(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 (đợt 5)

Thủ tướng Chính phủ quyết định giao 1.339,309 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 (đợt 5) và danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tổng số kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 (đợt 5) và danh mục dự án ở trên giao các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi tiết danh mục và mức vốn kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 (đợt 5) của từng dự án theo ngành, lĩnh vực, chương trình, dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ danh mục dự án và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai doạn 2016-2020 (đợt 5) được giao thông báo cho các đơn vị danh mục và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 (đợt 5) cho từng dự án theo quy định; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20/1/2019.

Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch.

Mục tiêu của Đề án nhằm đổi mới cách thức, nội dung và tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thông tin, truyền thông về du lịch; tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò động lực của ngành du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, về cơ chế chính sách phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù của các vùng miền địa phương với các hình thức phong phú, đa dạng đến người dân, doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước nhằm góp phần quảng bá về điểm đến “An toàn-Thân thiện-Chất lượng”.

Truyền thông quảng bá hình ảnh, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam góp phần xây dựng, định vị hình ảnh thương hiệu du lịch Việt Nam với du khách trong và ngoài nước.

Theo Đề án, nội dung tuyên truyền gồm: 1- Thông tin tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án của Nhà nước về phát triển du lịch và quy tắc ứng xử văn minh trong lĩnh vực du lịch; 2- Thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm du lịch nổi trội, khác biệt, có khả năng cạnh tranh cao, mang thương hiệu quốc gia nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường du lịch quốc tế; 3- Tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình, các điển hình thành công tiêu biểu trong phát triển du lịch, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng.

Các nội dung trên được tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông lồng ghép qua các hoạt động và sự kiện; truyền thông qua hệ thống Internet và truyền thông qua các hoạt động khác như: Cung cấp tài liệu truyền thông về du lịch đưa lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông để phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham khảo; xây dựng, xuất bản ấn phẩm về du lịch để tổ chức truyền thông tại các hội chợ du lịch quốc tế; tổ chức cuộc thi tuyên truyền quảng bá hình ảnh về du lịch...

Năm 2019, Thừa Thiên-Huế phấn đấu đạt 2,5 triệu khách du lịch quốc tế

Tỉnh Thừa Thiên-Huế phải nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để trong năm 2019 phấn đấu đạt 2,5 triệu khách du lịch quốc tế, mức tăng trưởng du lịch cao hơn bình quân cả nước. Đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I Di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể Di tích cố đô Huế để phát triển du lịch.

Đó là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Cũng tại Thông báo này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 ngay từ những ngày đầu năm gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, góp phần cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019.

Bên cạnh đó, chú trọng phát triển công nghiệp cơ khí, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp dệt may, xây dựng thương hiệu một số sản phẩm cơ khí chế tạo mà tỉnh có lợi thế để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động sang các ngành công nghiệp, dịch vụ có giá trị và giá trị gia tăng cao.

Đồng thời, nghiên cứu, có cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp, chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp gắn với xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Phát triển nông nghiệp gắn với phục vụ du lịch sinh thái.

Cải cách hành chính mạnh mẽ, tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút các nhà doanh nghiệp đến phát triển sản xuất kinh doanh; tỉnh Thừa Thiên-Huế phải tiếp tục đi đầu trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử, phấn đấu xây dựng thành phố Huế trở thành thành phố thông minh nhưng vẫn giữ nét đặc trưng của Huế trong phát triển; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tổ chức để mọi người dân được đón Tết sum vầy, đầm ấm

Về công tác chuẩn bị đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng cả nước tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tuyệt đối không sử dụng xe công giờ hành chính để đi lại trong dịp Tết và sử dụng ngân sách đúng quy định; tổ chức thăm hỏi, quan tâm đến người cao tuổi, gia đình chính sách, các nhà trí thức, văn nghệ sỹ, các chức sắc tôn giáo.

Tỉnh bảo đảm trước ngày 25/1/2019 (ngày 20 Tết Quý Hợi) người nghèo, gia đình chính sách, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, khó khăn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa nhận được các chính sách chăm lo ngày Tết cổ truyền của Đảng, Nhà nước và quà của Chủ tịch nước theo quy định.

Tỉnh cũng chỉ đạo các cấp, ngành rà soát các đối tượng chính sách, hộ nghèo và phải có kế hoạch cụ thể chăm lo Tết Nguyên đán 2019 cho nhân dân. Tổ chức để mọi người dân được đón Tết sum vầy, đầm ấm và hạnh phúc; quan tâm tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tinh thần và vui chơi đón Tết lành mạnh cho Nhân dân, đồng thời phải ngăn chặn các hành vi thiếu văn hóa, cờ bạc nhất là tại các lễ hội trong dịp Tết và ở các khu di tích lịch sử văn hóa,...

