(Chinhphu.vn) - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ mời thầu mua sắm máy ảnh và máy ghi âm.

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy ảnh và máy ghi âm.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian bán hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 09 giờ ngày 07 tháng 10 năm 2014 đến thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 080.43162. Fax: 043.7346809.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn), hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm của ngân hàng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09h15’ (giờ Việt Nam) ngày 15 tháng 10 năm 2014, tại Phòng 102A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.