(Chinhphu.vn) - Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, kế hoạch năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016-2020 của ngành y tế sáng 15/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đến yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “vừa hồng, vừa chuyên”; vừa có năng lực, tay nghề, trình độ chuyên môn giỏi, vừa có y đức tốt, hết lòng phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả khá toàn diện mà ngành y tế đạt được trong năm 2015 nói riêng cũng như trong cả giai đoạn 5 năm 2011-2015; khẳng định ngành y tế đã có bước tiến dài trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và những kết quả mà ngành đạt được đã đóng góp quan trọng vào thành quả phát triển chung của đất nước thời gian qua.

Đề cập tới các nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, Thủ tướng mong muốn ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại để tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ với mục tiêu cuối cùng là chăm sóc và bảo vệ tốt hơn nữa sức khỏe nhân dân.

Với tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành y tế cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tập trung chỉ đạo thường xuyên, liên tục đối với công tác y tế dự phòng để đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chủ động ứng phó, phòng chống với các loại dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh theo mùa.

Trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức và hiểu rõ về dịch bệnh, các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe cho tới y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc y tế. Đồng thời, chủ động phối hợp với các bộ, ngành hữu quan triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, ngăn ngừa dịch bệnh từ các nguồn thực phẩm không bảo đảm.

Thủ tướng đề nghị nâng cao hơn nữa năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho nhân dân từ tuyến cơ sở ở cấp xã, phường cho tới tuyến Trung ương, tuyến cuối, gắn liền với đó là thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm quá tải bệnh viện.

Quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “vừa hồng, vừa chuyên”; vừa có năng lực, tay nghề, trình độ chuyên môn giỏi, vừa có y đức tốt, hết lòng phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân. Quan tâm thúc đẩy xây dựng các bệnh viện vệ tinh; nâng cấp, đầu tư trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, cập nhật, ứng dụng mạnh kỹ thuật, công nghệ cao vào khám chữa bệnh, chăm sóc y tế cho nhân dân; gắn kết chặt chẽ các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện với các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến cuối.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cần tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện chiến lược về dân số kế hoạch hóa gia đình. Đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề về chất lượng dân số, những vấn đề nảy sinh để xây dựng các chính sách phù hợp liên quan đến dân số, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác bao phủ bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã được đề ra cho năm 2016 cũng như cho cả giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải các hành chính liên quan đến công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Cùng với bảo hiểm y tế, phải thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế theo thị trường.

Cuối cùng, Thủ tướng lưu ý ngành y tế tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, trong đó trước hết phải rà soát thể chế, cơ chế, chính sách; tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành; đồng thời rà soát, cập nhật, bổ sung, xây dựng tốt chiến lược, quy hoạch phát triển ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm cũng như kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, nhân rộng các cách làm hay, mô hình tốt trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh ngành cần khẩn trương sắp xếp lại hệ thống y tế tuyến huyện theo đúng yêu cầu, tinh thần chỉ đạo của Trung ương./.