Tổ chức cung ứng hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý và “nhất là không được để các hộ nghèo đứt bữa trong dịp Tết”, kiểm soát cháy nổ, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phục vụ tốt khách du lịch; làm tốt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

Thanh Hóa phấn đấu là hình mẫu phát triển kinh tế-xã hội

Thanh Hóa có vị trí chiến lược quân sự, kinh tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước, có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời của "xứ Thanh", là vùng đất địa linh nhân kiệt, nhiều anh hùng dân tộc, một miền văn hóa cội nguồn "cái nuôi" của văn hóa vật thể và phi vật thể Việt Nam. Những năm qua kinh tế-xã hội của tỉnh đạt kết quả ấn tượng và tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực, xu hướng phát triển của Thanh Hóa ngày càng tốt hơn: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 3 năm qua (2016-2018) tăng bình quân 11%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 2,8%/năm, công nghiệp tăng 15,9%/năm, dịch vụ tăng 9,8%/năm; thu ngân sách tăng bình quân 12,3%/năm... Những kết quả phát triển kinh tế-xã hội Thanh Hóa đạt được thời gian qua là tích cực, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của cả nước. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn dưới mức tiềm năng, tỉnh vẫn chưa cân đối được ngân sách; chưa khắc phục triệt để tình trạng cho vay nặng lãi "tín dụng đen"...

Để khắc phục được những hạn chế, tiếp tục phát triển, hoàn thành đúng các mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nhiệm vụ giải pháp lớn, quan trọng nhất đối với Thanh Hóa là đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vì sự phát triển chung của Thanh Hóa và cuộc sống của nhân dân. Tầm nhìn “Tứ Sơn” đang đặt ra cho Thanh Hóa không chỉ có Nghi Sơn mà còn có các thế mạnh khác, đòi hỏi Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phải tiến lên thành một tỉnh công nghiệp, hoàn thành và phấn đấu vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Thanh Hóa phải nghiên cứu, có cơ chế, chính sách mới, hấp dẫn, đúng quy định của pháp luật, thúc đẩy mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư hạ tầng quan trọng, trước hết là giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy và “mở cửa bầu trời”; nghiên cứu xây dựng đô thị sân bay văn minh, hiện đại theo xu hướng thế giới; cùng với đó là quan tâm giữ gìn cảnh quan, môi trường, màu xanh của núi rừng, nhất là vùng phía Tây của tỉnh; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động gắn với đào tạo nghề và chuyển đổi nghề để cung cấp lao động có trình độ và tay nghề phù hợp cho các ngành công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là các khu kinh tế, khu công nghiệp trong tỉnh nhằm phát huy lợi thế chất lượng nguồn nhân lực Thanh Hóa đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng với trên 2 triệu lao động.

Cùng với đó, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao trong nông nghiệp; phát triển chăn nuôi, thủy hải sản; khuyến khích các doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư vào vùng nông thôn, vùng núi phía Tây gắn với công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tiếp tục đổi mới trong công tác cán bộ, trong quản trị, điều hành, Thanh Hóa phải phấn đấu là một hình mẫu của cả nước trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm người dân phải được hưởng lợi cao nhất, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; bảo đảm chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới mức bình quân chung của cả nước; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chuyển đổi dây chuyền sản xuất kính nổi

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển đổi công suất, mục tiêu các dự án sản xuất kính nổi tại Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc dây chuyền VGI3 sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời với công suất 500 tấn/ngày tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu của Công ty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hướng dẫn doanh nghiệp về các hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư dự án, các thủ tục về môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Xem xét kiến nghị về cơ chế quản lý, đầu tư hạ tầng sân bay

Báo Thanh niên điện tử số ra ngày 17/12/2018 nêu kiến nghị của TS. Nguyễn Thiện Tống đề cập đến vấn đề cơ chế điều hành, quản lý hoạt động khai thác và đầu tư hạ tầng tại hai sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam quản lý còn nhiều bất cập.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 477/TB-VPCP ngày 26/12/2018.

Xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai, kinh tế tại xã Song Phương (Hà Nội)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về tổ chức thực hiện kết luận thanh tra giải quyết nội dung tố cáo của ông Nguyễn Chí Thắng trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội liên quan đến các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, kinh tế tại xã Song Phương.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý và chịu trách nhiệm về việc xử lý dứt điểm tất cả các vi phạm về đất đai, kinh tế xảy ra tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, công khai để người dân biết, giám sát việc thực hiện, không để khiếu kiện kéo dài gây bức xúc ở địa phương; báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2019./.