Ngày 21/7/2015, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ đồng tình với Báo kết quả công tác của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời mong muốn Đại hội thảo luận, làm sâu sắc thêm và hoàn thiện Báo cáo tổng kết, đề ra phương hướng, nhiệm vụ sát đúng và khả thi nhằm để Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình với tư cách là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, gồm chức năng tham mưu, tổng hợp; chức năng thông tin, truyền thông và chức năng bảo đảm các điều kiện hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động của Chính phủ;…“Những kết quả đạt được trong hoạt động của Chính phủ có phần đóng góp rất quan trọng của Văn phòng Chính phủ và kết quả hoạt động của Chính phủ đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trên các lĩnh vực” - Thủ tướng nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, bước vào nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh đất nước vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn trong việc tận dụng tối đa những thời cơ, thuận lợi, những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém để đưa đất nước phát triển nhanh hơn và bền vững hơn. Trong bối cảnh tình hình đó, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục phát huy tốt truyền thống, những kết quả đạt được; đồng thời chú trọng tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém để xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chính phủ ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao.

Trên tinh thần này, Thủ tướng yêu cầu trước hết Đảng bộ Văn phòng Chính phủ phải kiên định, vững vàng, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, mà trước hết là việc ban hành các văn bản pháp quy, các quyết định quản lý, chỉ đạo, điều hành. Các văn bản được ban hành phải đúng với chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; đồng thời phải phù hợp, sát với thực tế, đảm bảo được tính khả thi. “Các đồng chí là những người tham mưu trực tiếp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ra những quyết định mang tính chất thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đó là những việc có ảnh hưởng, tác động tới toàn xã hội. Do vậy, muốn tham mưu, tổng hợp tốt thì cả Đảng bộ và mỗi đảng viên chúng ta phải quán triệt sâu sắc, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phải nắm chắc, nắm sâu thì chúng ta mới có thể sáng tạo được, tất cả là đều là để phục vụ cho lợi ích của nhân dân, của đất nước” -  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Một điểm lớn thứ hai được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập là Văn phòng Chính phủ phải đặc biệt coi trọng công tác thông tin, truyền thông vì đây là một trong những chức năng, nhiệm vụ chính của Văn phòng Chính phủ. Nhấn mạnh công tác thông tin truyền thông thời gian qua đã được Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện hiệu quả, nhưng Thủ tướng cho rằng cần phải làm tốt hơn nữa công tác này. Theo đó, phải cung cấp nhanh chóng, chính xác, kịp thời thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những giải pháp chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ trên các lĩnh vực, nhất là những thông tin được xã hội, người dân quan tâm, từ đó tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra. Bên cạnh việc chủ động cung cấp thông tin, Văn phòng Chính phủ cần phải tạo lập các kênh để tiếp nhận thông tin của xã hội, người dân, doanh nghiệp nhằm bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp. “Đã là lãnh đạo, quản lý, điều hành thì phải ban hành quyết định, đã ban hành quyết định thì toàn dân phải biết để thực hiện. Do đó chũng ta phải cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời những thông tin liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân; điều chỉnh hoạt động của toàn xã hội; đáp ứng quyền được thông tin của người dân đã được Hiến định” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Nhiệm vụ lớn thứ 3 được Thủ tướng đề cập là trong điều kiện công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin của đất nước được đầu tư phát triển mạnh mẽ, Văn phòng Chính phủ phải là cơ quan đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Chính phủ; đồng thời đi đầu tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn cuộc sống, tiến tới thực hiện Chính phủ điện tử. “Phải ứng dụng tối đa công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Chỉ có ứng dụng thông tin chúng ta mới có điều kiện để nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành; bảo đảm xử lý công việc nhanh, tiết kiệm công sức, tiền bạc, thúc đẩy cải cách hành chính và ngăn ngừa tiêu cực, phiền hà.” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cầu kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ với yêu cầu chặt chẽ, phù hợp và hết sức tiết kiệm; làm đúng pháp luật và các quy định của Nhà  nước về mua sắm công, đầu tư trang thiết bị, không để bất cứ một vụ việc tiêu cực nào xảy ra. 

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Đảng bộ Văn phòng Chính phủ cần hết sức quan tâm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong đảng; thực hiện tốt các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng;… trong đó phải đặc biệt quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ; tuyển dụng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, xử lý cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan, dân chủ, theo đúng nguyên tắc, quy định, quy trình; đồng thời tiếp tục chú trọng công tác giáo dục, xây dựng phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; không để xảy ra những hành vi sai phạm, tiêu cực, nhũng nhiễu. “Mỗi việc làm, mỗi ý kiến của các đồng chí chí ảnh hưởng rất rộng lớn. Nếu có gì không đúng, không tốt xảy ra thì nhân dân, doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương không chỉ đánh giá, phê phán cá nhân các đồng chí mà sẽ đánh giá cả Văn phòng Chính phủ, Chính phủ” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở.

Báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ và hàng năm một cách cụ thể, thiết thực, xác định nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành khối lượng công việc lớn trên các mặt công tác đặc biệt là trong công tác tham mưu tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; công tác thông tin, truyền thông phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác tài chính, quản trị phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng như công tác đánh giá, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được đặc biệt quan tâm, từ đó góp phần hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên đối với Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ XXV đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 25 đồng chí. Bầu ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ban chấp hành đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2010-2015 giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2015-2020./.