(Chinhphu.vn) - Chiều 9/10/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng Lào Bunpon Buttanavong đang có  chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh Phó Thủ tướng Bunpon Buttanavong sang thăm, làm việc và trao đổi  kinh nghiệm về hợp tác phát triển kinh tế với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào có mối quan hệ gắn bó mật thiết lâu đời, Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ với Lào về những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế để cùng nhau phát triển. Chia sẻ với Phó Thủ tướng Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường khá thành công, trong đó tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,5%. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đạt được những thành tựu về văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng an ninh...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, bên cạnh những thành tựu, Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn thách thức, nhất là giai đoạn từ 2011 đến nay, ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Trước tình hình đó, Việt Nam đã chuyển đổi ưu tiên  mục tiêu kiềm chế lạm phát để đảm bảo tăng trưởng kinh tế ở một mức độ hợp lý, đảm bảo được an sinh xã hội, gắn liền với đó tái cơ cấu nền kinh tế với chất lượng và hiệu quả bền vững hơn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, thời gian tới Việt Nam sẽ tổng kết quá trình 30 năm đổi mới, trong đó chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra đường lối phù hợp để sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm với Lào và đề nghị hai bên cần khẩn trương thức đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực để cùng đạt được những kết quả tốt đẹp trên cơ sở đó chuẩn bị kế hoạch hợp tác cho thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lào Bunpon Buttanavong đã thông báo về kết quả các cuộc làm việc tại Việt Nam lần này với các bộ, ngành và một số tỉnh của Việt Nam về kế hoạch và kinh nghiệm hợp tác phát triển. Phó Thủ tướng Bunpon Buttanavong khẳng định những kinh nghiệm được học tập trong chuyến thăm lần này sẽ góp phần giúp Lào trong việc chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế./.