(Chinhphu.vn) - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, sáng 3/10/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng đã thông báo đến cử tri về công tác chuẩn bị và nội dung kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, theo đó, dự kiến kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20/20 và bế mạc vào 29/11/2014. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về các Báo cáo công tác quan trọng của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; xem xét, thông qua 17 Dự án Luật, 3 Nghị quyết và cho ý kiến lần đầu vào 12 Dự án Luật.

Các cử tri đã nêu nhiều ý kiến đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước; đồng thời đề xuất, kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, đầu tư hạ tầng, phát triển giáo dục, y tế, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Các cử tri đã nêu nhiều kiến nghị, đề xuất tới Quốc hội, Chính phủ liên quan đến việc Nhà nước cần tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư nhiều hơn nữa để chăm lo cho đời sống người dân nhất là đối với các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm nhằm sớm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ cho các mục tiêu phát triển và nâng cao đời sống nhân dân.

Cử tri cũng đề xuất Chính phủ quan tâm chỉ thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự phát triển của thị trường khoa học công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đề xuất Nhà nước tiếp tục dành nguồn lực đầu tư thỏa đáng cho đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng ghi nhận và tiếp thu các ý kiến phát biểu của các cử tri, cho đây là những ý kiến, đề xuất, kiến nghị hết sức tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và của Hải Phòng nói riêng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, bước vào năm 2014, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, của toàn dân, toàn quân, đất nước đã đạt được những kết quả khá toàn diện, kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiềm chế; sản xuất kinh doanh được phục hồi; tăng trưởng GDP dự báo năm 2014 đạt 5,8% và nhiều ý kiến đánh giá GDP có khả năng đạt 5,9 hoặc 6%; tái cơ cấu kinh tế, việc thực hiện các đột phá chiến lược bước đầu đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm; 14 chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế-xã hội được Quốc hội đề ra cho năm 2014 có 12 chỉ tiêu đạt và vượt.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, từ nay đến cuối năm 2014, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ nỗ lực để phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra cho năm 2014, trong đó tập trung mạnh vào tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô; chăm lo tốt cho công tác phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hôi; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ  vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Về vấn đề an sinh và phúc lợi xã hội mà cử tri nêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chăm lo cho an sinh xã hội và phúc lợi luôn là nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm; bên cạnh thúc đẩy sự phát triển kinh tế, các vấn đề về xã hội, trong đó có đảm bảo an sinh và phúc xã hội sẽ luôn được chỉ đạo triển khai thực hiện theo hướng ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn, đảm bảo tốt hơn bởi phát triển kinh tế, phát triển xã hội là nhằm đến mục tiêu cuối vì con người, vì cuộc sống của nhân dân.

Về năng suất lao động, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ, năng suất lao động của nước ta thấp vì nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là đất nước đi lên từ điểm xuất phát thấp của nước nông nghiệp lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây cấm vận nhiều năm… Để năng suất lao động tăng lên thì phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trước hết phải tập trung tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp, dịch vụ; đẩy mạnh đào tạo nghề cho người lao động; tạo các điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhất là công nghiệp công nghệ cao, các dịch vụ có giá trị gia tăng cao; ứng dụng mạnh khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh...

Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng trao đổi nhiều vấn đề cụ thể mà cử tri quan tâm./.