Trang chủ » Chuyên đề » Thống kê - Những con số biết nói

Khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu thống kê tại địa phương

20:01, 23/01/2013

Theo ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, một trong những điểm yếu của ngành hiện nay là số liệu thống kê còn thiếu nhất quán giữa các Bộ, ngành và địa phương.

Loại bỏ bệnh “thành tích” khi thống kê

08:49, 07/01/2013

Chất lượng công tác thống kê ngày càng được cải thiện, hướng tới thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng, số liệu thống kê vẫn còn những bất cập, phần nào giảm độ...

Nhiều chỉ tiêu thống kê quan trọng đạt chuẩn mực quốc tế

11:09, 04/01/2013

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức khằng định chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam được xác định theo các chuẩn mực quốc tế.