, trong đó ưu tiên đào tạo nghề, kỹ năng phục vụ cho phát triển kinh tế du lịch;  xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án OCOP cấp huyện; phát triển, thương mại hóa các sản phẩm đặc sản địa phương phục vụ du lịch; bảo tồn, phát triển các làng nghề, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và phát huy giá trị văn hóa địa phương.

Xây dựng hình ảnh phát triển văn hóa và du lịch của huyện, trong đó, tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm xúc tiến, quảng bá về văn hóa và du lịch huyện Nam Đàn, tạo thị trường du lịch ổn định; thiết kế biểu tượng huyện Nam Đàn, xây dựng các công trình điểm nhấn phục vụ quảng bá về văn hóa và du lịch; cải tạo cảnh quan, môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; đầu tư hoàn thiện hệ thống tuyên truyền, cổ động trực quan; liên kết vùng và các địa phương trong hoạt động kinh doanh lữ hành; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên cơ sở các quy hoạch của huyện.

Huyện hoàn thiện, nâng cấp hệ thống trường học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng các chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của người dân Nam Đàn; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng đến người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên; đưa giáo dục truyền thống vào chương trình đào tạo ngoại khóa tại trường học các cấp./.