(Chinhphu.vn) - Chiều 13/9/2014, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố 7 quy hoạch chiến lược của tỉnh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị công bố các quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việc xây dựng và công bố các quy hoạch chiến lược của tỉnh về kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng tỉnh, du lịch, môi trường, sử dụng đất, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực có ý nghĩa rất quan trọng, định hình khuôn khổ cho một giai đoạn phát triển mới, dài hạn của tỉnh Quảng Ninh. Các quy hoạch được xây dựng đã thể hiện cách thức tiếp cận mới trong việc chuyển đổi phương thức phát triển, bảo đảm được tính hiện đại, hài hòa, liên tục và kế thừa; đồng thời các quy hoạch này cũng mang tính chất liên vùng, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển vùng đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Quảng Ninh là tỉnh có vị trí đặc biệt quan trọng của đất nước về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, hợp tác quốc tế… và cũng là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, nhất là tiềm năng du lịch, dịch vụ, thương mại, kinh tế đối ngoại, công nghiệp, nông nghiệp… Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, Quảng Ninh vẫn phải nghiêm túc nhìn nhận sự phát triển của địa phương vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; phát triển vẫn chưa thực sự bền vững. “Quảng Ninh phải phấn đấu quyết liệt hơn nữa, thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện cho được mục tiêu chung nhất là phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu.

Với tinh thần này, Thủ tướng hoanh nghênh Quảng Ninh đã tập trung xây dựng quy hoạch theo tư duy mới nhằm khai thác tốt hơn, hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; song cũng nhấn mạnh việc xây dựng và công bố quy hoạch mới chỉ là bước khởi đầu, vấn đề đặt ra là quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch, hiện thực hóa quy hoạch. Cùng với việc xây dựng, triển khai quy hoạch, Thủ tướng đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng; huy động mọi nguồn lực cho đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng chính quyền kiến tạo phát triển, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. “Làm sao để các nhà đầu tư thấy môi trường đầu tư, cơ chế chính sách của Quảng Ninh không kém bất cứ nơi nào trên đất nước này, trong khu vực này” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Bên cạnh tập trung huy động nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế, Thủ tướng cũng lưu ý Quảng Ninh quan tâm chăm lo phát triển y tế, văn hóa, giáo dục; tập trung cho đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao. “Xét cho cùng mọi chiến lược, mọi quy hoạch, mọi mong muốn muốn để trở thành hiện thực thì yếu tố con người là quyết định” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh và cho rằng việc xây dựng và chuẩn bị nguồn nhân lực trước hết chính là nhân lực lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, những con người xây dựng nên cơ chế, chính sách và đưa cơ chế, chính sách vào cuộc sống. “Để phát huy được nhân tố con người, để thành công thì phải bảo đảm và phát huy dân chủ, pháp quyền, đây vừa là động lực, vừa là mục tiêu, là đòi hỏi của người dân”.

Nằm ở địa đầu Tổ quốc, Quảng Ninh có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững, nhất là về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, cảnh quan, truyền thống văn hóa, lịch sử, con người... Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Quảng Ninh đang đứng trước những mâu thuẫn giữa tiềm năng thế mạnh, không gian phát triển rộng lớn với thể chế còn hạn hẹp; giữa các lựa chọn về định hướng phát triển mũi nhọn trên địa bàn… Trong bối cảnh như vậy, việc xây dựng các quy hoạch chiến lược của tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, các quy hoạch này sẽ định dạng khuôn khổ cho một giai đoạn phát triển mới, dài hạn. Đây là lần đầu tiên, một địa phương đã sử dụng các tập đoàn tư vấn quy hoạch hàng đầu thế giới phối hợp với tỉnh tiến hành xây dựng quy hoạch và đã hoàn thành, công bố 7 quy hoạch chiến lược

7 quy hoạch chiến lược của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được công bố tại Hội nghị là: (1) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh; (2) Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; (3) Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch; (4) Quy hoạch môi trường; (5) Quy hoạch sử dụng đất; (6) Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ; (7) Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Ngoài 7 quy hoạch nêu trên, các quy hoạch khác của tỉnh cũng đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ hoàn thành trong quý IV/2014; qua đó tạo hệ thống đồng bộ các quy hoạch chiến lược, đảm bảo thống nhất trong quá trình điều hành, quản lý, làm cơ sở kiến tạo phát triển bền vững của địa phương./.