(Chinhphu.vn) - Chiều 20/10/2014, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu tại lễ Khai mạc Hội nghị Tổ chức hành chính miền Đông thế giới (EROPA) 2014.

Với chủ đề “Hành chính và quản trị công trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu”, EROPA là diễn đàn quan trọng, có ý nghĩa thiết thực để các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính, công vụ, công chức, quản trị công và đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển bền vững của cả khu vực cũng như của từng quốc gia.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, của nhiều tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, trong thời gian qua Việt Nam luôn chủ động tham gia, đóng góp tích cực vào hoạt động của EROPA. Thủ tướng cho rằng cải cách công vụ, công chức, trong đó con người luôn được xem là khâu cốt yếu nhất, khâu quan trọng nhất, quyết định hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, của mỗi quốc gia. Xây dựng thể chế, chính sách, trong đó nền hành chính và quản trị công chỉ có hiệu quả khi có một hệ thống thể chế đầy đủ và hoàn thiện, tiến bộ và được đồng thuận của người dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong cải cách nền hành chính nhà nước. Một nền hành chính hiện đại, hiệu quả chỉ khi các thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Cải cách tài chính công - trong đó bảo đảm công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình về tài chính công là những yêu cầu không thể thiếu trong nền hành chính công hiện đại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, nhìn lại gần 30 năm đổi mới ở Việt Nam, từ một nước nghèo, kém phát triển, chịu hậu quả nặng nề từ các cuộc chiến tranh xâm lược và từ nền kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp, Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình và chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mỗi bước phát triển của đất nước đều gắn liền với những nỗ lực của tiến trình cải cách thể chế-cải cách hành chính. Việt Nam đã chủ động từng bước hội nhập quốc tế sâu rộng và là thành viên của nhiều tổ chức, diễn đàn quốc tế.

Trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 của Việt Nam, cải cách thể chế được coi là một khâu đột phá chiến lược. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ và hiện đại là tiền đề quan trọng để thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng, với uy tín và tầm hoạt động rộng lớn của mình, EROPA luôn là địa chỉ tin cậy, là cầu nối để các quốc gia thành viên cũng như Việt Nam trao đổi, chia sẻ và tiếp cận kịp thời những thông tin tin cậy, thiết thực phục vụ tiến trình cải cách hành chính, công vụ, công chức; có thêm kinh nghiệm và tranh thủ được những cơ chế hợp tác, liên kết khu vực và thế giới ở nhiều cấp độ, chuyển hóa thành các động lực mới cho sự phát triển.

Tổ chức hành chính miền Đông thế giới EROPA được thành lập năm 1960, là tổ chức đầu tiên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương hoạt động với mục tiêu phát triển nền hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực, là diễn đàn trao đổi thông tin và ý tưởng về cách tiếp cận đổi mới, hướng tới một nền hành chính trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực và minh bạch.

EROPA có 10 thành viên cấp nhà nước trong đó có Việt Nam. EROPA còn có các thành viên là học viện, trường hành chính công, trường đại học, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hành chính công, các cá nhân./.