(Chinphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ gia hạn mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu “Mua sắm máy ảnh và máy ghi âm” đến ngày 12/9/2014.
Tiếp tục thực hiện gói thầu “Mua sắm máy ảnh và máy ghi âm” theo Quyết định số 650/QĐ-VPCP ngày 17/7/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,  Cổng TTĐT Chính phủ thông báo tiếp tục phát hành Hồ sơ yêu cầu và gia hạn nộp Hồ sơ đề xuất.

Trước đó, Cổng TTĐT Chính phủ đã mời thầu với nội dung:

- Tên Bên mời thầu: Cổng TTĐT Chính phủ.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy ảnh và máy ghi âm.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian bán hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 09 giờ ngày 22/8/2014 đến thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng 103A, Cổng TTĐT Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 080.43162. Fax: 043.7346809.

-  Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng 103A, Cổng TTĐT Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 29/8/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn), hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm của ngân hàng.

Nay Cổng TTĐT Chính phủ gia hạn:

- Thời gian tiếp tục phát hành Hồ sơ yêu cầu: đến trước 09h00 ngày 12/9/2014 (trong giờ hành chính).

- Hạn cuối nhận Hồ sơ đề xuất: 09h00 ngày 12/9/2014.

Cổng TTĐT Chính phủ