(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP).

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban. Các Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Công an (Phó Trưởng ban Thường trực) và Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác phòng, chống tội phạm và trật tự an toàn xã hội; mời Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các ủy viên là đại diện các bộ, ban, ngành liên quan.

Ban Chỉ đạo 138/CP có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đồng thời xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người.

Bên cạnh đó, chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự xã hội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất.

Điều phối hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm hình sự và hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm; giới thiệu, vận động, tiếp nhận, ký kết và tổ chức triển khai các dự án với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

Xây dựng báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

Xử lý phản ánh "thiếu chế tài xử phạt mất an toàn vận chuyển container"

Báo VTV điện tử ra ngày 17/9/2019 có bài "Thiếu chế tài xử phạt mất an toàn vận chuyển container".

Bài báo phản ánh về việc vận chuyển container hiện nay chủ yếu dựa vào giao thông đường bộ. Điều này khiến các tuyến đường quá tải và luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cũng theo phản ánh, nguy hiểm không chỉ vì xe container cồng kềnh, các phương tiện khác dễ rơi vào điểm mù của xe, gần đây còn nổi lên một nguy cơ khác từ những thùng container khi nó có thể rơi xuống đường bất cứ lúc nào. Lỗi chủ yếu do lái xe không tuân thủ quy định an toàn khi vận chuyển. Nhưng lực lượng chức năng lại không thể xử phạt.

Về vấn đề nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xử lý và trả lời cho Báo VTV điện tử biết.

Giải quyết bất cập trong công tác quản lý phế liệu nhập khẩu

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ ngành, liên quan giải quyết những bất cập, vướng mắc đối với công tác quản lý phế liệu nhập khẩu.

Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh về việc giải quyết những bất cập trong công tác quản lý phế liệu nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 2 năm 2019, trong đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý các lô hàng phế liệu tồn đọng tại cảng.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 28 tháng 6 năm 2019,  số container phế liệu tồn đọng trên 90 ngày là 4.474 container trong tổng số 9.211 container phế liệu đang được lưu giữ. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 09/NQ-CP, Bộ Tài chính đã xây dựng phương án xử lý các lô hàng tồn đọng theo các bước sau:

Bước 1: Thành lập Hội đồng xử lý hàng tồn đọng tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, trong đó có sự tham gia của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

Bước 2: Xác minh, thông báo tìm chủ hàng.

Bước 3: Phân loại, kiểm kê hàng hóa tồn đọng. Tại bước này, Bộ Tài chính đã đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương có trách nhiệm kiểm kê, phân loại hàng hóa tồn đọng.

Bước 4: Xác định hình thức xử lý đối với phế liệu tồn đọng. Đối với các lô hàng phế liệu không đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cơ quan Hải quan có văn bản thông báo yêu cầu hãng tàu vận chuyển hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong vòng 30 ngày. Quá 30 ngày kể từ ngày thông báo, các lô hàng không được vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sẽ được xử lý bằng hình thức tiêu hủy. Chi phí cho hoạt động tiêu hủy được trích từ số tiền bán đấu giá các lô hàng phế liệu đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm đánh giá và cung cấp danh sách các tổ chức có năng lực xử lý, tiêu hủy các lô hàng phế liệu tồn đọng trước khi Hội đồng xử lý hàng tồn đọng tổ chức tiêu hủy hoặc bán đấu giá. Số tiền còn lại thu được từ hoạt động bán đấu giá sẽ được nộp ngân sách theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, để giải quyết những những bất cập, vướng mắc đối với công tác quản lý phế liệu nhập khẩu hiện nay đồng thời cập nhật đầy đủ, chặt chẽ những quy định mới đã được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đang chuẩn bị ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế phối hợp liên ngành trong quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Về việc một số quốc gia đã cương quyết xuất trả phế liệu nhập khẩu như Malaysia, Philippine, ngày 12 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý nhập khẩu phế liệu nhựa của Việt Nam theo hướng các quốc gia nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2019. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông vận tải rà soát các quy định pháp luật và công ước quốc tế có liên quan để đề xuất phương án thực hiện tái xuất toàn bộ các lô hàng phế liệu không đáp ứng yêu cầu./.